Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2018.04.06 10:48:10 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2862 VII щорічна Всеукраїнська науково-пракична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот" Вплив історичних подій на розвиток музичного середовища Києва другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Київський університет імені Бориса Грінченка document
2864 IІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених" Просопографічний портрет київських семінаристів кінця ХІХ - початку ХХ ст. на основі джерел особового походження Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
18002 Відомості про музичну освіту киян на сторінках газети «Жизнь и искусство» (1893-1898) як джерело дослідження музичного середовища міста
15994 Українська художня література як джерело дослідження місця музики у повсякденному житті киян другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
16938 Газети як джерело дослідження музичного життя Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.
16823 Дослідження образу музичного життя Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках друкованих джерел
16936 Музично–концертне життя Києва у кінці ХІХ ст. на сторінках газети "Жизнь и искусство"

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
9941 Музика у повсякденному житті київської інтелігенції на сторінках щоденника О.Ф. Кістяківського
4862 Образ Тараса Шевченка у музичному середовищі Києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
1954 Київські печерні храми очима киян у ХІХ — на початку ХХ століття: наукові дослідження, релігійне шанування, легенди

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
49 Лабіринт Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 30 17.03.2016 3
122 Лабіринт упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 25 21.10.2017 4

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1010 Модуль з ІКТ - 110_godin_staz2012.pdf 05.10.2012

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1226 Чайні традиції країн світу крізь призму історії повсякденності Наукові чаювання Університетський коледж 15.12.2017 2
1228 Печерська фортеця: від доби козаччини до сьогодення театралізована екскурсія місто Київ 21.10.2017 2

Викладацька діяльність

Затверджені робочі програми (15)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1455 Етика ділового спілкування Денна Молодший спеціаліст 0512 23.02.2016
1470 Правознавство (основи правознавства) Денна Молодший спеціаліст 1340 23.09.2015
1578 Історія України Денна Молодший спеціаліст 2121 22.09.2016
1589 Етика ділового спілкування Денна Молодший спеціаліст 1988 22.09.2016
1591 Правознавство (основи правознавства) Денна Молодший спеціаліст 2029 22.09.2016
1593 Професійна етика бібіліотекаря Денна Молодший спеціаліст 2311 22.09.2016
1594 Етика ділового спілкування Денна Молодший спеціаліст 1989 22.09.2016
5469 Етика ділового спілкування Денна Молодший спеціаліст 2295/17 04.09.2017
5470 Історія України Денна Молодший спеціаліст 2296/17 04.09.2017
5475 Києвознавство Денна Молодший спеціаліст 2301/17 04.09.2017
5485 Правознавство (основи правознавства) Денна Молодший спеціаліст 2311/17 04.09.2017
5497 Історія держави і права зарубіжних країн Денна Молодший спеціаліст 2323/17 04.09.2017
5498 Правознавство (основи правознавства) Денна Молодший спеціаліст 2324/17 04.09.2017
5536 Історія України Денна Молодший спеціаліст 2273/17 04.09.2017
5537 Професійна етика Денна Молодший спеціаліст 2272/17 04.09.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
256 Університетський коледж 4,77 23.12.2016
858 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,85 29.12.2017
1717 ЦК суспільних дисциплін і правознавства 4,79 22.12.2018

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
219 ДЗмс-1-12-4.0д IV 1 2 2015-2016
468 ПРмс-1-17-4.0д I 5 5 2017-2018

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
229 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2017