Додаткові відомості

Освіта
Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2001,
2002 (магістратура)
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
"Естетична система Михайла Ореста: генеза, творча реалізації"
"Українська літературна пародія: генеза, проблематика, поетика"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
72 5 2 2021.09.21 10:39:19 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3532 VII Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" - м. Київ document
122 Філологічні науки у ІІІ тисячолітті Літературні пародії на українських футуристів м. Будапешт, Угорщина document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7950 Дискурс української літературної пародії

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
35564 Methodical tools for security level diagnostics of the modern university’s activity
33048 Trade in the Decade Following the Collapse of the USSR
31247 Динамика проектных решений на объектах торговли в период после распада СССР (до 2000 г.)
31032 Postmajdanna Ukraina: klasa średnia w cieniu reform
31624 Розширення ЄС у 2004 році: системний аналіз переваг та втрат
29134 Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
29133 Контроль системи забезпечення якості освіти в сучасному українському університеті

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
31067 Peace Education: Європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп
31032 Postmajdanna Ukraina: klasa średnia w cieniu reform
29173 “Слава таланту животворящому”. Проблема митця й суспільства в поемах Ірини Жиленко
10993 Біполярна природа літературної пародії
7958 Литературная пародия в научной рецепции Юрия Тынянова
1733 Стилізація і пародія: літературні «транскрипції» чужого стилю

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
31067 Peace Education: Європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп
29172 Аксіологічний портрет інформаційного суспільства
29171 Карнавалізація буденного життя в поемах Ірини Жиленко
1847 Літературні пародії Теодора Орисіо
1829 Пародисти зі Слобожанщини: Юрій Вухналь, Омелько Буц, Віталій Гунько
1820 Пародія Майка Йогансена на лицарський роман

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
2300 Особливості пародії і. Нечуя-Левицького «Без пуття. Оповідання по-декадентському»

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
1 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні

Координатор Програми – Інститут вищої освіти НАПН України.

Контактна особа – Світлана Калашнікова, директор Інституту

вищої освіти НАПН України - svit.ukr@ukr.net.
document 20.01.2016-20.02.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
35 Postmaidan Ukraine: Middle Class in the Shadow of Reforms http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31032/ 2020
52 Розширення ЄС у 2004 році: системний аналіз переваг та втрат http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31624/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
31 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 57208723856 4 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208723856&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
91 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства - 3 1 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
628 Ректорат 4.25 25.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Vinnikova2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
224 Peace Education: європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31067/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (5)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
8 Co-serve International Підвищення кваліфікації 05.03.-23.03.2016

Маршал Крістенсен

Ворнер Пасифік Коледж (США)

Учасник проекту document
66 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 26.04.2018-07.05.2018

Лаура Лалу, координатор програм
міжнародного навчання Центру міжнародної освіти Університету Тампере, Laura.Lalu@staff.uta.fi. Учасник проекту document
124 Національний інститут соціального розвитку (КНР) Наукове стажування 13.03-21.03.2018 Ма Фен, доктор соціологічних наук, координатор стажування
Учасник проекту Стажування_Natallia Vinnikova.pdf
130 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Наукове стажування 19-26.03.2019

Юлія Шумілова, науковий співробітник Факультету менеджменту та бізнесу Університету Тампере

Yulia.Shumilova@staff.uta.fi
Учасник програми Scan_25.3.2019_11-29-25.pdf
212 Університет Масарика в Брно (Чехія) Наукове стажування 20.10-14.12.2020 Проектний менеджер Ленка Гурова Учасник програми Support of Science_21_Vinnikova.pdf

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
120 Ніч науки Горизонт 2020 Коллективний - 2018
203 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
242 Дослідницька компетентність викладачів закладів вищої освіти України в умовах євроінтеграції / RECasT Європейська комісія, програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2019
436 Youth and community work Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
450 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
524 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
76 Фаховий модуль (стажування) - document 21.03.2016
559 Модуль з ІКТ - document 30.06.2016
1149 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1255 Дидактичний модуль - document 05.12.2016
1944 Інше - document 06.12.2017
2324 Інше Інший модуль document 07.05.2018
2569 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2869 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 21.03.2018
2950 Дослідницький модуль Інший модуль document 28.02.2019
2983 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Scan_25.3.2019_11-29-25.pdf 25.03.2019
4520 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4765 Дослідницький модуль Інший модуль document 25.02.2020
5394 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
183 Всеукраїнська наукова конференція – ІХ щорічні Грінченківські читаття«БОРИС ГРІНЧЕНКО – ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ» Конференція м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 09.12.2016 10
811 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» Науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 09.11.2016 10

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
250 Майстерність критичної інтерпретації сучасної української літератури (5 курс) Інститут філології Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
789 Сучасна теорія та історія літератури (5 курс, УМ, денна) Інститут філології Магістр Денна 2020 706 11.11.2020

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7923 Інститут філології Сучасна теорія та історія літератури (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 8 5 10 10.12.2020
8835 Інститут філології Сучасна теорія та історія літератури: Майстерність критичної інтерпретації сучасної української літератури (5 курс, УМ... Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
373 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,63 29.12.2016
1008 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,63 12.01.2017
1870 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,87 26.12.2018
3225 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 5,00 28.12.2019
3595 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,93 28.12.2020