Додаткові відомості

Освіта
Київське міське педагогічне училище № 2 (1988 р.) з відзнакою;
• Київський державний педагогічний інститут імені Драгоманова (1993 р.) з відзнакою
Перелік місць роботи

З 1993 року працювала у Київському педагогічному коледжі імені Ушинського викладачем музичних дисциплін,

з 2000 року займала посаду завідувача музично-педагогічного відділення та голови циклової комісії викладачів музичного виховання.

• Закінчила аспірантуру та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності» (2007 р.).

• З 1.01.2008 р. працювала завідувачем кафедри теорії і методики музичної освіти Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.

• З 1.09.2008 року працює на посаді заступника директора з наукової роботи.

• З 1.09.2010 року працює на посаді заступника директора з науково-педагогічної то соціально-гуманітарної роботи.

З 01.09.2017 року працює на посаді заступника директора з науково-педагогічної та творчої роботи.


Теми дисертацій (захищених)
«Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності»(2007)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 3 0 2021.09.15 11:04:32 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6491 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Мистецький проєкт як результат професійної підготовки музиканта-педагога м. Київ document.pdf
6490 VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура" Теоретичні засади формування професійно-особистісних цінностей майбутніх бакалаврів музичного мистецтва м. Київ document
4095 "Мистецтво танцю і хореографічна освіта:досвід, тенденції, перспективи" Мистецьке освітнє середовище як умова професійної підготовки майбутніх хореографів та вчителів музичного мистецтва м. Київ document
4057 "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" Формування професійно-особистісних цінностей майбутніх бакалаврів музичного мистецтва в освітньому середовищі університету Київський університет імені Бориса Грінченка document
3309 Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства Мистецька освіта в аспекті аксіологічного підходу Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
3310 III Науково-практичний форум "Інновації в науці: виклики сучасності" A PROSPECTIVE MUSIC TEACHER’S CREATIVE PERSONALITY FORMATION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY Болгарія, Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра document
304 Sfery zycia duchowego dzieci, mlodziezy i doroslych w srodowiskach zroznicowanych kulturowo Ценности студентов-музыкантов на этапе адаптации к обучению в университете Cieszyn-Ustron, Polska document
305 European Conference on Education and Applied Psychology Розвиток творчої особистості майьутнього вчителя музики в процесі музично-сценічної діяльності Vienna, Austria document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
27344 5.12: Educational Environment of Higher Educational Institutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37147 Current trends in instrumental training of future concert performers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
36889 Музично-виконавська діяльність як засіб формування творчої особистості майбутнього бакалавра музичного мистецтва
36879 Ціннісні виміри майбутніх бакалаврів музичного мистецтва на етапі адаптації до навчання в університеті
24493 Формування творчого майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
10608 Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
36889 Музично-виконавська діяльність як засіб формування творчої особистості майбутнього бакалавра музичного мистецтва
36879 Ціннісні виміри майбутніх бакалаврів музичного мистецтва на етапі адаптації до навчання в університеті
12197 Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти
14437 Музично-сценічна діяльність як засіб формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва
10668 Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами позааудиторної діяльності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
14473 Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
12197 Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти
10608 Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва
5206 Формування корпоративної культури майбутнього вчителя музики в умовах соціально-гуманітарної роботи вищого навчального закладу
10652 Розвиток творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі музично-сценічної діяльності
10524 Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя музики засобами музично-театралізованої діяльності
2216 Формування толерантної особистості в процесі позанавчальної музичної діяльності

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
184 Кафедра музикознавства та музичної освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
190 Інститут мистецтв Кафедра музикознавства та музичної освіти 0 0.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Ganna_Kondratenko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
94 Варненський вільний університет (Болгарія) Наукове стажування 08-16.09.2018

Варненський
вільний університет ім. Чорноризця Храбра є єдиним болгарським університетом, удостоєним
спеціального знака якості і визнання освіти в Європі - ECTSLabel і DSLabel.

Учасник проекту -

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
233 координація і проведення заходів мистецького спрямування для соціальних категорій протягом 2017 року 10

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
296 Лідерський модуль - document 20.10.2016
634 Фаховий модуль (стажування) - document 23.06.2017
800 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
2729 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 16.09.2018
2730 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 15.09.2018

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
640 Брейн-ринг "Як ти знаєш Бориса Грінченка?" брейн-ринг Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 07.12.2016 15
915 Куратор мистецького проекту "Музичний антракт" ( 19 випусків) мистецький проект Інститут мистецтв 19.01.2016 15
916 виступ - презентація "Творча майстерня успішного педагога -музиканта" в рамках "Фестивалю методик" фестиваль методик Університет Грінченка 11.02.2016 3
918 Благодійний студентський бал (автор сценарію та режисер) студентський бал Київська міська адміністрація 18.11.2016 10
923 Святкова концертна програма з нагоди Дня працівника освіти в Міністерстві освіти і науки (автор сценарію і режисер) концертна програма Міністерство освіти і науки 30.09.2016 10

Підготовка музичних, хореографічних, театральних проєктів (1)

ID Підрозділ Кафедра Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
7 Інститут мистецтв Режисер Ювілейний вечір Г.М.Чапкіса Київ 2020 document

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
36 Постановка опери С.С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (головний адміністратор вистави) Музичний Україна, м. Київ - 17.05.2018
47 Постановка опери С.С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" (головний адміністратор вистави) Музичний Україна, м. Київ - 05.06.2018
58 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м. Київ - 17.03.2018
69 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м. Київ - 18.03.2018
123 Авторський мистецький проект "Разом" Музичний м.Київ document 27.11.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
12899 Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб
12892 Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика"

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
7330 Професійний портрет

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8434 Інститут мистецтв Захист творчої (магістерської) роботи (6 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
686 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,69 30.12.2016
1167 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,36 12.01.2017
2024 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,57 26.12.2018
2648 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,72 28.12.2019
3773 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,90 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (12)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
11 авторський культурно-мистецький проект "Разом" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв document 13.12.2017
14 Брейн-ринг "Як ти знаєш Бориса Грінченка"link особиста участь Інститут мистецтв document 12.12.2017
37 Урочистості з нагоди вручення дипломів бакалаврам інституту мистецтв Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв document 29.06.2017
38 Свято вручення дипломів магістрам Університету (виконання номеру) особиста участь Університет document 30.06.2017
62 "Батл українською" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв - 09.11.2017
126 благодійний студентський бал Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Оболонська у м. Києва державна адміністрація - 25.05.2017
129 "Студентоманія" (автор сценарію і режисер) Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв document 17.11.2017
131 Участь у телепередачі на каналі "Культура" "Ранок з культурою" (про організацію і проведення в Університеті Грінченка Всеукраїнського конкурсу "Bellissimo-2017) особиста участь М.Київ, телевізійний канал "Культура" - 04.03.2017
132 Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності "Bellissimo-2017" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету м.Київ document 25.03.2017
243 Культурно-мистецький проект "Музичний антракт" ( куратор проекту, 26 випусків)link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Інститут мистецтв Посилання 28.12.2017
244 "Словник Грінченка", підготовка команди ІМ до презентації слів, 05.12.2017 Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет document 05.12.2017
466 "Ось ми які"( підготовка команди ІМ) Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 16.11.2017