Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1976 р.
Перелік місць роботи
1976-1979 рр. - науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту УРСР;
1979-1999 рр. - науковий співробітник (молодший, старший, провідний) Інституту історії України НАН України;
1999-2012 рр. - декан факультету гуманітарних наук, а з вересня 2012 р. професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія";
з вересня 2013 р. професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація - Народні рухи на Україні в другій чверті XVII ст.; Докторська дисертація - Формування козацького стану в Україні (друга половини XV - середина XVII ст.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
115 4 1 2021.10.15 11:30:12 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2419 "Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи" На шляху цивілізаційного поступу: гетьман Петро Сагайдачний і митрополит Петро Могила Житомир document.pdf
2666 Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України Історична память в польсько-українських відносинах XVII ст. Київ document.pdf
1742 Перші козацькі читання пам’яті Володимира Кривошеї (1958-2015) Козацький гетьман Тарас Федорович Київ document.pdf
1743 Київ і кияниу соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Соціально-економічний розвиток Києва у XVIII ст. Київ document.pdf
956 Взаємини між Україною та Туреччиною. Козацька доба (1500-1800 рр.) Турецький чинник в українському державотоворенні другої половини XVIIст. Сакарія (Туреччина) document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27636 Державна ідея в ранньомодерній Україні

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
9751 Українське козацтво. Золоті сторінки історії.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
34325 The Logic of Imperial Rule
27635 Молдавські походи українських козаків в 70-х рр. XVI ст

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
33111 Православна риторика боротьби за козацьку автономію у складі Речі Посполитої
36400 Роль козацтва у становленні етнічної свідомості українців (друга половина XVI – середина XVII ст.)
34325 The Logic of Imperial Rule
31168 Історичне підґрунтя взаємин українського козацтва з королівською та місцевою владою в Речі Посполитій (друга половина XVI — середина XVII ст.)
27635 Молдавські походи українських козаків в 70-х рр. XVI ст
20339 Козацький гетьман Тарас Федорович
19019 Реформи Гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та Київського Митрополита Петра Могили в контексті становлення Концепції «Руського Народу»
9751 Українське козацтво. Золоті сторінки історії.

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
36400 Роль козацтва у становленні етнічної свідомості українців (друга половина XVI – середина XVII ст.)
30423 Православ'я як прапор боротьби за козацьку автономію в складі Речі Посполитої
31168 Історичне підґрунтя взаємин українського козацтва з королівською та місцевою владою в Речі Посполитій (друга половина XVI — середина XVII ст.)
21972 Державні засади Гетьманщини і російський абсолютизм на рубежі XVII–XVIII ст
21042 До витоків державної ідеї ранньомодерної України
20339 Козацький гетьман Тарас Федорович
14247 Повстання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки
7040 Козацька Україна в поезії Т. Шевченка
7043 Образ козацької України в творах Т. Шевченка
7057 Становлення концепції "Руського народу" і творення державної ідеї в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
22384 Генеза козацького права як чинник формування нової соціальної верстви українського суспільства
15901 Взаємовідносини між гетьманщиною і Запорожжям у добу Івана Брюховецького
18710 Михайло Грушевський про передумови, причини та рушійні сили «Хмельниччини»
16230 Шляхи утвердження козацтва новою соціальною верствою Речі Посполитої
9930 Чисельність і склад населення Києва у XVIII ст.
14327 Турецький чинник в українському державотворенні другої половини XVII століття
4867 Шевченкова візія козацької України
7042 Козацтво як чинник українського державотворення нового часу
7060 Шевченкова візія козацької України

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
69 The Logic of Imperial Rule http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34325/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
76 Кафедра історії України 57211217555 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211217555&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
59 Кафедра історії України AAG-1704-2019 2 1 https://publons.com/researcher/3257723/vitalii-shcherbak/

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
28 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Зміст Головний редактор 1 (12) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
136 Історичне підґрунтя взаємин українського козацтва з королівською та місцевою владою в Речі Посполитій (друга половина XVI — середина XVII ст.) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31168/ 2020
246 Role of Cossacs in the Establishment of the Ethnic Consciousness of the Ukrainians (Second Half of 16th — Middle of 17th Cent.) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36400/ 2021

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
31 Куцик Руслан Ростиславович Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях південно-західного краю (1914–1917 рр.): методи та засоби реалізації/ 07.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
23 Фаховий модуль (стажування) - document 25.11.2015
3196 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3951 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4863 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
481 Науково-дослідний семінар (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
488 Науково-дослідний семінар (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
726 Нова історія України (2 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
727 Ранньомодерна історія України (2 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
915 Місто в європейській цивілізації модерної доби (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7861 Історико-філософський факультет Ранньомодерна історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020
8180 Історико-філософський факультет Нова історія України (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8340 Історико-філософський факультет Місто в європейській цивілізації модерної доби (6 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
523 Кафедра історії України 4,28 30.12.2016
1551 Кафедра історії України 4,67 12.01.2017
2397 Кафедра історії України 4,56 28.12.2018
3160 Кафедра історії України 4,62 28.12.2019
4178 Кафедра історії України 4,57 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
39 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017