Додаткові відомості

Освіта

1998-2003 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн.


Перелік місць роботи

Київський міжнародний університет, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики;

Київський славістичний університет, доцент кафедри міжнародних відносин;

Серпень 2015 – вересень 2016 - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри всесвітньої історії;

Вересень 2016 – до тепер - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права.

Теми дисертацій (захищених)

«Реставрація династичної форми правління в країнах Європи в XVII-ХХ століттях як соціально-політична та історіософська проблема»

Громадська активність
Відповідальна за наукову роботу на Факультеті права та міжнародних відносин

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2016.12.26 19:57:25 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3842 П'ятий міжнародний форум "інформаційна безпека: актуальні тренди - 2018" - Київ document.pdf
3823 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське військо: сучасність та історична ретроспектива" Сприяння Норвегії у реформуванні оборонно-безпекового сектору України після 2014 року Київ document
3822 Україна і світ Україна у міжнародних безпекових рейтингах 2014–2017 рр.: тенденції динаміки Київ document
1958 Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодіжна наука: виклики та перспективи" Робота в журі м. Київ document
1441 Права людини в сучасних умовах розбувдови громадянського суспільства в Україні Міжнародно-правовий режим захисту прав цивільного населення під час збройного конфлікту Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
25610 Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах
21815 Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордонУ з державами пострадянського просторУ

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
25610 Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах
21815 Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордонУ з державами пострадянського просторУ
20806 Гібридна війна як різновид війн ХХІ століття
16006 "Гібридна війна" проти України як ключовий інструмент геополітики Російської Федерації в ХХІ столітті

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
24839 Україна у міжнародних безпекових рейтингах 2014-2017: тенденції динаміки
19766 «Людський вимір» НБСЄ як інструмент тиску на СРСР під час холодної війни
16007 Галфорд Джон Маккіндер (1861-1947) - науковець, політик і державний діяч
13033 Ініціатива Альянс цивілізацій як інструмент превентивної діяльності ООН

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
235 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sliusarenko

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
263 Німецько-українська дослідницька мережа Інститут європейської політики (м.Берлін, ФРН) Індивідуальний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
312 Лідерський модуль - document 20.10.2016
813 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1373 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) sliusarenko.pdf 29.11.2016
1701 Інше - 01.03.2017
1789 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1940 Інше - document 06.12.2017
3264 ІКТ Інший модуль 2019.pdf 27.06.2019
3695 Дослідницький модуль Інший модуль 2019.pdf 25.11.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
51 Етапи розвитку дипломатичної служби круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 13.05.2016 2
54 Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини круглий стіл Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) 17.05.2016 2
675 Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин 08.12.2016 2
1083 Регіональна науково-практична конференція «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 07.04.2017 2
1088 панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка 18.05.2017 2
1102 Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи впровадження «Цілей сталого розвитку» в державах – членах Організації Об’єднаних Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 24.10.2017 2
1104 науково-методичний семінар «Організація та проведення наукових досліджень» науково-методичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
16907 Я - студент: освітня програма "Країнознавство"
16911 Я-студент: освітня програма "Міжнародна інформація"

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
521 Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5370 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародні відносини та світова політика: Основи аналізу зовнішньої політики (2 курс, МВСК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6007 Факультет права та міжнародних відносин Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 8 4 10 27.12.2019

Затверджені робочі програми (26)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
3497 Соціально-економічний та етно-національний розвиток країн Центральної та Східної Європи Денна Бакалавр 1545 23.03.2016
3500 Гуманітарний чинник у світовій політиці Денна Бакалавр 1546 23.03.2016
3501 Міжнародна безпека Денна Бакалавр 1547 23.03.2016
3697 Університетські студії: Я - студент Денна Бакалавр 1829 27.09.2016
3698 Університетські студії: Я - студент Денна Бакалавр 1824 27.09.2016
3704 Зовнішня політика України Денна Бакалавр 1822 27.09.2016
3707 Аналіз зовнішньої політики Денна Бакалавр 1831 27.09.2016
3708 Політичний аналіз Денна Бакалавр 1826 27.09.2016
3710 Політична історія країн Центральної та Східної Європи Денна Бакалавр 1817 27.09.2016
3714 Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці Денна Бакалавр 1823 27.09.2016
3984 Міжнародні відносини і світова політика: Зовнішня політика України Денна Бакалавр 0249/17 03.02.2017
3985 Міжнародні відносини і світова політика: Гуманітарний чинник у світовій політиці Денна Бакалавр 0250/17 03.02.2017
4000 Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу Денна Магістр 0265/17 03.02.2017
4002 Міжнародні відносини та світова політика: Аналіз зовнішньої політики Денна Бакалавр 0267/17 03.02.2017
4004 Гуманітарний чинник у світовій політиці Денна Бакалавр 0269/17 03.02.2017
4008 Соціально-економічний та етно-національний розвиток країн Центральної та Східної Європи Денна Бакалавр 0273/17 03.02.2017
4011 Міжнародна безпека Денна Бакалавр 0276/17 03.02.2017
5152 Політичний аналіз Денна Бакалавр 1372/17 04.09.2017
5153 Аналіз зовнішньої політики Денна Бакалавр 1373/17 04.09.2017
6450 Університетські студії: Я - студент Денна Бакалавр 2674/17 04.09.2017
6462 Культура народів країн Північної Америки та Західної Європи Денна Бакалавр 2690/17 04.09.2017
7147 Міжнародна безпека Денна Бакалавр 0582/18 01.02.2018
7148 Гуманітарний чинник у світовій політиці Денна Бакалавр 0583/18 01.02.2018
7149 Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу Денна Магістр 0584/18 01.02.2018
7247 Виробнича, переддипломна практика Денна Магістр 0680/18 01.02.2018
7248 Виробнича практика Денна Бакалавр 0681/18 01.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
174 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4.7 20.05.2016
1430 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,63 12.01.2017
2269 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,82 27.12.2018
2961 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,69 28.12.2019

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
86 МІб-1-16-4.0д I 2 3 2016-2017
529 МІб -1-16 - 4.0д II 5 5 2017 - 2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
58 Шахова Оксана Антонівна Факультет права та міжнародних відносин III Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії II document 2019

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
129 Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи» Київський університет імені Бориса Грінченка 17.02.2017

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
28 Івашкевич Ангеліна Анатоліївна,
Корженівська Вікторія Віталійович,
Ярослав Штомпель
III Конкурс наукових проектів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» Всеукраїнський рівень document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
27 Коваль Світлана Юріївна V Політичні науки I 2017
144 Чабанюк Тетяна Станіславівна IV Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії I 2020