Додаткові відомості

Освіта

Харьківський національний університет ім. В. Каразіна (1972-1977) - Диплом за спеціальністю "Іноземні мови", викладач англійської та французької мов та літератур


Київський національний педагогічний університет (1999-2002) - Докторантура з вікової та педгогічної психології

Перелік місць роботи

Лектор з психолінгвістики за програмою пост-докторською підготовки в Афінському національному університеті ім. Каподистрії, Греція (2015-2016)

Доцент кафедри перекладу у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (2008-2014)

Проректор з наукової роботи, завідувач кафедрою психолінгвістики та перекладу, професор у Луганському національному інституті культури (2002-2008) 

Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація "Розвиток пізнавального інтересу у студентів ВУЗу (на матеріалі англійської мови)"
Громадська активність
Експерт-консультант з психології та освіти у Дослідницькій та освітній організації суспільного та індивідуального розвитку "REOSIDE"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2021.09.15 12:01:20 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6062 5th Annual Qatar University International (Virtual) Conference on English Language Teaching and 21st Century Skills – Communicate, Collaborate, Create Developing 21st Century Skills Among Foreign Language Learners Доха, Катар document.pdf
6063 The II International Conference “European Dimensions of Sustainable Development” Voluntary Commitments in Sustainable Development Processes: Lessons for Ukraine м. Київ document.pdf
6060 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу" The Impact of Globalization on Foreign Language Teaching Policies and Practice м. Київ document
6055 National Geographic Learning and Linguist Online Conference "Double Impact on Your Teaching" Effective Approaches in Foreign Language Teaching Online document
5086 І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ» LEARNING ORIENTED ASSESSMENT APPROACH TO EVALUATING STUDENTS’ SPEAKING м. Переяслав document.pdf
5101 XVIII Міжнародна науково-практична конференція "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології" " Перспективи та потенціал інформаційно-комунікаційних технологій в українському ландшафті вищої освіти м. Київ document
5103 SCELT Spring Fling ELT Mini-Conference CLIL Methodology in Foreign Language Teaching Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Slovakia document.pdf
3207 Methodology of Modern Research The Impact of Foreign Academics’ Recruitment on Higher Education in Western China Dubai, UAE document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
33763 Вади й недоліки у мультимедійних презентаціях: досвід побудови класифікації
29846 Розвиток критичного і творчого мислення у процесі навчання і вивчення іноземної мови
23999 Вплив рекрутингу іноземних викладачіва на вищу освіту в Західному Китаї
17985 Парадигма освіти ХХІ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
32992 Voluntary commitments in sustainable development processes: lessons for Ukraine
32993 The Impact of Globalization on Foreign Language Teaching Policies and Practice
30554 Навчально-орієнтований підхід до оцінювання мовлення студентів
30378 Перспективи та потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у сфері вищої освіти України
29926 Підвищення обізнаності про наукову етику серед студентів в університетах України
23354 Підготовка майбутніх фахівців в контексті позитивної психології
23355 Роль позитивних емоцій у викладанні іноземних мов

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
16 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 0 0.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Raisa_Gladushyna

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
70 Стипендія Уряду Словаччини Наукове дослідження з білінгвальної освіти 01.09.2018-31.03.2019

Університет Константина Філософа в Нітрі

https://www.ukf.sk/ru/ob-universitete

Учасник проекту Letter of Award.pdf
71 Пекінський педагогічний університет (КНР) Наукове стажування 14.04.2018-01.05.2018

Пекінський педагогічний університет (КНР)

Учасник проекту -

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
41 Наукове дослідження Програма імені Фулбрайта в Україні Подано document 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2283 Інше Інший модуль document 06.02.2018
2284 Інше Інший модуль document 19.03.2018
2285 Інше Інший модуль document 17.12.2017
2286 Інше Інший модуль document 29.06.2017
2287 Інше Інший модуль document 31.05.2017
3394 ІКТ Інший модуль Сертифікат Гладушина .pdf 25.06.2019
3548 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
4736 інше Інший модуль document 20.10.2020
4782 Інше Інший модуль document 05.12.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6895 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
8691 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
429 Кафедра лінгвістики та перекладу 2,92 29.12.2016
1035 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,07 12.01.2017
1895 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,24 26.12.2018
2537 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,35 28.12.2019
3627 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,21 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
117 ФАб-4-13-4.0д IV 3 5 2016