Додаткові відомості

Освіта
КДЛУ 2001
Перелік місць роботи

КНЛУ 2001-2010

2011-2013 ЗСШ І-ІІІступенів №98

2013-2015 КУТЕПТеми дисертацій (захищених)

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
26 2 0 2021.09.15 10:53:14 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1144 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА НА ПОЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ОЗНАКИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ДЕПРЕСИВНИЙ СТАН», «НУДЬГА», «БАЙДУЖІСТЬ» XXVI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» м.Переяслав-Хмельницький document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29910 Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
34244 Використання імерсивних методів навчання та кейс-методу в професійній підготовці філологів
34910 Methods for identifying communicative and organisational skills in professional training of future foreign language teachers by tools of modern informational technologies
34916 Інформологія як методологічна основа підготовки сучасного фахівця-філолога
34917 Критерії оцінювання якості професійної компетентності майбутніх філологів
26697 Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов
26665 Авторська технологія формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26661 Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26726 Критерії та показники рівня мовленнєвої компетентності м айбутніх учителів іноземних мов
26699 Мовленнєва компетентність майбутніх учителів іноземних мов: методологія проблеми
26664 Обґрунтування педагогічних умов формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26659 Організація експериментального дослідження рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов
12302 Лінгвостилістичне використання фразеології при зображенні депресивного стану у романах другої половини ХХ століття
11820 Стилістичні функції слів контекстуально нейтрального стилістичного тону депресивного стану у художніх текстах другої половини ХХ століття
26662 Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного стану
26698 Роль колоративів у репрезентації депресивного стану героїв (на матеріалі іспанської повоєнної прози)

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
34244 Використання імерсивних методів навчання та кейс-методу в професійній підготовці філологів
34243 Діагностичний інструментарій оцінювання рівня професійної компетентності майбутніх філологів
34916 Інформологія як методологічна основа підготовки сучасного фахівця-філолога
34917 Критерії оцінювання якості професійної компетентності майбутніх філологів
26697 Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов
26665 Авторська технологія формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26664 Обґрунтування педагогічних умов формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін
26662 Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного стану

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
29916 Умови підготовки майбутніх вчителів іноземних мов засобами сучасних інформаційних технологій
17289 Експресивний синтаксис як засіб відображення периферійної зони ЛСП «депресивний стан» у художніх текстах
17120 Лексико-семантична група на позначення базової ознаки лексико-семантичного поля «депресивний стан», «нудьга», «байдужість»
11820 Стилістичні функції слів контекстуально нейтрального стилістичного тону депресивного стану у художніх текстах другої половини ХХ століття
11845 Стилістичні можливості морфологічних мовних засобів лінгвальної актуалізації депресії у художніх текстах (другої половини ХХ століття)
11846 Синтаксис як лінгвальна актуалізація депресивного стану у художніх текстах(на матеріалі романів другої половини ХХ століття)

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
210 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 57222422864 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222422864&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
13 Інститут філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Vita_Bosa

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
237 Критерії оцінювання якості професійної компетентності майбутніх філологів фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34917/ 2021
238 Інформологія як методологічна основа підготовки сучасного фахівця-філолога фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34916/ 2021

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
47

Сейко Наталія Андріївна, професор, доктор
педагогічних наук, проректор з
наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету імені
І.Франка

Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти КНЛУ 2006-2010 Житомирський державний університет імені І.Франка, спецрада Д 14.053.01 боса_диплом..pdf 2018

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
802 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1479 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2017
2885 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.12.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
184 Дні відкритих дверей Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі романської філології мастер-класс, екскурсія Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 05.12.2016 5
979 Студентський переклад телевізійного фільму про Мігеля Маркоса Творча майстерня Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.08.2016 10

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6931 Інститут філології Практична фонетика (іспанська мова) (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7183 Інститут філології Теоретична фонетика (іспанська мова) (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8380 Інститут філології Виробнича (педагогічна / безвідривна) практика (3-4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
22 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,0 20.05.2016
967 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,52 12.01.2017
1830 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,65 26.12.2018
3034 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,68 28.12.2019
3494 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,97 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
98 ФІСб-1-13-4.0д IV 3 5 2016

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
264 Літературна майстерня: Студентський переклад з іспанської мови - Скайп-конференція з університетом м.Асунсьйон, Парагвай особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 11.05.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
292 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови Київ, НВК № 176 20.02.2018