Додаткові відомості

Освіта

2018 р. – Захист дисертації на здобуття наукового ступеня "кандидат історичних наук" (PhD)

2015–2018 р. – Історико-філософський факультет Київського університету імені Бориса Грінченка. Аспірантура. Спеціальність: 07.00.01. – Історія України.

2014–2015 р. – Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Спеціальність – "історія", ступінь – "магістр" (Master of Arts in History), кваліфікація – "історик, викладач історії". Диплом з відзнакою.

2010–2014 р. – Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Спеціальність – "історія", кваліфікація – "бакалавр історії, вчитель історії" (Bachelor of Arts in History). Диплом з відзнакою.

Перелік місць роботи

З 1 вересня 2020 р. - старший викладач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Листопад 2019 р. - лютий 2020 р. - вчитель історії у приватному закладі загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» (м. Київ).

З 1 вересня 2017 р. - асистент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

2016-2017 рр. - лаборант кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю (1914-1917 рр.): методи та засоби реалізації
Громадська активність
З 2013 р. волонтер соціального проекту Освітнього порталу "Академія". Розробник курсів "Історія України" та "Всесвітня історія".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 2 0 2021.10.17 11:18:33 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6670 Х Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська минувшина. Шлях до незалежності: досвід, проблеми, перспективи». До 30 річчя незалежності України «Що потрібно знати кожному українцю?» – «національний катехизес» Союзу визволення України Київ document
4737 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Україна і Польща: європейський досвід полікультурності та добросусідства Трудова міграція українців в Польщу: проблеми та перспективи Київ document.pdf
6734 XIV Konference mladych slavistu “Stredni, jizni a vychodni Evropa a rok 1918: spolocenske a mezinarodni souvislosti”. Чехословацьке питання в українській пресі (жовтень – листопад 1918 р.): за матеріалами київських газет Прага document
6735 Всеукраїнська наукова конференція «Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція» Періодичні видання як джерело дослідження військових конфліктів на території України Київ document.pdf
3206 VІII щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень» Перша світова війна у спогадах Олександра Кошиця Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
2182 ІІ Międzynarodowa konferencja młodych naukowców: «IInttegrracjja eurropejjska:: doświiadczeniia hiisttorryczne ii polliittyczne perrspekttywy» Концепт «Mitteleuropa» в науковій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.: німецька альтернатива європейської інтеграції Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, м. Ніжин document
2181 Всеукраїнська наукова конференція "Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі" Проблема інформаційних процесів на території Російської імперії у 1914–1917 рр. в українській та зарубіжній історіографії м. Київ document.pdf
1690 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот" Інтелігенція Києва у вимірі інформаційних процесів 1914-1917 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
1556 Всеукраїнська молодіжна наукова конференція "Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації" Відозви як важливий інформаційний засібна території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
1557 Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, вчителів, приуроченої 125-річчю від Дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого «Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти» Формування патріотичної і провоєнної позиції в учнів та студентів Київського навчального округу у 1914–1917 рр. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль document.pdf
1691 Всеукраїнська науково-практична конференція: "Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи" Стипендіальні програми Польщі як механізм інтеграції української науки в європейській простір Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
1517 Міжнародна наукова конференція "Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи" Освітні програми Польщі: залучення української молоді до європейських цінностей Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, м. Ніжин document
1514 XXVI Міжнародна наукова конференція "Історія релігій в Україні" Роль Російської православної церкви в інформаційній політиці імперської влади щодо населення українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. м. Львів document
1516 ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Історія України: сучасні виклики" Введення інституту військової цензури на території Південно-Західного краю Російської імперії у 1914 р. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль document.pdf
1513 69-a Міжнародна конференція молодих учених "Каразінські читання" Класифікація нормативно-правової бази інформаційної політики Російської імперії щодо українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Хакрів document.pdf
1515 ІХ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна» Боротьба Російської імперії з ворожою агітацією на території Південно-Західного краю під час Першої світової війни: нормативно-правовий аспект Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
31579 Чехословацьке питання в українській пресі (жовтень - листопад 1918 р.): за матеріалами київських газет
24562 Проблеми інформаційного впливу на події Першої світової війни у сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31763 The Dynamics of Periodical Publications’ Development in Kyiv Before and During the First World War: Statistical Analysis

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
31589 "Демонізація" ворога як прийом російської імперської пропаганди в роки Першої світової війни
31763 The Dynamics of Periodical Publications’ Development in Kyiv Before and During the First World War: Statistical Analysis
29312 Інформаційне обґрунтування завоювання Російською імперією західноукраїнських земель у 1914 р.
19507 Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
19719 Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр
18821 Брошура «Війна і Державна дума» як механізм інформаційного впливу на формування свідомості солдатів південно-західного фронту Російської імперії у 1915–1917 рр.
18822 Нормативно-правова база інформаційної політики російської імперської влади щодо населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
18823 Російськомовна преса Київщини, Поділля та Волині у 1914–1917 рр

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
31589 "Демонізація" ворога як прийом російської імперської пропаганди в роки Першої світової війни
31763 The Dynamics of Periodical Publications’ Development in Kyiv Before and During the First World War: Statistical Analysis
29312 Інформаційне обґрунтування завоювання Російською імперією західноукраїнських земель у 1914 р.
18940 Боротьба російської імперської влади з пропагандою революційного спрямування на території українських губерній Південно-Західного краю (1914–1917)
19507 Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
19719 Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр
20041 Прийоми інформаційного впливу російської імперської влади на населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
18821 Брошура «Війна і Державна дума» як механізм інформаційного впливу на формування свідомості солдатів південно-західного фронту Російської імперії у 1915–1917 рр.
18822 Нормативно-правова база інформаційної політики російської імперської влади щодо населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр
18823 Російськомовна преса Київщини, Поділля та Волині у 1914–1917 рр

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
20469 Відозви як важливий інформаційний засіб на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр.
19738 Стипендіальні програми Польщі як важливий механізм інтеграції української науки в європейський простір
19327 Формування патріотичної і провоєнної позиції в учнів та студентів Київського навчального округу у 1914 – 1917 рр.
19410 Боротьба Російської імперії з ворожою агітацією на території Південно-Західного краю під час Першої світової війни: нормативно-правовий аспект
18824 Введення інституту військової цензури на території Південно-Західного краю Російської імперії у 1914 р
19405 Класифікація нормативно-правової бази інформаційної політики Російської імперії щодо українських губерній Південно-Західного краю у 1914-1917 рр
19409 Роль Російської православної церкви в інформаційній політиці імперської влади щодо населення українських губерній Південно-Західного краю у 1914-1917 рр
19861 Адміністративно-територіальний устрій українських земель Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
137 Кафедра історії України - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
600 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 1.72 1.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ruslan_Kutsyk/scores

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
27 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 1 (12) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
209 Чехословацьке питання в українській пресі (жовтень - листопад 1918 р.): за матеріалами київських газет монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31579/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
142 Наукове товариства Т.Г. Шевченка (США) «Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю у 1914-1917 рр.: методи та за 20.01.-20.02.2019

Miron Stachiw

Grant Committee

info@schenchenko.org 

Учасник програми document

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
62

Щербак Віталій Олексійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка

Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях південно-західного краю (1914–1917 рр.): методи та засоби реалізації/ 07.00.01 Київський університет імені Бориса Грінченка, денна форма навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3715 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2019
3831 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.02.2020
4064 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4074 Модуль ІКТ Інший модуль document 19.03.2020
5202 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5357 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6332 Історико-філософський факультет ІКТ в історичній науці (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6333 Історико-філософський факультет ІКТ в історичній науці (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7998 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8000 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8012 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8013 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8834 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8838 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1209 Кафедра історії України 4,64 12.01.2017
3816 Кафедра історії України 4,66 28.12.2020

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
30 Хохлов Денис Костянтинович II VІII Всеукраїнського студентського турніру з історії Всеукраїнський рівень document 2019