Додаткові відомості

Освіта

Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка з відзнакою, 1984 рік.

Аспірантура при Харківському державному педагогічному інституті імені Г.С. Сковороди, 1993 рік.

Перелік місць роботи
1987-2004рр. - Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя.
2004р. - Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Гоголівський міф про Петербург в контексті російської літератури 30-40-х рр. ХІХ ст. (1993).
Громадська активність
Радник президента Української асоціації викладачів зарубіжної літератури, Член профкому Інституту філології, Куратор академічної групи

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2018.07.10 09:30:59 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2508 Світовий і український літературний процес у 3-D форматі Посттоталітарна та постколоніальна візія літературного канону м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2507 Франциск Скорина и его время. 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания Українські письменники-романтики - перекладачі Біблії м. Мінськ, Білорусь document
2511 Українська мова як чинник національної державності Подвижницька праця Пилипа Морачевського м. Чернігів, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти document
2710 ХІ Міжнародна наукова конференція "Текст. Мова. Людина" Интертекстуальность в драматической поэме А. К. Толстого "Дон Жуан" М. Мозир, Республіка Білорусь document
2512 ХІV Міжнародна конференція "Пасіонарність другорядного" Пастиш как метажанр литературы постмодернизма м. Чернівці, Чернівецький національний університет document
754 'Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае у славянскіх літаратурах', прысвечаных памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І.Я. Навуменкі Судьба 'Северного сфинкса': Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко о старце Федоре Кузьмиче М. Гомель, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини (Білорусь) document
756 Актуальні проблеми філології та журналістики Рецепція явищ світової літератури Ужгородський національний університет document
755 Поетика дому Поэтика дома в усадебном тексте Э. Бронте (на материале романа 'Грозовой Перевал') Київський національний лінгвістичний університет document
753 Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури Памяти режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича: экранизация романа А. Дюма 'Граф Монте-Кристо' в 1988 году М. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
752 ІІІ Всеукраїнські Волошинські читання 'Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної' Класика крізь призму сучасності: компаративний підхід до вивчення творів російської класичної літератури М. Черкаси, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького document
751 Актуальные проблемы азербайджановедения Азербайджанский дискурс в литературном творчестве М. Магомаева Бакинский славянский университет, г. Баку, Азербайджан document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
7084 Імператив provincia

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
19803 Інтертекстуальність в романі Б. Акуніна "Алмазна колісниця"
14797 Поетика дому в садибному тексті Е. Бронте (на матеріалі роману "Буреверхи)
11253 Наука и жизнь Л.Г. Фризмана

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
19803 Інтертекстуальність в романі Б. Акуніна "Алмазна колісниця"
15824 До проблеми біографії Н.В. Кукольника
14797 Поетика дому в садибному тексті Е. Бронте (на матеріалі роману "Буреверхи)
11319 Г. Флобер і Г. де Мопассан: ліки від боварізму
6363 "Уединенный домик на Васильевском" как жанр устного салонного рассказа в творчестве А.С. Пушкина

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (33)

ID Назва Рік
21703 Пастиш как метажанр литературы постмодернизма (на материале романа Б. Акунина "Алмазная колесница")
17459 JOURNEY TO THE RUSSIAN MENTALITY OF THE XVII CENTURY IN THE NOVEL BY AKUNIN “ALTYN-TOLOBAS”
21287 Интертекстуальность в драматической поэме А. К. Толстого "Дон Жуан"
17446 Судьба "Северного сфинкса": Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко о старце Федоре Кузьмиче
23694 Українські письменники-романтики - перекладачі Біблії
14837 Мифологизация "маленького человека" в творчестве Н.В. Гоголя
11895 "Национальная поэзия": святочные гадания в балладе В.А. Жуковского "Светлана"
12042 "Национальная поэзия": святочные гадания в балладе В.А. Жуковского "Светлана"
10509 Класика крізь призму сучасності: компаративний підхід до вивчення творів російської класичної літератури
10677 Л.Г. Фризман - ученый и человек
10769 М. Лермонтов і А. Бруснікін: діалог про героя часу
10508 Петербурзький міф в творчості М.В. Гоголя
10765 Петербурзький текст в творчості М.Ю. Лермонтова
8205 Фантастика в русских балладах В.А. Жуковского
10675 Фантастическое в повести М.Ю. Лермонтова "Штосс"
7157 Автобиографизм в творчестве Ш. Бронте
7391 Азербайджанский дискурс в литературном творчестве М. Магомаева
5051 Баллада И.В. Гете «Лесной царь» в сюжетной структуре повести М.Ю. Лермонтова «Штосс»
10767 Музей Б.Д. Грінченка в Києві
12035 Пастиш как метажанр в литературе постмодернизма (на материале романа А. Брусникина "Герой иного времени")
5061 Поэтика мифа и символа в повести А.С. Пушкина „Пиковая дама"
10775 Три мифа о "маленьком человеке" в творчестве Н.В.Гоголя
6445 Трансформация сюжета бюргеровской "Леноры" в творчестве В.А. Жуковского и В. Ирвинга
8674 Трансформация сюжета бюргеровской "Леноры" в творчестве В.А. Жуковского и В. Ирвинга
7316 Петербургский миф в русской литературе первой половины 19 века
7167 Провинциал в Петербурге: гоголевские традиции в творчестве Е.П. Гребенки
7389 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в школе и вузе: pro et contra
6453 Чехов, Достоевский... Акунин: русская классика сквозь призму современности
7146 А.П. Чехов и Б. Акунин: пастиш-сиквел "Чайка"
7318 Роман Б. Акунина "Пелагия и белый бульдог" как полипастиш
6449 Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш "Ф.М."
6806 Мифопоэтика гоголевской "Шинели"
12038 По волне моей памяти. Литературно-музыкальная композиция

Професійний розвиток

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
61 Організатор/виконавець 01.09.2012 - теперішній час 3
214 Організація екскурсій до відомих місць України упродовж семестру 2017 5

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
695 Фаховий модуль (стажування) - document 03.05.2018
804 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
833 Лідерський модуль - document 30.03.2018
1757 Інше - document 01.06.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
984 Участь у вікітренінгу для педагогів із використанням та редагуванням Вікіпедії Тренінг Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 15.04.2016 5
985 Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл з міжнародною участю Круглий стіл Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 12.12.2016 10
986 Гостьова лекція закордонного фахівця Гостьова лекція Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 13.04.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
10762 Ю.Ф. Карський про внесок М.В.Гоголя в розвиток російської літературної мови
7317 Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Частина друга.

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
5474 Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть: навчально-методичний посібник для студентів
7136 Навігатор дослідника-початківця з зарубіжної літератури

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
67 Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА)) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 71 28.02.2014
245 Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА), з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2016 200 13.04.2016
314 Історія зарубіжної літератури (ХІХ століття, доба романтизму) (2 курс, ФАб, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2017 249 10.04.2017

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
47 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА)) Бакалавр Денна 3 5 25.11.2016
438 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (3 курс, Ф(МЛА), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не оцінено 30.12.2016
494 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 5 28.12.2017
645 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (ХІХ століття, доба романтизму) (2 курс, ФАб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 5 29.12.2017
646 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФА, заочна) Бакалавр Заочна 3 5 29.12.2017
648 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 5 29.12.2017
740 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (ХІХ століття, доба романтизму) (2 курс, ФПб) Бакалавр Денна 2 5 29.12.2017
759 Інститут людини Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (3 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 2 не оцінено 29.12.2017

Затверджені робочі програми (17)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
312 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1764 27.09.2016
315 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1778 27.09.2016
318 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1769 27.09.2016
320 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1773 27.09.2016
482 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0155 09.02.2016
483 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0158 09.02.2016
484 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0156 09.02.2016
485 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0154 09.02.2016
3838 Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0103/17 09.02.2017
3840 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0105/17 09.02.2017
3841 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0106/17 09.02.2017
5001 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1221/17 07.09.2017
5002 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1222/17 07.09.2017
5003 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 1223/17 07.09.2017
6941 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0376/18 08.02.2018
6942 Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0377/18 08.02.2018
6943 Світова література: Історія зарубіжної літератури Денна Бакалавр 0378/18 08.02.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
389 Кафедра світової літератури 4,57 29.12.2016
1467 Кафедра світової літератури 4,61 12.01.2017

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
90 ФАб-3-14-4.0д III 3 5 2016
422 ФАб-3-14-4.0 д IV 4 4 2017-2018