Додаткові відомості

Освіта
Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут 1997 рік
Перелік місць роботи
Національній університет "Києво-Могилянська академія" 2008-2010
Теми дисертацій (захищених)
кандидатська «Надавча поземельна політика володарів Західного Поділля (1402–1506 рр.)»
докторська «Подільська шляхта у другій половині XIV — 70-х роках XVI століття»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
31 3 1 2020.10.21 10:30:01 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3657 XXVII-а Літуаністична комісія Довіра істориків до середньовічних документів з Коронної метрики. Кілька прикладів рецепції документів XIV-XV століття. Варшава, Польща document.pdf
3656 VI-й з'їзд польських медієвістів. Вік осіб, що згадуються в руських документах в другій половині XIV ст. Вроцлав, Польща document
2363 Політичні, господарсько-суспільні та культурно-релігійні зміни в Малопольській провінції в ранньомодерну добу Чи існував гродський суд в Летичеві перед 1581 р.? Краків, Польща document
2362 III-й Міжнародний конгрес істориків що досліджують історію Польщі Від Крева до Любліна. Унії в українській історії та історіографії Краків, Польща document.pdf
534 Україна, Русь у ранньомодерну добу: інституції та еліти. Уміння писати серед подільської шляхти у середині XVI ст. за матеріалами поборового реєстру 1563 року Краків, Польща document
533 Парламентаризм Корони і Литви (XV - XVIII ст.). Коронні сейми 1548-1558 років та Подільске воєводство у світлі Коронної метрики Краків, Польща. document

Монографії (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
27552 European Expansion and the Contested Borderlands of Late Medieval Podillya, Ukraine
29584 Бібліографія парламентаризму на українських землях до 1648 року. Польське королівство, Велике князівство Литовське, Річ Посполита. Київ: Темпора, 2018.
13327 Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст.

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29578 Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях у 1386-1648 рр: Польське королівство та Річ Посполита. Київ: Темпора, 2018

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
29561 Володіння «Трьох татарських царів» та уявлення про «Потрійне Поділля» в битві під Ґрюнвальдом

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
29565 Сенатори Руського, Подільського та Белзького воєводств на Люблінському сеймі 1569 р.
29561 Володіння «Трьох татарських царів» та уявлення про «Потрійне Поділля» в битві під Ґрюнвальдом
29569 Формування території історичного Поділля у другій половині XIV ст.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
31397 Bojarzy-szlachta jako chłopi i ich poddani w świetle inwentarza starostwa barskiego na początku XVII wieku
13335 Результативність сеймів для Подільського воєводства у 1493-1526 рр. за матеріалами Коронної метрики
13350 Janusza Kurtyki badania nad historią Podola na tle nowszej historiografii ukraińskiej
13353 Egzekucja dóbr rodziny Buczackich — Jazłowieckich — Tworowskich na Podolu w 1564 roku

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
95 Гурток наукових досліджень упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 7 16.05.2017 3

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
52 Кафедра історії України AAF-6062-2019 2 0 https://publons.com/researcher/3241636/vitaliy-mykhaylovskiy/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
420 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Mykhaylovskiy

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
143 Інистиут історії Тадеуша Монтойфля Польської академії наук Наукове стажуваня/викладання 18.11-02.12.2019

Інистиут історії Тадеуша Монтойфля Польської академії наук

Учасник програми document

Участь у державних науково-дослідних проєктах (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
1 Історія парламентаризму на українських землях у 1386-1648 роках Ф-67 Київський університет імені Бориса Грінченка Історія парламентаризму на українських землях у 1386-1648 роках 2015-2016рр. керівник проекту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
465 Гібридне суспільство. Люди руських земель під владою короля у 1340–1434 роках Національний фонд досліджень України. Конкурс "Підтримка досліджень провідних та молодих учених" Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
780 Фаховий модуль (стажування) - document 02.08.2013
2524 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2709 Модуль з ІКТ Інший модуль 13.11.2018
3708 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 02.12.2019
3961 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
739 Історична урбаністика (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2020 251 12.05.2020
755 Місто в європейській цивілізації домодерної доби (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2020 282 26.05.2020

Затверджені робочі програми (12)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
2649 Ранньнова історія України Денна Бакалавр 1158 18.12.2015
2659 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 0459 09.02.2016
2738 Середньовічна історія України Денна Бакалавр 1891 27.09.2016
2745 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 1903 27.09.2016
2746 Історія домодерного міста Денна Магістр 1904 27.09.2016
2747 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 1922 27.09.2016
4418 Генеалогія Денна Бакалавр 0677/17 09.02.2017
6499 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 2737/17 07.09.2017
6500 Науково-дослідний семінар Денна Магістр 2738/17 07.09.2017
6506 Історія домодерного міста Денна Магістр 2745/17 07.09.2017
6510 Середньовічна історія України Денна Бакалавр 2749/17 07.09.2017
7371 Середньовічна історія України Денна Бакалавр 0804/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
123 Кафедра історії України 4.1 20.05.2016
739 Кафедра історії України 4,97 31.12.2016
1281 Кафедра історії України 4,67 12.01.2017
2119 Кафедра історії України 4,36 27.12.2018
2625 Кафедра історії України 4,90 28.12.2019