Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет інформаційних технологій та управління, магістр Математики. 

Інститут математики НАН України

Перелік місць роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж Універсум


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 2 0 2021.10.17 12:35:44 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6887 International Conference of Young Mathematicians The group classification of (1+1)-dimensional generalized nonlinear\\ Klein--Gordon equations Institute of Mathematics of NAS of Ukraine, Kyiv document.pdf
6886 THE CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «PIDSTRYHACH READINGS – 2021» Lie symmetries of linear systems of two second-order ordinary differential equations with time-dependent coefficients Lviv, National Academy of Sciences of Ukraine Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics document.pdf
6858 VІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція молодих науковців \ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНИХ КАЛЬКУЛЯТОРІВ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6857 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Студентська молодь та інновації» ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» document.pdf
6856 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАФІЧНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6859 Конференція «Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО» Moodle. Створення тестових завдань різних рівнів Піфагор - організація навчання і підвищення кваліфікації для вчителів і педагогів в Україні. Тренінги та вебінари для працівників освіти. document.pdf
5870 V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" ІТОНТ - 2020 Контактні перетворення нелінійних еволюційних рівнянь з максимальними ліївськими симетріями Черкаси document.pdf

Професійний розвиток

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
149 "Градієнт" упродовж 2020 року (1 раз на місяць) 19 %presentation_level_university% 24.11.2020

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2816 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,55 28.12.2019
3478 ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту 4,51 28.12.2020
[E] error 1024 (String 'presentation_level_university' in 'uk' does not exist) in core/Language.php on line 79