Додаткові відомості

Освіта

З листопада 2014 р. по листопад 2018 р. - аспірант за науковим напрямом 13.00.05 – "Соціальна педагогіка" в Київському університеті імені Бориса Грінченка. 

2012-2014 рр. - Краснодонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналу.

2005-2010 рр. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Перелік місць роботи

серпень 2010 р. - серпень 2011 р. - УКУ "Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив".

січень 2011 р. - липень 2011 р. - Кафедра соціальної роботи Луганського коледжу будівництва, транспорту, економіки та права.

січень 2012 р. - грудень 2013 р. - Кафедра соціології та соціальної роботи Міжрегіональної академії управління персоналом.

вересень 2013 р. - по сьогодні - Кафедра теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

вересень 2020 р. - по сьогодні - Факультет здоров'я, фізичного виховання та спорту  Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
З 2007 року є членом Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молодь Демократичного Альянсу", на даний момент Член Ради старійшин ВМГО "Молодь ДемАльянсу".
З 2015 року співпрацює із секретаріатом Громадської спілки "Національна Молодіжна Рада в Україні".
З липня 2016 року фасилітатор за програмою "Active Citizens" від Британської ради в Україні від Громадської спілки "Національна Молодіжна Рада в Україні".
З серпня 2013 року відповідальна за соціально-гуманітарний напрям роботи кафедри і організатор проекту "З Києвом для Києва" від кафедри.
З серпня 2016 року секретар кафедри.
З жовтня 2017 року по жовтень 2018 року Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту.
З 1.09.2020 член Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Факультету здоров'я, фізичного виховання та спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2017.11.12 22:26:06 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6247 Молодь змінить Україну / спорт - Київ document
5902 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН» - он-лайн (Київ) document
5903 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ» Особистісне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій в роботах М.Е. Річмонд он-лайн (Київ) document.pdf
5901 the Active Citizens Virtual Facilitator Development Workshop - он-лайн (Київ) document.pdf
2618 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики». Поняття "ефективність" у соціальній роботі у спадщині Мері Елен Річмонд Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
1974 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Сучасні навчальні он-лайн-платформи як засіб формування конкурентноспроможного педагога Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
33900 The Main Aspects of the Activities of Charitable Organizations in the Legacy of Mary Ellen Richmond
12449 Роль сучасників М.Е. Річмонд у формуванні її теорії соціальної роботи
6234 Теорія соціальної роботи Мері Елен Річмонд в аспекті критичних поглядів її сучасників-опонентів

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
24055 Основні положення професійної етики соціального працівника у спадщині Мері Елен Річмонд (1861-1928 рр.)
24212 Теоретичні підходи до поняття "ефективність соціальної роботи" в спадщині Мері Елен Річмонд
24054 Поняття "ефективності" в соціальній роботі у спадщині Мері Елен Річмонд (частина І)
22670 Поняття "ефективності" в соціальній роботі у спадщині Мері Елен Річмонд (частина І)
6777 Влив соціально-історичних умов на формування теорії соцільної роботи Мері Елен Річмонд (1900-1928 рр.)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
22792 Виховний проект: "Сім'я - основа виховання громадянина"
18846 Соціальний працівник ХХІ сторіччя: досвід підготовки фахівців соціальної сфери в спадщіні Мері Елен Річмонд та сучасні тенденції
4674 Формування особистості М.Е. Річмонд у період професійного становлення дослідниці (1861–1900 рр.)

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
597 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 0.7 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Petrukhan-Shcherbakova

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
49 Модератор соціального проекту від кафедри теорії та історії педагогіки 2016 3
223 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
888 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1175 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
1670 Інше Інший модуль document 21.03.2017
1955 Інше Інший модуль document 28.09.2017
2151 Інше Інший модуль document 02.04.2018
2391 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2472 Модуль з ІКТ Інший модуль stazh_04_16_18.pdf 16.04.2018
2548 Інше Інший модуль document 01.11.2018
4507 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
4784 Інше Інший модуль document 23.03.2018

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
100 Школа успішного педагога упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 07.04.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
183 Гендерна педагогіка (6 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
401 Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 6. Соціологія виховання (2 курс, СП, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 736 13.11.2018

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
374 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
3935 Педагогічний інститут Соціальна педагогіка: теорія і практика: Модуль 6. Соціологія виховання (2 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 25 28.12.2018
8385 Педагогічний інститут Виробнича (педагогічна) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8602 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія: Загальна педагогіка (1 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
140 Кафедра теорії та історії педагогіки 4.8 20.05.2016
1350 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,93 12.01.2017
3963 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,30 28.12.2020