Додаткові відомості

Освіта
Київський педагогічний інститут імені О.М.Горького, 1990 рік
Перелік місць роботи
асистент, викладач, старший викладач, доцент кафедри інформатики НПУ ім.М.Драгоманова; декан, заступник директора інститута, директор інститута, Генеральний директор Всеукраїнського університета Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП); перший проректор Київського інституту бізнесу і технологій (КІБІТ), завідувач і професор кафедри математики
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток розумової діяльності учнів 7 класів середньої школи при вивченні математики з використанням НІТ
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2874 V Міжнародна науково-практична конференція \ без доповіді м.Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36994 Computing of Odd Degree Isogenies on Supersingular Twisted Edwards Curves
33913 Invasion Detection Model using Two-Stage Criterion of Detection of Network Anomalies
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
31685 E-learning as a mean of forming students’ mathematical competence in a research-oriented educational process

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
33069 Математична підготовка студентів до їх професійної самореалізації в сучасному інноваційному суспільстві
27724 Monitoring the quality of education as a management tool for changes in higher educational institution
18692 Collaboration in research activities: ICT tools assessment

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
10691 Портрет першокурсника сучасного університету

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
11 Лідер команди Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні document 20.01.2016-20.02.2017
120 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
140 Кафедра комп'ютерних наук і математики 57218571180 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57218571180&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
126 Кафедра комп'ютерних наук і математики - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
629 Ректорат 1.72 8.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oleksii_Zhyltsov?ev=brs_highl

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
65 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 25.10.2018-29.10.2018

Полонійна академія в Ченстохові (Польща)

sekretariat@edu.pl


Учасник проекту document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
58 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
73 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
46 Робоча група з розроблення проекту Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році document 2017

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
158 «Підвищення знань у студентів, зацікавлених у кар'єрі в ІТ шляхом негайного використання навчального підходу» ЄВРАЗІЯ Коллективний - 2018
227 Експертна діяльність із забезпечення якості вищої освіти Спільний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща для здійснення наукових досліджень у 2020-2021 рр. Коллективний - 2019
340 Academic mobility of students of 016 Special Education specialty House of Europe Коллективний - 2020
476 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
79 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 75

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.06.2016
3 Лідерський модуль - document 02.07.2015
4 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
5 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
6 Дослідницький модуль - document 05.05.2015
2039 Інше Інший модуль document 06.10.2017
2918 Інше Інший модуль CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Oleksii Zhyltsov.pdf 23.02.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
308 Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів Семінар-тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
767 Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 15.03.2016 2
768 Створення каталогу дисциплін та використання е-деканату в освітньому процесі Навчально-практичний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 16.03.2016 2
1231 Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів Семінар-тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 24.03.2017 5
1232 Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів Семінар-тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 06.10.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (16)

ID Назва Рік
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
27966 Я — студент
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
14990 Я — студент
13578 Теорія ймовірностей та математична статистика у прикладах і задачах
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
5795 Моніторинг навчальної діяльності
3852 Я – студент: навч.посіб
5832 Математика. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник
6657 Я – студент: навч.посіб

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
10373 Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
240 Математика для фінансистів (теорія ймовірностей та математична статистика) (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
472 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,26 30.12.2016
1101 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,95 12.01.2017
1958 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,99 26.12.2018
2824 Кафедра комп'ютерних наук і математики 5,00 28.12.2019
3700 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,95 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
214 Щорічний загальноміський конкурс на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти м. Київ 17.05.2017