Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний інститут 1993
Перелік місць роботи
Криворізький державний педагогічний університет
Теми дисертацій (захищених)
Особливості вивчення християнських образів зарубіжної літератури в загальноосвітній школі
Громадська активність
Відповідальний секретар щорічної Міжнародної наукової конференції "Літературний процес..."

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.04.11 12:21:17 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1278 «СУЧАСНА УКРАЇНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ» 2. Контекстний принцип вивчення художніх творів у шкільній літературній освіті Ізмаїльський державний гуманітарний університет document.docx
1279 «СУЧАСНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА: НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ» 3. Сучасна зарубіжна література у шкільних програмах та читацькі інтереси українських старших підлітків. Національний музей літератури України document.docx
1277 VІІ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей» Проблема вивчення національної ідентичності у шкільному вивченні зарубіжної літератури Київський університет імені Бориса Грвінченка document.doc

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
24761 Проблема вивчення образів-персонажів у підручниках із зарубіжної літератури для старшої школи
21329 Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
24741 Застосування засад педагогічної антропології у вивченні образів-персонажів художніх творів зарубіжної літератури
21329 Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі
16499 Читацькоцентрична модель сучасного підручника із зарубіжної літератури для старших підлітків:концепція, зміст і форма
12999 Аспектне вивчення образів-персонажів в методиці навчання літератури до кінця ХІХ ст.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
24766 Авторська концепція підручників із зарубіжної літератури для старшої школи
21330 Проблема теорії та технології аналізу образів-персонажів у сучасній українській методиці навчання учнів середньої школи
13410 Історичні поеми А.Міцкевича і Т.Шевченка у шкільному вивченні
13416 Розвиток методики аспектного вивчення образів-персонажів художніх творів у науці радянського періоду
8126 Розвиток в учнів поняття про образ-персонаж в історико-літературному курсі загальноосвітньої школи
2029 Новітні методики вивчення образів-персонажів у курсі літературної освіти учнів

Міжнародні науково-дослідні проекти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
53 Учасник проекту Центр розвитку освіти у Варшаві ORE Нова українська школа

Центр розвитку освіти у Вашаві, Єва Бобінська OSRODEK ROZWOJU EDUKACJI

AL. UJAZDOWSKIE, 28

00-478 WARSZAWA


POLSKA


ewa.bobinska@ore.edu.pl


+48 22 345 37 00


Fax +48 22 345 37 70


та КЗ ЛОР "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", координатор - директор Роман Богданович Шиян, кандидат біологічних наук, r.shyyan@gmail.com, тел. 2445531.document 2016-2017 рр.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
104 Фаховий модуль (стажування) - ACFrOgB5m1mqYTBvQCwx1QbBGZ2tjLJejYFglrPVdCIl39KIagkLAIoKN94bgt0u8Ki04XdzhI6rkVAtOcLVUs1hU1QB9eMR3N6tB-nLGYEn9A0cN5RTie2dP6NRiwQ=.pdf 10.09.2016
119 Лідерський модуль - document 15.04.2015
199 Дидактичний модуль - document 29.04.2016

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
169 «Нова українська школа» (ORE (Osrodek rozwoju edukacji) у співпраці з Львівським інститутом післядипломної освіти в рамках Прог Участь у проекті Польща, м. Львів 03.09.2016 10
170 Презентація підручника: Зарубіжна література: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт. Навч. закл. / Н.М. Кадоб’янська, Л.М. Удовиченко. Презентація Миколаївський ОІППО Криворізький ОІППО Тернопільський ОІППО Луцький ОІППО Запорізький ОІППО Ужгородський ОІППО 18.11.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
17736 Зарубіжна література: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
17693 Методика викладання зарубіжної літератури в школі
17712 МЕТОДИКА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Підручники, навчальні посібники (колективні) (10)

ID Назва Рік
24742 Зарубіжна література. 10 клас. Підручник
24743 Зарубіжна література. 10 клас. Зошит для поточного і тематичного оцінювання
20864 Зарубіжна література. 8 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
17797 Зарубіжна література. 8 клас. Хрестоматія.
20920 Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
20924 Зарубіжна література. 7 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
20865 Зарубіжна література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
20925 Зарубіжна література. 5 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
20926 Зарубіжна література. 9 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання
20922 Зарубіжна література. 9 клас. Хрестоматія

Затверджені робочі програми (14)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
12 Професійна (асистентська) практика (модуль: літературознавчі дисципліни) Денна Магістр 1556 29.01.2016
339 Методика викладання зарубіжної літератури в школі Денна Бакалавр 2465 27.09.2016
347 Методика профільного навчання української літератури: Методика профільного навчання Денна Магістр 2472 27.09.2016
514 Методика навчання української літератури Денна Бакалавр 0373 09.02.2016
529 Методика викладання у вищій школі (Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі ) Денна Магістр 0607 23.03.2016
3851 Методика навчання української літератури Денна Бакалавр 0116/17 09.02.2017
4570 Методика викладання у вищій школі: Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі, Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі Денна Магістр 2481 27.10.2016
4705 Методика профільного навчання: Методика профільного навчання української мови і літератури Денна Магістр 0919/17 14.09.2017
4836 Методика викладання зарубіжної літератури в школі Денна Бакалавр 1053/17 04.09.2017
6072 Методика викладання зарубіжної літератури в школі Денна Бакалавр 1857/17 04.09.2017
7445 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 0878/18 16.05.2018
7446 Виробнича, педагогічна практика Денна Бакалавр 0878/18 16.05.2018
7449 Виробнича, педагогічна практика Заочна Бакалавр 0881/18 05.06.2018
7450 Виробнича, педагогічна практика Заочна Бакалавр 0881/18 05.06.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
190 Кафедра української літератури і компаративістики 4.0 20.05.2016
1492 Кафедра української літератури і компаративістики 4,29 12.01.2017
2331 Кафедра української літератури і компаративістики 4,42 27.12.2018

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
112 ФІТб-1-13-4.0д IV 3 5 2016

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
11 Фещенко Марія Іванівна IV Українська мова та література (у т.ч. методика їх викладння) I 2017