Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний педагогічний інститут
імені Г. С.
Сковороди, 1989 р.
Перелік місць роботи

1990 р. – учитель російської мови і літератури у
школі № 7 м. Новограда-Волинського Житомирської області.1991-2004 рр. – вихователь у дошкільному
навчальному закладі № 4 м. Новограда-Волинського Житомирської області.2004-2017 рр. – методист інформаційно-методичного
центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради.2017 р. і донині –
старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Киїівського
університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Розвиток рефлексивної культури педагогів
дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
32 4 0 2019.01.15 12:24:44 Перейти на сторінку link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6951 Освіта дітей раннього та дошкільного віку в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку Мистецько-творча компетентність: діяльність у рефлексійному просторі Луцьк document
6952 Конкурс освітніх технологій Пісочні арттехніки: нові акценти у знайомих іграх Київ document
6101 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Формування рефлексивної культури майбутніх вихователів в процесі фахової підготовки Київ document
5628 Всеукраїнська науково-практична конференція "Психологічні засади розвитку, психодіагностика та корекція особистості в системі неперервної освіти" Особливості формування мистецької компетентності майбутніх вихователів в умовах дистанційного навчання м. Вінниця document
5588 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція \ Особливості формування мистецької компетентності майбутніх вихователів в умовах дистанційного навчання м. Кременчуг document
6739 Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти Рефлексія як компонент інноваційної культури майбутніх вихователів м. Хмельницький document
6740 Всеукраїнський форум "Нові вектори програма "Дитина" Рефлексійний підхід у взаємодії з батьками м. Київ document
5336 VI Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" Рефлексивний підхід як ефективний інструмент взаємодії з батьками Запоріжжя document
5335 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - Брюсель document
5629 Грамота Видавництво "Свічадо" "Перезавантаження" після відпустки Україна document
6733 Mini-EDCampNovohrad-Volynsjkyj Рефлексія: оцінка і самоцінність Новоград-Волинський document.pdf
4852 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Формування рефлексивної культури майбутніх вихователів в процесі фахової підготовки Київ document
4860 Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей Філософія рефлексії: особливості використання в педагогічниій діяльності м. Червоноград document
4168 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Формування рефлексивних умінь у майбутніх педагогів м. Старобільськ document
4044 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Формування рефлексивної культури майбутніх вихователів в контексті навчальної дисципліни «Методика ознайомлення дітей з мистецтвом» Біла Церква document
3339 Особистість у просторі виховних інновацій Потенціал художньої спадщини В.О. Сухомлинського крізь призму сучасної дошкільної освіти Київ document
3838 Фестиваль педагогічних ідей \ Методичний аукціон як засіб популяризації педагогічного досвіду Одеса document
3340 Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій Розвиток рефлексійної культури педагогів закладів дошкільної освіти у системі післядипломної освіти. Івано-Франківськ document
3867 Фестиваль освітніх технологій "Перспектива" Рефлексія особистісна і професійна. Миколаїв document
3865 Всеукраїнський психологічний фестиваль "Паросток" Рефлексійна культура - ключ до самопізнання, щастя й успіху. Київ document
3864 Хортинг - національний бренд України у світі: олімпійська перспектива Хортинг як засіб вихованя вольової сфери дошкільників Ірпінь document
3866 Фестиваль освітніх технологій "Перспектива Формування рефлесії та рефлексійної культури в педагогів. Суми document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
31674 Педагогічні технології підготовки майбутніх вихователів до формування художньо-продуктивної компетентності дітей дошкільного віку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37021 Fostering Artistic Reflection Skills in Student Pre-School Educators Seen as Artistic Competence Development

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
37022 Postmodern Trends in Teaching Painting to Preschoolers in the Post-Soviet Space
35748 Взаємодія з батьками: формування цінностей у дітей засобом художньої літератури
36627 Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів
31544 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: мотиваційна компонента
31673 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: технологічний аспект
27246 The formation and development of a child's skills to be free in the conditions of kindergarten

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
36627 Живописні перформанси: методичний інструментарій підготовки майбутніх вихователів
31192 Рефлексійний аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду підтримки дитини в горюванні
31544 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: мотиваційна компонента
31673 Формування мистецької компетентності майбутніх вихователів: технологічний аспект
27588 Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів
25803 Вербальне заохочення як ефективний засіб формування впевненості у дітей дошкільного віку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
36367 Ласкаво просимо до театру! Ознайомлення дошкільників із театральним мистецтвом
35376 Програма "Дитина": нові підходи й змістові акценти в дошкільній освіті
36930 Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобом експериментування з матеріалами
30641 Тімбілдінг: як перетворити колектив на команду
25740 Рефлексійна культура педагогів у системі післядипломної освіти підготовка дітей до навчання грамоти в контексті педагогіки партнерства: неперервність дошкільної та початкової освіти
24948 Роль рефлексивной культуры в профессиональном развитии педагогов дошкольных.
23328 Ранок радісних зустрічей
21991 Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри
21987 Педагогічний плейбек. Ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів
21976 Професійні забавки дорослих: рольові ігри як засіб фахового навчання
21989 Щасливий педагог - щасливі діти

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
207 Кафедра дошкільної освіти 57226120446 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57226120446&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
181 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 0.5 2020 https://www.researchgate.net/profile/Inna_Kondratec

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
189 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1639 Фаховий модуль (стажування) - document 27.04.2017
4079 Модуль ІКТ Інший модуль document 22.05.2020
4322 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.09.2020
4498 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
5111 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5234 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6101 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6157 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6226 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 6 4 не враховується 10.12.2020
7694 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8374 Педагогічний інститут Арт-освіта дітей дошкільного віку (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8529 Педагогічний інститут Методика ознайомлення дітей з мистецтвом (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8625 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1169 Кафедра дошкільної освіти 4,52 12.01.2017
2026 Кафедра дошкільної освіти 4,63 26.12.2018
2651 Кафедра дошкільної освіти 3,85 28.12.2019
3774 Кафедра дошкільної освіти 4,64 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
100 Ярошенко Марина Вікторівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта II - 2021