Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.04.06 10:48:10 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2862 VII щорічна Всеукраїнська науково-пракична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот" Вплив історичних подій на розвиток музичного середовища Києва другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Київський університет імені Бориса Грінченка document
2864 IІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених" Просопографічний портрет київських семінаристів кінця ХІХ - початку ХХ ст. на основі джерел особового походження Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
33501 Путеводители конца ХХ — начала ХХ века про музыкальную среду Киева

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
33501 Путеводители конца ХХ — начала ХХ века про музыкальную среду Киева

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
33501 Путеводители конца ХХ — начала ХХ века про музыкальную среду Киева
18002 Відомості про музичну освіту киян на сторінках газети «Жизнь и искусство» (1893-1898) як джерело дослідження музичного середовища міста
15994 Українська художня література як джерело дослідження місця музики у повсякденному житті киян другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
16938 Газети як джерело дослідження музичного життя Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.
16823 Дослідження образу музичного життя Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках друкованих джерел
16936 Музично–концертне життя Києва у кінці ХІХ ст. на сторінках газети "Жизнь и искусство"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
9941 Музика у повсякденному житті київської інтелігенції на сторінках щоденника О.Ф. Кістяківського
4862 Образ Тараса Шевченка у музичному середовищі Києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
1954 Київські печерні храми очима киян у ХІХ — на початку ХХ століття: наукові дослідження, релігійне шанування, легенди

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
136 ЦК суспільних дисциплін і правознавства - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
540 Фаховий коледж «Універсум» ЦК суспільних дисциплін і правознавства 1.16 0.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olha_Musiiachenko

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1010 Модуль з ІКТ - 110_godin_staz2012.pdf 05.10.2012
4950 стажування Фаховий модуль (в Україні) document 03.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1226 Чайні традиції країн світу крізь призму історії повсякденності Наукові чаювання Університетський коледж 15.12.2017 2
1228 Печерська фортеця: від доби козаччини до сьогодення театралізована екскурсія місто Київ 21.10.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
122 "Лабіринт" з 2017 року (1 раз на місяць) 25 %presentation_level_university% 24.11.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
229 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
256 Фаховий коледж «Універсум» 4,77 23.12.2016
858 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,85 29.12.2017
1717 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,79 22.12.2018
2901 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,77 28.12.2019
3497 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,88 28.12.2020

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
219 ДЗмс-1-12-4.0д IV 1 2 2015-2016
468 ПРмс-1-17-4.0д I 5 5 2017-2018
[E] error 1024 (String 'presentation_level_university' in 'uk' does not exist) in core/Language.php on line 79