Додаткові відомості

Освіта
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2009 р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Французьке телебачення в Україні: особливості міжкультурного діалогу
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 2 0 2021.09.18 10:23:46 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6104 VІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» Українська мова в рекламі як чинник формування етнічної ментальності м. Кривий Ріг document
3883 Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі Реклама як інструмент формування культурних тенденцій м. Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29401 Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
33517 Проєктування і використання відкритого хмароорієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
33587 Книга як об'єкт реклами
30038 Книжкова анотація як рекламний текст
22992 Методика викладання фахових дисциплін англійською мовою в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
30027 Дениско Л. М., Рудакова Ю. К. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог. Покажчик змісту
30038 Книжкова анотація як рекламний текст
26210 Шпак В. І. Поліграфія: книга редактора: навчальний посібник. Покажчик змісту
17709 Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній есперимент чи вимога сьогодення
26229 Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній експеримент чи вимога сьогодення (на прикладі дисциплін кафедри реклами і зв'язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка)
26225 Методика викладання фахових дисциплін англійською мовою в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
111 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
251 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0 1.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Vernyhora

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
208 Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (м. Прага, Чехія) Наукове стажування 20-26.01.2020 R.Rossi Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
152 Медіа-школа Університету Грінченка/Media school Grinchenko University Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні Коллективний - 2018
153 Реклама: гендерна рівність Посольство Фінляндії в Україні Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1109 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.01.2018
3324 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3953 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4620 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 26.01.2020

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
12361 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
536 Копірайтинг і спічрайтинг (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
730 Майстерні спічрайтингу та копірайтингу (2 курс, КВД, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
748 Технології виробництва та розміщення рекламного продукту (2 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020
876 Технології виробництва та розміщення рекламного продукту (4 курс, ВСР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
252 Інститут журналістики Теорія масової інформації (1 курс, РЗГб) Бакалавр Денна 5 3 не враховується 26.11.2016
5280 Інститут журналістики Майстерні спічрайтингу та копірайтингу (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5801 Інститут журналістики Технології виробництва та розміщення рекламного продукту: Технології виробництва та розміщення радіореклами (4 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 27.12.2019
5802 Інститут журналістики Технології виробництва та розміщення рекламного продукту: Технології виробництва та розміщення телереклами (4 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6527 Інститут журналістики Копірайтинг і спічрайтинг (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6582 Інститут журналістики Майстерні спічрайтингу та копірайтингу (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7231 Інститут журналістики Технології виробництва та розміщення рекламного продукту (2 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
7232 Інститут журналістики Технології виробництва та розміщення рекламного продукту (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8324 Інститут журналістики Технології виробництва та розміщення рекламного продукту (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
32 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,2 20.05.2016
1000 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,66 12.01.2017
1862 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,36 26.12.2018
3176 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,83 28.12.2019
3548 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 3,91 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
48 РЗГБ-1-15-4.0д II 3 5 2016
586 РЗГБ-1-15-4.0д III 5 5 2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
73 Борзаківська Карина Миколаївна V Журналістика I 2019

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
103 Ситник Ірина Валеріївна Інститут журналістики VI IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський II document

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою (2)

ID Підрозділ Кафедра Дата рішення ВР № протоколу
2 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 19.09.2019 7
5 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 24.09.2020 8