Додаткові відомості

Освіта
1993-1998 Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
Перелік місць роботи
1997-1998 – вчитель, СЗШ №220, м. Київ;
1998-2000 – вчитель, ліцей «Голосіївський» №241, м. Київ;
2000-2016 – асистент, старший викладач, доцент Національного авіаційного університету, м. Київ.
Теми дисертацій (захищених)
«Історико-біографічна проза Оксани Іваненко»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
24 2 0 2019.12.04 09:29:37 Перейти на сторінку link

Конференції (26)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4263 МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ПАРАЛЕЛІ: НАУКОВИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» як сегмент культурно-туристського потенціалу Києва Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ document
4264 «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» Бабин Яр: вчора, сьогодні, завтра. Центр «Мнемоніка», м.Рівне document
4093 9 науково-практична конференція "Сценічне та музичне мистецтво: церковні та естрадні жанри" Історія будівлі Національного Цирку України Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва document
4094 5 Міжнародна науково-практична конференція \ Використання ІКТ у викладанні дисциплін культурологічно-історичного циклу у вищій школі м.Київ document
4259 Scieence, research, development #14 Теоретические штудии в творческой деятельности Вадима Михальчука London document
4013 «Spirit time» ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАДИМА МИХАЛЬЧУКА КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ ХУДОЖНИКА СО ЗРИТЕЛЕМ B Berlin document
3594 Традиційні та сучасні засоби навчання у вищій школі Використання ІКТ у викладанні дисциплін культурно-історичного циклу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3404 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: СВІТОВИЙ ДОСВІД, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ Специфіка використання ІКТ у вивченні курсу «Києвознавство» для різних категорій дорослих НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Інститут професійно-технічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Товариство «Знання» України document.doc
3244 Актуальні проблеми мистецької освіти в системі вищої школи Використання засобів ІКТ в сучасній мистецькій освіті м. Херсон document
3403 Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття Традиційні та новаторські символи в кераміці Чернівці document
3243 «КОНСТРУКТИ ФОРМУВАННЯ / КОРИГУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ» Роль ІКТ у процесі формування історичної пам’яті Рівне, ROSA LUXEMBURG STIFTUNG В УКРАЇНІ, ЦЕНТР СТУДІЙ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ТА ПУБЛІЧНОЇ ІСТОРІЇ «МНЕМОНІКА», УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ, КАФЕДРА ПОЛІТИЧНИХ НАУК РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ document.pdf
3242 XІIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» ПОШУКИ ШЛЯХІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМЯТІ СИЛАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» document.pdf
3084 VІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. Науково-методичний аспект. Використання засобів ІКТ у мистецькій освіті Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв document
3076 Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» Використання ІКТ у викладанні дисциплін культурологічно-історичного циклу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3245 ШЕВЧЕНКО КИЇВ ВЕСНА ІКТ в подачі Великого Кобзаря у ВНЗ м.Київ document
1875 «ДОБА РЕФОРМАЦІЇ: ДЕРЖАВА, СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА» Новітні аспекти бачення Реформації у вищій школі України КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, КАФЕДРА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ document
1873 Перспективи розвитку сучасної науки ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ВШАНУВАННЯ ВИДАТНОГО АВІАКОНСТРУКТОРА ОЛЕГА АНТОНОВА В КИЄВІ м. Київ document
1826 Міжнародна наукова конференція «Реформація і сучасний світ (Філософія. Богослов’я. Наука)» 500-річчя Реформації - культурно-історичні аспекти викладання Одеса document
1839 Актуальні проблеми філології Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги Одеса document
1782 Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КИЄВА м.Одеса document
1729 Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збереження архітектурної спадщини Півдня України» Важливість врахування культурно-історичного контексту Голокосту на Півдні України при підготовці фахівців з реставрації пам'яток архітектури та містобудування і реконструкції об'єктів архітектури у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Одеська державна академія будівництва та архітектури. document
1616 ІV-а Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО- МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ» СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЮ’ТЕРНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З «ТУРИЗМУ» Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка document
1617 Образ Шевченка в сучасному українському мистецтві: старі-нові міфологеми Тарас Шевченко в оцінці української діаспори Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут мистецтв document
1763 \ Переосмислення концепції ролі молоді в муніципальних культурних проектах Львівський національний університет імені Івана Франка document
1618 «Involving Youth in Municipal Planning» Роль самоврядування в організації мистецьких практик в Києві Національний авіаційний університет document
1178 Сьомоий Всесвітній конгрес 'Авіація у XXI столітті' – 'Безпека в авіації та космічні технології' Мрія про крила Національний авіаційний університет document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27601 Теоретичні студії в творчій діяльності Вадима Михальчука

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
27926 Підвіска в ювелірній моді північного ренесансу та маньєризму

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
28585 Історико-культурні аспекти творчості Брадтмана Едуарда-Фердинанда Петровича
26960 Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з Дня народження)
26714 Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР
27978 Історія та стратегія розвитку художніх шкіл України
26312 Власний канал на YOUTUBE: аспекти моніторингу
25238 Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
24532 Проблеми інтерпретації історії Києва
24177 Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду
24148 Історичні аспекти викоритання інтернет-технологій в АРТ-терапії (Padlet)
23991 76–річчя трагедії Бабиного Яру – історико–культурологічний аспект
23425 Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
23868 Розвиток друкарства у Європі
19742 Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка
19172 Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни)
20961 Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі
19516 Пошуки шляхів збереження історичної пам'яті в освіті
19877 Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення)
15040 Інформаційні пошуки доби

Фахові видання, що затверджені МОН (26)

ID Назва Рік
28585 Історико-культурні аспекти творчості Брадтмана Едуарда-Фердинанда Петровича
27698 "Євбаз" – деякі культурно–історичні аспекти
27740 Деякі культурно–історичні аспекти київського модерну
27585 Боротьба за історичну пам’ять Бабиного Яру
27220 Київські місця вшанування видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова
26960 Історико–культурологічний аналіз деяких сторінок життя Н. І. Братусь (1949–2007, до 70–річчя з Дня народження)
26714 Історичний погляд на дитячу книгу другої половини XХ століття в УССР
27978 Історія та стратегія розвитку художніх шкіл України
25238 Історія розвитку дитячої книги в сучасній Україні
24532 Проблеми інтерпретації історії Києва
24177 Сучасні аспекти трансляції соціального досвіду
24148 Історичні аспекти викоритання інтернет-технологій в АРТ-терапії (Padlet)
24123 Особливості відтворення культурно-історичних ідей Реформації у вищій школі України (до 500-річчя Реформації)
23979 Історичний ракурс використання Інтернету в освіті: культурні норми та аномалії
23991 76–річчя трагедії Бабиного Яру – історико–культурологічний аспект
23425 Історичні передумови та перспективи розвитку геймдизайну в Україні
24204 Архівні документи як джерело дослідження документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування
23868 Розвиток друкарства у Європі
19742 Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка
19172 Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни)
20961 Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі
19516 Пошуки шляхів збереження історичної пам'яті в освіті
19877 Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення)
14945 Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах
15041 Сучасні технології збереження історичної спадщини України
15067 Історичні аспекти шевченкознавчого поступу Богдана Лепкого

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
27789 Колір як елемент композиційної творчості в українській сучасного живопису
27582 Сальвадор Далі та арт-терапія
27581 Літературна спадщина Лесі Українки у творчості видатних художників XX – XXI ст.
27129 Зв’язок українських традицій та обрядів з релігією в образотворчому мистецтві
27068 Комп’ютерне мистецтво в сучасному живописі
26655 Виставкова діяльність Вадима Михальчука як форма комунікації художника з глядачем
27034 Дослідження зародження та розвитку орнітоморфного жанру. «Птахи і квіти» в образотворчому мистецтві Сходу
26987 76-річчя трагедії Бабиного Яру — культурологічний аспект
24151 Пошуки шляхів збереження історичної памяті силами сучасних інформаційних установ
24150 Символізм. Традиційні та новаторські символи в кераміці
24108 Дослідження пейзажного жанру у творчості київських художників другої половини ХХ ст
24643 Освітянські аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка
20405 Історико-культурний аспект вшанування видатного авіаконструктора Олега Антонова в Києві
20301 Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги
20092 Нові підходи до вивчення історії Києва
20499 Пам’ятні місця видатного авіаконструктора Олега Антонова
20266 500-річчя Реформації – культурно-історичні аспекти викладання
19534 Структура навчальної комп'ютерної лабораторії з "Туризму"
19559 Функції ілюстрацій у дитячій літературі
15201 Мрія про крила
15040 Інформаційні пошуки доби

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
2 Арт-простір / Art-space - не встановлено

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
29 Арт-простір Упродовж 2016 року (1 раз на 2 місяці) 15 21.11.2016 3
131 Арт-простір упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 5 05.05.2017 2

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
35 Кафедра образотворчого мистецтва AAF-4608-2019 1 0 https://publons.com/researcher/3241796/ivan-bratus/

Заявки на отримання грантів (2)

ID Назва проекту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
43 «Америка в серці» Посольство США в Україні - - 2017
214 «Образ американського викладача – оживаючі літературні образи» Програма малих грантів громадської дипломатії уряду США - «Освіта» Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
315 Лідерський модуль - document 20.10.2016
2742 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2018
3244 Модуль з ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
502 Мистецька педагогіка: нагальні потреби та реалії часу Методичний семінар в межах Фестивалю методик в Університеті Грінченка Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 06.10.2016 2
506 Міжвузівський круглий стіл «Залучення молоді до муніципального планування», за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посол Круглий стіл Національний авіаційний університет, Київ 01.12.2016 2
507 Міжвузівський студентський круглий стіл "Ідеї Заходу в українському культурному просторі ХХІ століття" Круглий стіл Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 14.12.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15039 Гризодубов Степан Васильович

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
20084 Тарас Шевченко та Осетія

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
508 Художня культура (5 курс, ОМ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2019 446 27.06.2019
509 Художня культура (5 курс, ОМ, заочна) Інститут мистецтв Магістр Заочна 2019 446 27.06.2019
587 Художня культура світу (1 курс, ОМ*, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019
588 Київ-Quest (2 курс, ОМ*, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 768 11.11.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
4278 Інститут мистецтв Київ-Quest (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 4 не оцінено 03.12.2019
4959 Інститут мистецтв Художня культура світу (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 5 не оцінено 03.12.2019

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2122 Художня культура світу Денна Бакалавр 2233 27.09.2016
2134 Стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 2226 27.09.2016
2172 Художня культура Денна Магістр 2237 27.09.2016
3782 Історія світової художньої культури Денна Бакалавр 0055/17 03.02.2017
3942 Художня культура світу Денна Бакалавр 0207/17 03.02.2017
5374 ІКТ в галузі навчання образотворчому мистецтву Денна Бакалавр 1594/17 07.09.2017
5391 Художня культура світу Денна Бакалавр 1611/17 07.09.2017
5408 Стратегії розвитку науки Денна Бакалавр 1628/17 07.09.2017
5433 Історія світової художньої культури Денна Бакалавр 1653/17 07.09.2017
5437 Художня культура Денна Магістр 1657/17 07.09.2017
6634 Українські студії: Києвознавство Денна Бакалавр 0069/18 15.01.2018
6638 ІКТ в галузі образотворчого мистецтва Денна Бакалавр 0073/18 15.01.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
691 Кафедра образотворчого мистецтва 4,10 30.12.2016
972 Кафедра образотворчого мистецтва 4,23 12.01.2017
1835 Кафедра образотворчого мистецтва 4,66 26.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
281 ОМб-1-16-4.0д I 1 2 2016-2017
454 ОМб-1-16-4.0д II 5 5 2017-2018