Додаткові відомості

Освіта

З 2004 по 2009 -  навчалась у Харківському державному університеті  мистецтв ім. І.П.Котляревського та  здобула кваліфікацію магістра освіти за спеціалізацією диригент хору, науковець дослідник, викладач вищого навчального закладу

Перелік місць роботи

З 2004 по 2013 рр. артистка хору Харківської обласної філармонії;

З 2010 по 2012 рр. хормейстер камерного хору Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;

З 2013­ по 2017 рр. старший викладач кафедри хорознавства та хорового диригування Харківської державної академії культури;

У 2016 р.  cтипендіат програми Міністра культури і національної спадщини республіки Польща Gaude Polonia;

З вересня 2017 р. доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Сучасне хорове письмо: ґенеза і функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця ХХ - початку ХХІ ст.)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2021.07.29 11:35:26 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6538 Сучасне слово про мистецтво: наука та критика Проблематика сучасного стану хорознавчої науки Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського document
5838 Сучасна мистецька педагогіка: виклики та перспективи Художнє втілення засобів виконавської виразності в естрадному вокальному ансамблі Україна document
5839 Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії і практики Процес естетичного пізнання хорового твору: об'єктивні та суб'єктивні художні цінності Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського document
5454 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Cучасне хорове письмо у творчості Аліції Гронау Київський університет імені Бориса Грінченка document
4592 Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії і практики Виконавська інтерпретація сучасної хорової музики Харківський національний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського document
3408 Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji Współczesne pismo chóralne w twórczości polskich kompozytorów: poszukiwanie, ukierunkowanie, nowatorstwo Європейська наукова платформа "Логос" м. Ополе, Польща document
3352 Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії і практики Інтерпретація поняття "хорове письмо" в професійному середовищі Харківський національний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського document
3265 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Портрет сучасного слухача музики: типологічний аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
3264 Технології та їх вплив на сучасну культуру і мистецтво України Когнітивний аспект сприйняття хорової музики Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
31727 Стилістика хорового твору Д.Бочарова "Прощай, світе": драматургічні функції фактури

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
35383 Історико-типологічні принципи хорового письма в українській музиці
31727 Стилістика хорового твору Д.Бочарова "Прощай, світе": драматургічні функції фактури
29678 Складові хорового письма: система взаємодії рівнів музичного твору
24112 Авторська концепція «Літургічних піснеспівів» В.Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма
24551 Хорове письмо в системі категорій музикології ХХІ ст
22067 Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту
22211 До питання сучасного прочитання опери "Фра-Дияволо" Д.Обера
21999 В. Мужчиль «П’ятий вимір»: авторські концепти та їх персоніфікація
22212 Функції та структура логосу в системі хорового письма

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
29028 Виконавська інтерпретація сучасної хорової музики: актуальність, проблеми, новаторство
24891 Współczesne pismo chóralne w twórczości polskich kompozytorów: poszukiwanie, ukierunkowanie, nowatorstwo
24953 Інтерпретація поняття "хорове письмо" в професійному середовищі
24753 Когнітивний аспект сприйняття хорової музики
22209 Хорове письмо як основоположний фактор діяльності диригента
22171 Драматургічна функція фактури в концерті-канті В.Рунчака "Оспівуючи Різдво Господнє"

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
510 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу 1 0.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Zaverukha

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2071 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
2313 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2015
2315 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.12.2016
2456 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3621 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4366 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 06.11.2020

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
32 Постановка опери С.С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" Музичний Україна, м. Київ - 17.05.2018
42 Постановка опери С.С.Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" Музичний Україна, м. Київ - 05.06.2018
105 Постановка опери М.Лисенка "Наталка Полтавка" Музичний Будинок Офіцерів, м.Київ document 22.05.2019

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
577 Хоровий клас і практика роботи з хором (4 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6096 Інститут мистецтв Ансамблевий клас (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8155 Інститут мистецтв Хоровий клас / вокальний ансамбль (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
8369 Інститут мистецтв Ансамблевий клас (5-6 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8859 Інститут мистецтв Хоровий клас / вокальний ансамбль (4 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1108 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,73 12.01.2017
1963 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,84 26.12.2018
2845 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,15 28.12.2019
3704 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,98 28.12.2020