Додаткові відомості

Освіта

Вінницький  державний
 педагогічний  університет  ім.      М.Коцюбинського  
 спеціальність «Історія» 

Київський
Національний університет ім. Тараса Шевченка (аспірантура) 
кандидат політичних наук 

Перелік місць роботи

Педагогічний  університет  ім. М. П. Драгоманова

Національний авіаційний університет
Теми дисертацій (захищених)
Забезпечення прав національних меншин в міждержавних відносинах України і РФ.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2021.09.19 19:03:24 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7041 ІІІ Пан'європейська конференція "Україна: 30 років європейським шляхом" Україна: 30 років незалежності Київ document.pdf
5718 Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції "Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси". Інформаційний тероризм як інструмент впливу у глобалізованому світі Київ document.pdf
5636 ХХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» СПІЧРАЙТИНГ: МИСТЕЦТВО І ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО PR Переяслав document
5403 ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ І НАЦІОНАЛЬНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ: ВЗАЄМОВПЛИВИ Переяслав document
5393 The 9th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” NON-MILITARY INSTRUMENTS OF FOREIGN POLICY IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS. Osaca document
4392 II International congress on People, Power and Politics Міжкультурна комунікація і національна ідентичність Київ document
3359 I Пан'європейська конференція Європейські стратегії України Київ document.pdf
3361 Політтехнології: як політтехнології впливають на українську політику7 учасник дискусії Київ document
3363 Суспільні науки:напрями та тенденції розвитку в Україні і світі Особливості політичної комунікації у різних політичних системах Одеса document.pdf
3360 Суспільні науки:історія, сучасний стан та перспективи досліджень. Особливості формування іміджу держслужбовців в Україні Львів document.pdf
2682 Пріорітети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах Національна ідентичність як фактор інформаційної безпеки держави Львів document.pdf
4995 Інформаційна безпека: актуальні тренди 2019. учасник дискусії Київ document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
31420 Інструменти та комунікаційні стратегії зовнішньої політики в теорії міжнародних відносин
27037 Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики дослідження міжнародних відносин

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36123 Внедрение электронной демократии в процессе стимулирования Социально-экономическое и социально-политическое развитие страны

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
32490 Спічрайтинг: мистецтво і технологія політичного PR
31480 Комунікаційні процеси і національна самоідентифікація: взаємовпливи
31421 Не мілітаристські інструменти зовнішньої політики у сучасних міжнародних відносинах
25889 Особливості формування іміджу державних службовців в Україні.

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
193 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 57222494260 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222494260

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2096 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.01.2018
2209 Інше Інший модуль document 24.09.2017
2210 Інше Інший модуль document 24.03.2018
3323 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3545 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
3729 Інше Інший модуль Стадніченко.pdf 11.12.2019
3747 Інше Інший модуль document 05.12.2019
3848 інше Інший модуль document 19.03.2020
3850 інше Інший модуль document 08.02.2020
3851 інше Інший модуль document 25.03.2020
3862 інше Інший модуль document 10.04.2020
3863 інше Інший модуль Стадніченко.pdf 28.03.2020
3968 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4389 Інше Інший модуль document 20.03.2020
4421 інше Інший модуль document 13.11.2020
4940 інше Інший модуль document 23.02.2021
4941 інше Інший модуль document 31.01.2021
5478 інше Інший модуль document 21.08.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
536 Копірайтинг і спічрайтинг (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
730 Майстерні спічрайтингу та копірайтингу (2 курс, КВД, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
760 Реклама і PR у політичній сфері (3 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7425 Інститут журналістики Копірайтинг і спічрайтинг (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7426 Інститут журналістики Копірайтинг і спічрайтинг (2 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8182 Інститут журналістики Майстерні спічрайтингу та копірайтингу (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020
8205 Інститут журналістики Реклама і PR у політичній сфері (3 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1445 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,56 12.01.2017
2291 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,20 27.12.2018
3082 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,03 28.12.2019
4069 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,46 28.12.2020