Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1982
Перелік місць роботи
1982-2016 Інститут археології НАН України, старший науковий співробітник
Теми дисертацій (захищених)
Економіка та суспільний лад трипільського населення Південного Побужжя (етапи ВІІ-СІ) (1993 р.)
Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. (2016).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1119 17 31 2021.10.15 10:33:51 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2719 Шипинська земля: старожитності, історичний розвиток та туристичні перспективи регіону Реконструкції споруд трипільської культури Чернівці-Реваківці document
2701 «МІГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: У ПОШУКАХ ПЕРВИННОСТІ ІДЕЙ, РЕЧЕЙ І ЛЮДЕЙ». Культурний комплекс Трипілля Наддніпрянщини: тисячоліття взаємодії з сусідами. місто Вінники, Львівська область document
2698 «WETLAND ARCHAEOLOGY and PREHISTORIC NETWORKS in EUROPE» LIFE ON THE EASTERN FRONTIERS OF OLD EUROPE Kiv-Kaniv, Ukraine document
2700 ''The significance of space through natural and cultural changes'' Routes of Neolithisation at Eastern Europe Athens, Greece document
2718 Археологія Київщини Трипільці на Київщині: вивчення давнього суспільства та технологій Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ document
2699 Socio-Enviromental dynamics over the last 12000 years Groups of houses at Trypillia mega-sites Kiel, Germany document
2717 Археологічні студії : проблеми та перспективи Дослідження НДЛ археології 2016 року Національний університет Києво-Могилянська академія, Київ document
1423 Beyoynd excavation. Geophysics,aerial photography,and the use of drones. 1/Plans of Trypillia culture siytes at Dnipro region. 2/Investigations at Maidanetske: GPR мы magnetic prospection Piatra-Neamt, Romania document

Монографії (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
28807 Зброя та військова справа у давніх хліборобів Європи у VI-IV тис. до н.е
30377 Південно-Східна та Центральна Європа у V-IV тис. до н.е.
31081 Трипільська цивілізація

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
33889 Mega-structure from nebelivka – the largest temple of trypillia culture
31630 Early Urbanism in Europe The Trypillia Megasites of the Ukrainian Forest-Steppe
31699 Палеоетноботанічні матеріали з пам’яток трипільської культури в Україні
22863 Майданецьке 2013. Нові розкопки на трипільському мега-поселенні
31278 Chapter 5 Houses in the Archaeology of the Tripillia–Cucuteni Groups
31080 Архітектура поселень Трипільської культури VI-III тис. до н.е.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
28730 Modelling landscape transformation at the Chalcolithic Tripolye mega-site of Maidanetske (Ukraine): Wood demand and availability
28728 Governing Tripolye: Integrative architecture in Tripolye settlements
26065 Where are the cereals? Contribution of phytolith analysis to the study of subsistence economy at the Trypillia site Maidanetske (ca. 3900-3650 BCE),central Ukraine
22860 Cucuteni-Trypillia: In search for technological progress
31132 Nebelivka: From Magnetic Prospection to New Features of Mega-Sites
31135 Chronology and Demography: How Many People Lived in a Mega-Site?

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
34042 Tripolie de la Nistru până la Nipru în a doua jumătate a mil. V a. Chr.: colonizarea agrară, invaziile, migraţiile (posibilităţi de cercetare)
33848 Металлообработка в Северо-Западном Причерноморье в раннем бронзовом веке
31533 Holocene soil erosion in Eastern Europe-land use and/or climate controlled? The example of a catchment at the Giant Chalcolithic settlement at Maidanetske, central Ukraine
31237 Дослідження пізньотрипільського поселення Вільховець
30436 The channel kilns in Trypillia Culture and development of pottery
28733 Noile investigaţii din cadrul sitului eponim al culturii Tripolie
28736 Гончарні горни трипільської культури: нові горизонти досліджень
35436 Археологічні дослідження біля села Трипілля 2018 року
26125 Південні шляхи обміну у V-IV тис. до н.е.
26118 Сакральні комплекси Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е.
31383 Археологічні дослідження біля села Трипілля 2018 року
26072 Crize şi procese de urbanizare timpurie în Europa
26083 Поселення трипільської культури Янча 1
31280 Noi cercetări în cadrul aşezării tripoliene din etapa Tripolie BI-II de la Kolomyitsiv Yar
31303 Поселення пізнього етапу трипільської культури у Городську
35434 Maidanetske 2016: excavations at a Trypillia Mega-site

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
32405 Дослідження та експериментальне відтворення технологій мальованого посуду трипільської культури
31237 Дослідження пізньотрипільського поселення Вільховець
31462 Від Яншао до Трипілля: розвиток суспільств давніх хліборобів у V-IV тис. до н.е.
26067 Золото трипільців: пошуки ведуть в Анатолію?
31158 Реконструкція основних елементів комплексу військового озброєння носіїв трипільської культури
31157 Матеріали з розкопок поселення трипільської культури біля с. Немирівське Балтського району Одеської обл
31159 Трипільські протоміста

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
31238 Розвідки в Обухівському районі
31239 Розкопки біля с. Трипілля
30703 Адиннарот и мышебратья
30496 Трипільська культура і «перша курганна хвиля»: підгрунтя і реальні події у світлі сучасних відомостей
29378 Небелівський вівтар і орнаментальні композиції на посуді трипільської культури
28801 Communal buildings in Cucuteni-Tripolye settlements
28802 Ukraine as the crossroad for agricultural dispersal in eurasia
28722 Розвідки в Обухівському районі Київської області
26079 Дослідженя пам’яток трипільської культури на київщині у 2016-2017 роках
26076 Наукова тема “Давня історія України: суспільство та технології �(за результатами археологічних досліджень)”
28724 Трипілля – стратегія та результати поточного українсько-європейського проекту
26125 Південні шляхи обміну у V-IV тис. до н.е.
26118 Сакральні комплекси Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е.
26947 Життя на східних рубежах Старої Європи

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
46 Governing Tripolye: Integrative architecture in Tripolye settlements s http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28728/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
14 НДЛ археології 57191567167 5 9 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57191567167&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
25 НДЛ археології W-4354-2017 4 4 https://publons.com/researcher/1992052/mykhailo-yu-videiko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
419 Історико-філософський факультет НДЛ археології 15.71 335.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mikhail_Videiko/

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
43 Програма Еразмус+ з Афінським університетом ім.Каподистрії (Греція) Наукове стажування 24.04.-30.04.207 р.

Афінський
національний університет імені Каподистрії (Греція), кафедра археології та
праісторії (відповідальний – професор кафедри Ліліан Каралі).Учасник проекту Mobility Agreement for teaching_Videiko_ signed.PDF

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
1 "Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)" Повноцінне дослідження 10.2018 http://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii.html 75
65 Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень) Повноцінне дослідження 03.2021 https://iff.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-15-08-20-46/doslidzhennia-ndl-arkheolohii/vykonannia-naukovoi-temy-2016-2021-rr.html 100

Звіти за науковими проєктами (9)

ID Назва Рік
33309 Звіт про проведення археологічної практики 2020 року
33335 Звіт про роботу археологічної експедиції НДЛ археології 2020 року
29963 Звіт про археологічні розвідки експедиції НДЛ археології на територіїЧеркаської області 2019 року
29931 Звіт про роботу експедиції НДЛ археології історико-філософського факультету у 2019 році
26114 Звіт про археологічні розвідки експедиції НДЛ археології на території Обухівського району Київської області 2018 року
26108 Звіт про археологічні розкопки експедиції НДЛ археології біля с Трипілля Обухівського району Київської області 2018 року
26069 Звіт про розвідки експедиції НДЛ археології в Обухівському районі Київської області 2017 року
35297 Звіт про дослідження поселення трипільської культури біля с. Майданецького Тальнівського району Черкаської області 2016 року
35294 Звіт про дослідження на поселенні трипільської культури Коломійців Яр біля с. Копачов Обухівського району Київської області 2016 року

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1006 Кафедра історії України 4,76 12.01.2017
1868 Кафедра історії України 4,60 26.12.2018
3222 Кафедра історії України 4,77 28.12.2019
3592 Кафедра історії України 4,54 28.12.2020