Додаткові відомості

Освіта
Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, рік закінчення 1997, спеціальність “Біологія і хімія”.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, рік закінчення 2004, спеціальність “ Біологія”, кваліфікація “Магістр біології, викладач біології”
Перелік місць роботи
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ
Теми дисертацій (захищених)
Тема дисертації «Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України», кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
46 4 0 2021.09.20 10:09:54 Перейти на сторінку link

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6801 «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ». Особистісна зрілість людини та її зв’язок з інтегральними висновками про функціональний стан кардіореспіраторної системи м. Київ document
6297 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) РІВНІ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ м. Київ document
5042 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань). Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
4234 Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики». Стан спадковості та його зв'язок з самооцінкою здоров'я у студентів м. Київ document
3446 V I Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Фізичне виховання: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
2285 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи м. Київ document
2110 ІІІ Міжнародний конгресзі спеціальноїпедагогіки, психології та реабілітології Інклюзія в новій українській школі м. Київ document
1940 Олімпійський урок доктора Анохіна Олімпійський урок доктора Анохіна м. Київ document
2024 VII Всеукраїнська науково-практична конференція“Педагогіка здоров’я” Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку м. Чернігов document.pdf
1981 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) Використання здоров’язберігаючих технологій в розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку м. Київ document
593 VI Всеукраїнська науково-практична конференція“Педагогіка здоров’я” МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЯК АСПЕКТ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів document
592 Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів Харків, 15 травня 2015 р. document
596 Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми здоров?язбереження в Україні: педагогічні та медичні проблеми репродуктивного здоров?я» Репродуктивне здоров?я: шляхи формування та умови збереження м. Київ document
595 'Актуальні проблеми здоров’я збереження у молодіжному середовищі ХХІ століття' Міжнародна науково-практична конференціїя ПРИЧИНИ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ м. Київ document
594 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти» ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ТА АСПЕКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ м. Суми document
5601 XIІІ міжнародна науково-практична конференція адаптаційні можливості дітей та молоді Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів м. Одеса document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
6924 Хижі кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
33760 Research of peculiarities of development of time perception function in 13-15 year-old athletes with different blood groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
36474 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
27800 Стан спадковості у студентів та його зв’зок із самооцінкою здоров’я
28866 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
19636 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
36798 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
377 Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування
6924 Хижі кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
36474 Motivation to health and its relationship with biodemographic and anthropometric parameters and functional state of cardio-respiratory system of patients and healthy people
36460 Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей
33372 Експрес-метод оцінки соматичного здоров’я осіб з вадами опорно-рухового апарату за резервами біоенергетики (проблема оцінки здоров’я спортсменів)
33365 Рівні особистісної зрілості студентів гуманітарного у ніверситету
31658 Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів
19636 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
36798 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
18067 Стан сформованості здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України
12189 Здоров’язберігаючі технології в дошкільних навчальних закладах
3255 Вплив біологічних і хімічних агентів на проростання пилку інвазійного виду Impatiens Parviflora DC. (Balsaminaceae)
3260 Синдром „професійного вигоранняˮ у педагогів як наслідок надмірного емоційного виснаження
3834 Сучасний стан вивченості хижих кліщів-фітосеїд (Parasitiformes: Phytoseiidae), що мешкають на рослинах
3805 Домінуючий вид Euseius finlandicus Oudemans, 1915 (Parasitiformes, Phytoseiidae) акарокомплексів родини Phytoseiidae в садово-паркових фітоценозах Лісостепу України
1513 Новий вид хижих кліщів роду Amblyseiella Muma (Parasitiformes, Phytoseiidae) з України

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (34)

ID Назва Рік
36550 Рівень особистісної зрілості людини та його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-респіраторної системи
35785 Зв’язок духовності за рисами характеру з фізичною активністю хворих і здорових людей
27030 Стан духовного здоров’я хворих людей та його зв’язок з медичними висновками про соматичне здоров’я на курорті
21813 Використання здоров’язберігаючих технологій у розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку
19359 Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку
15225 Мотивація навчання дошкільнят як аспект здоров’язбережувального освітнього середовища
15075 Особливості мотивації навчання дітей дошкільного віку
10134 Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів
6938 Синдром „професійного вигоранняˮ у педагогів як наслідок надмірного емоційного виснаження
3601 Особливості синдрому „професійного вигоранняˮ у педагогів
12846 Репродуктивне здоров’я: шляхи формування та умови збереження
3203 Компоненти синдрому „професійного вигоранняˮ та їх прояви у педагогів вищої школи
3238 Причини та вікові особливості синдрому професійного вигорання
1628 Медико-біологічні аспекти іксодових кліщів на території України
1616 Здоровий спосіб життя в уявленні студентської молоді
1683 Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) на рослинах Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Україна)
1684 Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) рослин-інтродуцентів дендропарків лісостепової зони України
1682 Особливості існування стійкої ізольованої популяції виду-вселенца Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) в лісостеповій зоні України
1623 Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) як складова біологічного захисту рослин в трансформованих фітоценозах Києва
1626 Гігієнічні вимоги до організації польової практики студентів ВНЗ
1622 Девіантна поведінка як ознака проблемного соціального здоров'я підлітків та молоді України
1621 Медико-біологічні аспекти іксодових кліщів як однієї з проблем безпеки життєдіяльності
1620 Вікові фізіологічні особливості розвитку дітей за час навчання в середній школі
1401 Фізіологічні особливості дітей шкільного віку та гігієнічні аспекти їх навчання
1611 Надійні ознаки ідентифікації двох морфологічно близьких видів кліщів роду Amblyseius (Acari, Phytoseiidae)
1613 Освоєння кліщами-фітосеїдами (Parasitiformes, Phytoseiidae) рослин-інтродуцентів дендропарку «Олександрія» НАН України
1514 Нові дані про успішну инвазию в лісостепову зону України виду-вселенця — середземноморського хижого кліща Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae)
1609 Іксодові кліщі - одна з проблем безпеки життєдіяльності
1602 Фізіологічні аспекти діі кобальту та кадмію на здоров’я людини
1606 Польова практика як інтегруюча ланка теоретичної та прикладної складових навчального процесу в курсі «Основи природознавства"
1819 Приклад успішної інвазії в лісостепову зону України виду-вселенца - середземноморського хижого кліща Typhlodromus beglarovi Kuznetsov, 1984 (Parasitiformes, Phytoseiidae)
1714 Видове різноманіття фітосейід (Parasitiformes, Phytoseiidae) в ботанічному саду Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (Україна)
1818 Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах дендрологічного парку «Тростянець»
1817 Ботанічні сади та дендропарки Києва - резервати видового різноманіття кліщів родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata)

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
159 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 57220173673 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220173673&eid=2-s2.0-85097121143

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
491 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 2.81 4.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Omeri

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (4)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
70 Координація заходів соціального проекту на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту 8.10.16 -1.12.16 3
71 Керівництво волонтерським заходом під час святкування дня фізичної культури 10.09.16 1
84 Координатор волонтерської групи на чемпіонат України з карате 19-20.11.16 3
161 Системна робота впродовж року 01.01.2017-10.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
161 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
221 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
335 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
393 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
3626 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3914 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
95 Інноваційний практико-орієнтований навчальний проект «Конкурс віршованих руханок серед студентів першого курсу» Майстер-клас - конкурс Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 24.11.2016 2
248 Флешмоб студентів Університету до Дня фізичної культури та спорту України Масовий презентаційний захід Майдан поблизу державної адміністрації Оболонського району 10.09.2016 2
256 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
270 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5
1296 Організація урочистої церемонії проводів олімпійської збірної України на ХХІІІ зимові Олімпійські ігри у Пхьончхані (Республіка Організаційно-волонтерський Національна філармонія України 23.01.2018 10
1297 ХІІ Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року-2017» Організаційно-волонтерський Націона́льний це́нтр ділово́го та культу́рного співробі́тництва «Украї́нський дім» 04.04.2018 10
1298 "Олімпійський день-2018" за ініціативи Національного олімпійського комітету України Організаційно-волонтерський на Оболонській набережній 02.06.2018 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
27805 Медико-біологічні основи статевих відносин
20541 Медико-біологічні основи статевих відносин

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
20308 Анатомія і фізіологія дитини
6907 Зоологія: навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
6888 БОТАНІКА: Навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Навчальні та методичні матеріали (17)

ID Назва Рік
33636 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
27807 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
24170 Жива природа: особливості і таємниці
22813 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт
15076 Вікова фізіологія та валеологія
14963 Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
36752 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18489 Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
18491 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
12849 Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
13203 Організація польової практики для спеціальності 6.010102 Початкова освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») : методичні рекомендації. – 5-те вид. перероб. і доп.
6747 Організація польової практики
5507 Анатомія, фізіологія та основи медицини у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
5501 Основи природознавства: навч-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] / І. Д. Омері, Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – 44 с.
6885 Землезнавство: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних і самостійних робіт для студентів негеографічних спеціальностей вищих навчальних закладів
6880 Зоологія: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів
6869 Ботаніка: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
3 Екологія (2 курс) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2012 459 05.10.2012
109 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
110 Основи природознавства (1 курс, ПО) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
138 Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (1 курс, з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
139 Основи природознавства (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015
562 Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
693 Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
758 Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2020 282 26.05.2020

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
317 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
318 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
339 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологія (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 1 не враховується 30.12.2016
364 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи природознавства (1 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
365 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Основи природознавства (5 курс, ПО(ДВ), з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
725 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Екологія (4 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 3 5 не враховується 29.12.2017
5226 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 27.12.2019
5551 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6244 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Діяльність реабілітаційних закладів (1-2 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6958 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6959 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7415 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Організація і управління в дошкільній освіті" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10.12.2020
7572 Педагогічний інститут Організація і управління в дошкільній освіті (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7574 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
7797 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
8711 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології: Охорона праці в галузі (5 курс, УМЗЛ , заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
576 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,35 30.12.2016
1595 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,28 12.01.2017
2157 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,65 27.12.2018
2871 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,94 28.12.2019
3942 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 4,85 28.12.2020

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3 Відкриття стадіону в університецькому коледжі особиста участь м. Київ document 15.09.2017
4 Шоу-програма "Ось ми які" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 16.11.2017
5 щорічний конкурс «Словник Грінченка та сучасність» особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 05.12.2017