Додаткові відомості

Освіта
Інститут філології Київського національного університету, 2005
Перелік місць роботи
ВМУРоЛ "Україна" 2007-2010
КНУКіМ 2010-2013
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України 2011-
Теми дисертацій (захищених)
Гра як художній прийом в епічному тексті

Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсів
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
29 2 0 2021.09.15 10:50:57 Перейти на сторінку link

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11975 Лабіринти і горизонти українського неореалізму

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
37125 Borsche і karchoches: eating in women’s texts breakthrough ХІХ- ХХI w
31602 Social Change and Images of Children in 1920s – 1930s Ukrainian Women’s Literature
28154 Інтерпретація смерті дитини в жіночих текстах 1920-х років ХХ ст.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
28501 Моделювання простору в українському детективі другої половини ХХ ст.
31604 Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін.ХІХ – першої пол. ХХ ст.
31605 Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950−80-х років
28153 Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики
21206 Чи приречений детектив бути масовим жанром?

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
37124 Замовчування як стратегія жіночих автобіографічних текстів радянського часу: на матеріалі спогадів Оксани Іваненко «Завжди в житті» (1986)
31603 Зображення материнства у прозі Олени Пчілки
28501 Моделювання простору в українському детективі другої половини ХХ ст.
31604 Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін.ХІХ – першої пол. ХХ ст.
26085 Марія Пригара як/і жінка з «Пролетарської правди»: вплив медійного конструкту на фемінну художню творчість
26086 Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р. Троянкер)
26089 Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років (на матеріалі лірики Н. Забіли)
24952 Роман у новелах: проблеми цілісності і структури
21208 Соціальний реалізм в українській літературі ХХ ст
21206 Чи приречений детектив бути масовим жанром?
15414 "Класово божевільні" у творах В.Підмолгильного та Б.Антоненка-Давидовича
15411 Жигун С. Постколоніальне прочитання роману В.Гжицького «Чорне озеро»
13635 ОБРАЗ УЧЕНОГО У ТВОРАХ В.ПІДМОГИЛЬНОГО ТА О.СЛІСАРЕНКА У КОНТЕКСТІ РОЗДУМІВ ПРО НЕОРЕАЛІЗМ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
24950 У вирі "Чорного озера" Володимира Гжицького
21207 Неореалізм у колі ланківців
15816 Український неореалізм: теоретичний дискурс

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
212 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 1.71 1.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Snizhana_Zygun

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
5 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27 № 1 Дотримано 2021
22 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Випусковий редактор Том 27, випуск 2 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (5)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
76 Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28153/ 2019
77 Інтерпретація смерті дитини в жіночих текстах 1920-х років ХХ ст. монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28154/ 2019
175 Зображення материнства у прозі Олени Пчілки фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31603/ 2020
176 Відмова від шлюбу у жіночих текстах кін.ХІХ – першої пол. ХХ ст. фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31604/ 2020
177 Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950−80-х років наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31605/ 2020

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
10 «Перша поправка до Конституції США» (Головні принципи і засади американської журналістики) Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні - - 2017
190 Модуль Жана Моне «Українська література в контексті європейських досліджень» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
248 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
374 The formation of the modern image of women: national tradition and European experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
2 Жигун Сніжана Віталіївна «Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсу» 2012-2015 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
836 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1361 Фаховий модуль (стажування) - document 13.12.2016
1465 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
2231 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3400 ІКТ Інший модуль Сертифікат Жигун .pdf 25.06.2019
3724 Інше Інший модуль document 26.10.2019
3775 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
3870 інше Інший модуль Certificate-мислення.pdf 21.04.2020
4276 інше Інший модуль document 16.08.2020
4277 інше Інший модуль document 17.09.2020
4278 інше Інший модуль document 25.07.2020
4279 інше Інший модуль document 22.08.2020
4528 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
77 Летаратурний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна - 27.12.2018

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
643 Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
646 Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
647 Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (4 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
771 Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
772 Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2020 464 01.09.2020
784 Польська мова (3 курс, КВД, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020
893 Творчі майстерні (2 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5815 Інститут філології Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019
6044 Інститут філології Практикум з української літератури: Аналіз художнього тексту (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується 10 27.12.2019
6840 Інститут філології Польська мова (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
6916 Інститут філології Практикум з української літератури: Типологія стилів і форм у мистецтві (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7071 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
7171 Інститут філології Творчі майстерні (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
7172 Інститут філології Творчі майстерні: Основи літературно-художнього редагування (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8777 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 31.12.2020
8778 Інститут філології Світова література: Теорія літератури (4 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
229 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4.6 20.05.2016
1100 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,52 12.01.2017
1957 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,89 26.12.2018
2818 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,05 28.12.2019
3698 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,32 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
392 ФУб-2-17-4.0д I 5 4 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
278 ІІІ етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Університет Грінченка 20.12.2018