Додаткові відомості

Освіта

УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997

МАУП, 2002

Перелік місць роботи
1997-2000 – вчитель англійської мови спеціалізованої (з поглибленим вивченням англійської мови) школа №89 м. Києва;
2000-2004 – фахівець – провідний фахівець факультету стаціонарних форм навчання МАУП;
2004-2006 – декан факультету стаціонарних форм навчання МАУП;
2006-2008 – помічник проректора з навчально-методичної роботи – генерального директора ПУ МАУП;
2008-2010 – помічник ректора МАУП;
2010-2011 – помічник генерального директора ДП «УкрНДНЦ»;
2012-2013 – декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса МАУП;
2013-2014 – завідувач Навчальної частини ПУ МАУП;
2014 – заступник директора ТОВ "Німецький центр "Аренс та Шварц";
2014-2015– завідувач навчально-методичного відділу Київського університету права НАН України;
2015-сьогодення – доцент кафедри фінансів та економіки Інституту суспільства КУ імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
21 3 0 2021.09.23 11:17:57 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6144 BUSINESS, INNOVATION, MANAGEMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVES THE HUMAN CAPITAL FACTOR'S INFLUENCE ON THE INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS Kyiv, Ukraine document
6145 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України» ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ м. Ірпінь document.pdf
3832 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища" Стратегічні пріоритеті стратегічного розвитку економіки України Одеса, Україна document
3835 International scientific conference "EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW" Current paradigm of investment activity in Ukraine Burgas, Bulgaria document
3114 Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансовго сектору України" Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах нестабільності ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України (м. Ірпінь) document.pdf
1563 Міжнародна науково-практична конференція \ Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення Буковель - Київ document
1263 Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» Інвестиційний менеджмент в системі управління машинобудівним підприємством Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document
1262 Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» Деякі аспекти дослідження структурної трансформації машинобудівних підприємств Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document
1264 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес–аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю" Концептуальні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ document
1261 Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід» Інвестиційна діяльність машинобудівних підприємств як об’єкт статистичного дослідження Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
32555 Визначення розвитку інвестиційної сфери в контексті сучасної економічної парадигми
27097 Застосування монетарної політики у сучасних економічних умовах

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
32515 Економічна інтеграція підприємств авіабудівництва в контексті транзакційного підходу
32516 Нова промислова політика в Центральної і Східної Європи: досвід розвитку і висновки для України
32555 Визначення розвитку інвестиційної сфери в контексті сучасної економічної парадигми
27097 Застосування монетарної політики у сучасних економічних умовах
25541 Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
32516 Нова промислова політика в Центральної і Східної Європи: досвід розвитку і висновки для України
25541 Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств
22380 Актуальні питання запровадження навчальних інновацій у вищу освіту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
32517 Вплив детермінантів конкурентного середовища на діяльність підприємств в умовах євроінтеграції
32519 Вплив фактора людського капіталу на інноваційно-інвестиційний розвиток України в умовах глобалізації
32556 Інституційні засади формування прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання
30107 Сучасний ринок угод злиття і поглинання в Україні як основний індикатор інвестиційних можливостей
27099 Тенденції розвитку інвестиційно-інноваційної безпеки України
22362 Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення
25985 Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
26 Застосування монетарної політики у сучасних економічних умовах Baltic Journal of Economic Studies, http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27097/ 2020
63 Визначення розвитку інвестиційної сфери в контексті сучасної економічної парадигми http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32555/ 2020

Індекс цитування у НМБ Web of Science (2)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
29 Кафедра фінансів та економіки H-7843-2017 1 0 https://publons.com/researcher/2109866/oksana-kazak/
181 Кафедра фінансів та економіки - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
479 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 4.16 5.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Kazak

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
68 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
516 Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme British Council Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
9

Захожай В.Б., Доктор економічних наук, професор, директор Інституту міжрегіональної економіки та фінансів імені Св. Ольги, завідувач кафедри фінансів та економіки

Управління інвестиційною діяльністю машинобудівельних підприємств заочна ПрАТ «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональна Академія управління персоналом К 26.142.03 - 2016

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
790 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1267 Фаховий модуль (стажування) - document 29.09.2016
1282 Дослідницький модуль - document 21.12.2016
1440 Лідерський модуль - document 01.02.2017
3063 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3205 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3463 Лідерський Інший модуль document 28.10.2019
4087 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4163 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4969 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5232 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5284 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
301 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
476 Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2019 397 03.06.2019

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6327 Факультет інформаційних технологій та управління Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6340 Факультет інформаційних технологій та управління Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7343 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансовий облік (3 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7589 Факультет інформаційних технологій та управління Основи власного бізнесу (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
76 Кафедра фінансів та економіки 4,6 20.05.2016
1134 Кафедра фінансів та економіки 4,95 12.01.2017
1987 Кафедра фінансів та економіки 4,92 26.12.2018
3000 Кафедра фінансів та економіки 4,87 28.12.2019
3732 Кафедра фінансів та економіки 4,87 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
1 ФіКб-1-16-4.0 д I 2 3 2016
355 ФіКб-1-16-4.0д II 2 3 2017-2018