Додаткові відомості

Освіта
1980-1986 Київський  політехнічний університет, інженер механік.

 

1998-2000 – Українська академія зовнішньої торгівлі, магістр
міжнародного права.

Перелік місць роботиЗ 1 вересня 2017 року - КУ ім.Б.Гренченка.

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права.

3 03 лютого 2016 року до 28 серпня 2017 року– КНЕТУ.Посада: доцент кафедри міжнародного публічного права.З березня 2011р. по лютий 2016р. – Український державний університет
фінансів та міжнародної торгівлі. Кафедра міжнародного права.     Посада: доцент кафедри
міжнародного права,      2004-2011 роки – УДУФМТ.
Кафедра міжнародного права.     Посада: Старший викладач кафедри
міжнародного права

     2007-2008 рр. Участь у
реалізації спільного з Лондон Метрополітен Університетом (Великобританія)
освітнього проекту «Підвищення кваліфікації державних службовців ІІІ-ІV рівня акредитації з питань європейської інтеграції» як
виконавець та відповідальна особа від УДУФМТ.    2005-2008 роки начальник відділу Науково-методичного забезпечення міжнародних програм УАЗТ. При особистій участі
та керівництві підготовлено та забезпечено участь у 10 тендерах на виконання
науково-дослідних робіт за державні кошти, у 5 тендерах УАЗТ було визнано
переможцем та успішно виконало замовлення від Мінекономіки. Приймала участь у
виконанні зазначених науково-дослідних роботах як безпосередній виконавець. .      2002-2004 роки – юрист проекту
МБРР «Україна через Інтернет».    
2002 рік - Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України.Посада: юрист групи управління проектом „Україна – розвиток через Інтернет”
- впровадження Голландського гранту 
(підготовка другої програмної системної позики), наданого Міжнародним
банком реконструкції та розвитку.    Лютий
2000 року – липень 2002 року. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України.     Посада: головний спеціаліст відділу
правового забезпечення адаптації 
національного законодавства до законодавства ЄС  Управління інвестиційного забезпечення
інвестиційної діяльності Юридичного департаменту.    1995-1998 рр. Національне
агентство з питань розвитку  та   європейської інтеграції України.     Посада: головний спеціаліст
Управління міжнародного співробітництва країн та міжнародних організацій у
галузі координації міжнародної технічної допомоги. 

1995 - Фонд державного майна України.

Посада: Провідний спеціаліст Юридичного департаменту Фонду державного майна
України.

Теми дисертацій (захищених)
 

Тема дисертанійного дослідженн за спеціальністю 12.00.11 (міжнародне право): «Правове
регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи
розвитку».Дисертацію захистила “14” березня 2011р. у спеціалізованій вченій
раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка, номер
диплома  ДК№06512.  (Рішення президії Вищої атестаційної комісії
України від 31 травня 2011 року, протокол № 52-06/3).У січні 2013 року отримала звання доцент кафедри
міжнародного права.Аттестат 12ДЦ № 033763 від 25 січня 2013 року, протокол № 1/02-Д,  25 січня 2013 року

Громадська активність
Експерт Національного агентства з якості освіти

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2021.02.07 10:42:08 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5977 X Міжнародна науково -практична конференція “Trends in the development of modern scientific thought” Братко Ірина Василівна, Малярчук Микита Андрійович ҐЕНЕЗА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ м. Ванкувер, Канада, 23-26 листопада 2020 р. document
5962 X Міжнародна науково -практична конференція “Trends in the development of modern scientific thought” Bratko Iryna, Kushevska Natalia THE EXPERIENCE OF DISTANCE AND VIRTUAL TEACHING IN THE PANDEMIC PERIOD Ванкувер, Канада, 23-26 листопада 2020 р. document
5959 Міжнародна науково-практична конференція \ Братко І.В. Кушевська Н.М. Питання класифікації міжгалузевих принципів міжнародного екологічного права м. Тернопіль document.pdf
5645 Міжнародна IV конференція Україна-Болгарія, ЕС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку. Економічна дипломатія в умовах глобалізації: загрози та виклики. С. 140-142 м.Бургас, Болгарія document.pdf
5956 Міжнародна юридична науково-практична конференція "Законотворчість, правовладдя та справедливість у демократичній державі" Арбітражна угода та її автономність м.Київ document.pdf
6038 Міжнародна науково-практична конференція: “Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин”, 8-9 квітня 2020 р., Концептуальні підходи до сучасної економічної дипломатії (концепція "м'якої сили")) м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв. document.pdf
4376 Міжнародна науково-практична конференція "Виконання Україною міжнародних зобов'язань з охорони навколишнього середовища крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом" Система торгівлі викидамивуглекислого газу в Європейському Союзі м.Київ, Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка document.pdf
4001 VI международна научна конференция (болг.)"Украйна-България - Европейски Съюз: съвременносъстояние и перспективи" Международно-правовые аспекты украино-болгарских отношений в контексте европейской интеграции м.Варна (Болгария) document
4002 І Міжнародний науково-практичний конгрес з канадознавства "Україна-Канада" Подолання технічних бар'єрів за Угодою про вільну торгівлю між Україною та Канадою м.Луцк, Україна document
4000 Міжнародна науково-практична конференція "Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин" Концепція загальної спадщини людства у міжнародному праві м. Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
33343 Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку.

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
27971 Гендерна політика Канади: цивілізаційний шлях розвитку суспільства
25619 Особливості реалізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
27972 Україно-болгарські відносини в контексті європейської інтеграції

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
25554 Міжнародна допомога США: правові та політичні аспекти
22245 Правові аспекти надання міжнародної допомоги Європейського Союзу в рамках реалізації Європейської політики сусідства

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
32931 Досвід дистанційного та віртуального навчання у період пандемії
32955 Досвід дистанційного навчання у період пандемії
33326 Питання класифікації міжгалузевих принципів міжнародного екологічного права
32934 Питання класифікації міжгалузевих принципів міжнародного екологічного права
33317 Принципи рівності та справедливості у міжнародному праві: економічний вимір.
32667 Економічна дипломатія в умовах глобалізації: загрози та виклики.
32759 Арбітражна угода та її автономність
32589 Концептуальні підходи до сучасної економічної дипломатії (концепція “м’якої сили”)
32950 Генеза виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу
28340 Система торгівлі викидами у Європейському Союзі
25631 Міжнародно-правові аспекти українсько-болгарських відносин у контексті європейської інтеграції
25621 Концепція загальної спадщини людства у міжнародному праві
22398 Права людини у контексті сталого розвитку
19762 Права людини у контексті сталого розвитку

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
224 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 1.24 2.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Bratko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
95 Варненський економічний університет (Болгарія) Наукове стажування 15-22.09.2018

Варненський економічний університет – є акредитованим освітнім і науковим
закладом, ISO 9001: 2008. Університет має найвищий бал (8,46) для інституційної
акредитації, виданий акредитаційною радою Національного агентства з оцінки та
акредитації (NAEA) на своєму засіданні, що відбулися 4 жовтня 2012 року Ця
акредитація є визнанням якості освіти у вищих школа і її дотримання закону про
вищу освіту, а також  дає право
університету здійснювати свою діяльність і проводити навчання в рамках
інституційного потенціалу з 13.000 студентів і аспірантів. В ступені «бакалавр»
Варненський економічний університет пропонує вибір з 22 спеціальностей,
акредитовані чотири професійні спрямування: «Економіка», «Адміністрація і
управління», «Туризм» і «Інформатика та обчислювальна техніка».Учасник проекту -

Презентація власних творів мистецтва на виставках (3)

ID Назва виставки, конкурсу Місце проведення Тип участі Документ, що засвідчує Рік
24 Виставка робіт художньої студії ЦБХ Національної Спілки Художників України (Україна, м. Київ) Колективна bratko.pdf 2019
49 Виставка художньої студії "Олійний живопис" Україна, Київ Колективна document 2020
70 Всеукраїнська художня Різдвяна виставка (Київ-2020) експонувався твір "Зивмовий вечір у Карпатах" https://www.youtube.com/watch?v=ihEFx4XyoWY&t=42s&fbclid=IwAR3FHwFdImm8lG31sHixnTs-5m3wNxYyrikgVnUC9aye_x2V93pqhRj9zus Україна, Київ Колективна document 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1744 Інше - Scan3.pdf 10.03.2017
2731 Інше Інший модуль document 31.03.2018
2732 Інше Інший модуль document 24.06.2018
2733 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 01.10.2018
2876 Інше Інший модуль Сертифікат_Юрид_навчання_Братко.pdf 27.12.2018
3345 Інше Інший модуль Братко_Польска мова.pdf 30.06.2019
3346 Інше Інший модуль Братко.pdf 02.06.2019
4196 Інше Інший модуль document 13.08.2020
4377 інше Інший модуль document 12.11.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5362 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне приватне право (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
5363 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне приватне право (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 27.12.2019
6178 Факультет права та міжнародних відносин Вступ до професій: Правничі системи сучасності (1 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6282 Факультет права та міжнародних відносин Економічна дипломатія (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6678 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне економічне право (2 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6679 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне економічне право (3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6680 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне інформаційне право (5 курс, МІСКРС, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
6686 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне приватне право (3 курс, МВРС, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6687 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне приватне право (3 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6688 Факультет права та міжнародних відносин Міжнародне приватне право: Загальна частина (3 курс, МП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
970 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 3,78 12.01.2017
1832 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,20 26.12.2018
3043 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,54 28.12.2019
3505 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 4,70 28.12.2020