Додаткові відомості

Освіта
Дніпропетровський державний університет
Перелік місць роботи

Інститут кібернетики АН України, науковий співробітник, 1978-1995 р.

Київська дитяча академія мистецтв, проректор з інноваційних технологій навчання, 1995-2000 р.

Університет економіки та права "КРОК", заступник проректора з навчальної роботи, завідувач навчальним відділом, 2000-2008 р,

Київський національний університет культури і мистецтв, декан факультету менеджменту та економіки, доцент кафедри комп'ютерних наук, 2008-2017 р.

Київський університет імені Бориса Грінченка, заступник декана факультету інформаційних технологій та управління, з 1 вересня 2017 р.

Теми дисертацій (захищених)
Управління складним технологічним процесом в умовах невизначенності
Громадська активність
Член Української федерації інформатиків (УФІ) (з 2018 р.),
Член Української асоціації STEM-освіти (з 2017 року).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
18 2 0 2021.09.21 10:58:43 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2893 ХVІІІ Міжнародної наукової конференції ім. академіка Михайла Кравчука Борис Якович Букрєєв (06.ІХ.1859-02.Х.1962) – український математик, педагог, творець та керівник київської школи математиків м. Рівне document.pdf
2892 І Міжнародна науково-практична конференція «Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокултурної сфери XXІ століття. Інформаційно-комунікацій-ні технології у формуванні менеджерських компетен-цій в соціокультурній сфері КНУКІМ document.pdf
2891 Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції./ М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ, нац. ун-т культури і мистецтв Ключові компетенції сучасного освітнього середовища Київ, нац. ун-т культури і мистецтв document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
36878 Challenges of the COVID-19 Pandemic Concerning the Work: Organization of Employees of Business Structures
31651 Tourism as a factor of regional development of the territories and communities along the Ukrainian-Polish border

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
36885 Інноваційні підходи до навчання студентів І курсу технічних спеціальностей в умовах пандемії
30174 Електронні освітні ресурси–механізм формувального оцінювання студентів
30173 Візуалізація навчальної інформації як стратегічна складова при вивченні вищої математики в технічних вишах
30172 Впровадження моделі дуальної освіти в технічних вишах – крок до європейських стандартів
25880 Застосування методів віртуальної реальності при вивченні математичних дисциплін
25876 Формування творчого потенціалу студентів технічних вишів в процесі вивчення вищої математики
25746 Доповнена та віртуальна реальність як ресурс навчальної діяльності студентів
25745 STEM освіта в Україні та шляхи її впровадження в навчальний процес
25743 Інноваційно-науковий розвиток КПІ імені Ігоря Сікорського як стратегія високотехнологічної освіти
25742 Формування сучасної моделі математичної підготовки студентів із застосуванням інформаційних технологій
25739 STEM-навчання як основа технологічної грамотності університетської освіти
24965 Гуманітарна складова підготовки майбутніх фахівців у системі вищої технічної освіти
24959 Практико-орієнтована стратегія сучасної університетської освіти
22264 Борис Якович Букреєв (06.ІХ.1859—02.Х.1962) — український математик, педагог, творець та керівник Київської школи математиків

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1815 Лідерський модуль - document 01.12.2017
1831 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
1863 Фаховий модуль (стажування) - document 23.06.2017
2206 Інше Інший модуль document 26.01.2018
2207 Інше Інший модуль document 31.03.2018
2255 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2951 Інше Інший модуль БЦ-С-3116.pdf 26.10.2018
2954 Інше Інший модуль сертифікат лютий 2019 Мельник І.Ю..pdf 18.02.2019
2955 Інше Інший модуль Сертифікат №081.pdf 29.10.2018
3414 ІКТ Інший модуль Сертифікат Мельник .pdf 25.06.2019
4188 інше Інший модуль document 31.07.2020
5470 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3670 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в галузі фінансів (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
3673 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
3704 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується 28.12.2018
4009 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 28.12.2018
5080 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5172 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
6334 Факультет інформаційних технологій та управління ІКТ в управлінні та бізнесі (5 курс, МЕН, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6457 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6458 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційно-комунікаційні технології в галузі (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7282 Факультет інформаційних технологій та управління Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2112 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,77 27.12.2018
2572 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,75 28.12.2019
3885 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,76 28.12.2020