Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка, 1976 р.
Перелік місць роботи
1976-1979 рр. - науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту УРСР;
1979-1999 рр. - науковий співробітник (молодший, старший, провідний) Інституту історії України НАН України;
1999-2012 рр. - декан факультету гуманітарних наук, а з вересня 2012 р. професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія";
з вересня 2013 р. професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація - Народні рухи на Україні в другій чверті XVII ст.;

Докторська дисертація - Формування козацького стану в україні (друга половини XV - середина XVIIст.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2419 "Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи" На шляху цивілізаційного поступу: гетьман Петро Сагайдачний і митрополит Петро Могила Житомир document.pdf
2666 Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України Історична память в польсько-українських відносинах XVII ст. Київ document.pdf
1742 Перші козацькі читання пам’яті Володимира Кривошеї (1958-2015) Козацький гетьман Тарас Федорович Київ document.pdf
1743 Київ і кияниу соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Соціально-економічний розвиток Києва у XVIII ст. Київ document.pdf
956 Взаємини між Україною та Туреччиною. Козацька доба (1500-1800 рр.) Турецький чинник в українському державотоворенні другої половини XVIIст. Сакарія (Туреччина) document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
9751 Українське козацтво. Золоті сторінки історії.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
20339 Козацький гетьман Тарас Федорович
19019 Реформи Гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та Київського Митрополита Петра Могили в контексті становлення Концепції «Руського Народу»
9751 Українське козацтво. Золоті сторінки історії.

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
21972 Державні засади Гетьманщини і російський абсолютизм на рубежі XVII–XVIII ст
21042 До витоків державної ідеї ранньомодерної України
21048 Козацький гетьман Тарас Федорович
20339 Козацький гетьман Тарас Федорович
14247 Повстання української ранньомодерної держави в контексті європейської політичної думки
7040 Козацька Україна в поезії Т. Шевченка
7043 Образ козацької України в творах Т. Шевченка
7057 Становлення концепції "Руського народу" і творення державної ідеї в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
22384 Генеза козацького права як чинник формування нової соціальної верстви українського суспільства
15901 Взаємовідносини між гетьманщиною і Запорожжям у добу Івана Брюховецького
18710 Михайло Грушевський про передумови, причини та рушійні сили «Хмельниччини»
16230 Шляхи утвердження козацтва новою соціальною верствою Речі Посполитої
9930 Чисельність і склад населення Києва у XVIII ст.
14327 Турецький чинник в українському державотворенні другої половини XVII століття
4867 Шевченкова візія козацької України
7042 Козацтво як чинник українського державотворення нового часу
7060 Шевченкова візія козацької України

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
23 Фаховий модуль (стажування) - document 25.11.2015

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2658 Історія модерного міста Денна Магістр 0458 09.02.2016
2659 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 0459 09.02.2016
2737 Основи наукових досліджень Денна Бакалавр 1890 27.09.2016
2745 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 1903 27.09.2016
2747 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 1922 27.09.2016
4427 Ранньомодерна історія України Денна Бакалавр 0686/17 09.02.2017
4429 Історія модерного міста Денна Магістр 0688/17 09.02.2017
6499 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 2737/17 07.09.2017
6500 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 2738/17 07.09.2017
6517 Основи наукових досліджень Денна Бакалавр 2756/17 07.09.2017
7369 Історія запорозького козацтва Денна Бакалавр 0802/18 08.02.2018
7375 Історія модерного міста Денна Магістр 0808/18 08.02.2018
7376 Ранньомодерна історія України Денна Бакалавр 0809/18 08.02.2018
7377 Ранньомодерна історія України Денна Бакалавр 0810/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
523 Кафедра історії України 4,28 30.12.2016
1551 Кафедра історії України 4,67 12.01.2017
2397 Кафедра історії України 4,56 28.12.2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
39 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017