Додаткові відомості

Освіта

Харківський національний університет імені В.Н.Каразина, філологічний факультет

Аспірантура філологічного факультету Московського державного унііверситету імені М.В.Ломоносова

Докторантура Київського університетиту імені Бориса Грінченка ( кафедра української літератури та компаративістики)

Перелік місць роботи
ХНУ імені В.Н.Каразіна, КНЛУ, університет "Україна"
Теми дисертацій (захищених)
Сатирические тенденции английского политического театра 70-80-х годов ХХ столетия.
Громадська активність
Радник з наукових стратегій Президента Української асоціації викладачів зарубіжної літератури (УАВЗЛ)
Заступник завідувача кафедри з соціально-гумантарних питань
Відповідальна від кафедри особа за проведення загальноуніверситетського соціального проекту З Києвом і для киян

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2021.09.15 10:38:03 Перейти на сторінку link

Конференції (29)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6570 V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЇ “ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ, ПСИХОЛОГІЇ, СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Драматичні поеми Віри Вовк: мандри за істиною (на матеріалі п’єси В. Вовк «Смішний святий». КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ document.pdf
6345 Всеукраїнський круглий літературознавчий стіл з міжнародною участю "Література і культура : діалог кризь призму ідентичностей Бабусин дім. До проблеми національної ідентичності в творах авторів української зарубіжної літератури другої та третьої хвилі еміграції. Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6317 Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки на перехресті культур і цивілізацій: актуальні питання" Бабусин дім. До проблеми національної ідентичності в творах авторів української зарубіжної літератури другої та третьої хвилі еміграції. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського document
5013 Всеукраїнський круглий літературознавчий стіл "Література та культура крізь призму ідентичності" Міф Європи як вимір національної ідентифікації в україїнській діаспорній драматургії доби МУРу. Київський університет імені Бориса Грінченка document
4413 Освітній форум Академія ігрових технологій Тренер майстер -класу Театр Шекспіру або Граймо Аристотеля Київський університет імені Бориса Грінченка document
4239 Міжнародна науково-практична конференція "Оноре де Бальзак: грані,інтерпретація,Україна" Бальзак утаємничений або Серафєтичний андрогин у постмодерному проекті. Житомирська обласна державна адміністрація .комунальний заклад "Бердичевський педагогічний коледж" document
4238 Х щорічна Міжнародна наукова конференція "Літературний процес: моделі,матриці,категорії" Харківський театр у спогадах Юрія Шевельова. Коментарі та висновки. Київський університет імені Бориса Грінченка document
3620 Проблеми ідентичності та художня література Реалізація метафори \ Київський університет імені Бориса Грінченка document
3450 ХУ Міжнародна літературознавча конференція "Інтервали : 1918-1968-2018 (література-літературознавство)" Пост-фемінізм: надати жінці слово. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, філологічний ф-т,кафедра зарубіжної літератури, теорії літературита слов'янських літератур document
2695 Світовий і український літературний процес у 3-D форматі: материк-діаспора,ретро-та-проспекція,сін-діахронія. Всеукраїнський круглий літературознавчий стіл. Атрибутика образів ангелів у сучасному різдвяному оповіданні. Київський університет імені Бориса Грінченка document
2693 Міжнародна наукова конференція \ Издательская деятельность украинской диаспоры и ее роль в дальнейшем развитии и повышении уровня национальной литературы,искусства и науки. Национальная академия наук Беларуси. Центр исследований белорусской культуры,языка и литературы НАН Беларуси document
2692 ІІ Кошелівецькі читання. До 110-річчя від дня народження. Нова інтерпретація життя генія або вульгарний фемінізм? Про п'єсу Ірени Салецької-Коваль \ Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою. document
2696 Національно-патріотичне виховання на уроках словесності. Чернігівські педагогічні зустрічі. Видавнича діяльність української діаспори та її роль у розвитку національної літератури. Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені М.В.Ушинського document
2691 Міжнародна наукова конференція "Свобода в українській літературі: від свободи творчості до свободи сприйняття" Функціонування трикутника автор-виконавці-глядачі у перфомансі (на матеріалі п'єси Юрія Тарнавського "Чотири проекти на український національний прапор") Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна document
941 Міжнародні навукові чытання 'Рєгіянальнае, нацыанальнае і агульначалавечае у славянскіх літаратурах' РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ГЕНДЕРНОГО МИФА: ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ДУХЕ ЭССЕНЦИАЛИЗМА( НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕНКО «ДОМАХА»(1947)). Рєспубліка Беларусь, Гомель, Гомельскі дзяржауны універсітєт імя Францыска Скарыны document
940 Національно-патріотичне виховання на уроках словесності. Чернігівські педагогічні зустрічі. Зображення жінки у дусі філософії ессенціалізму в українській діаспорній літературі ( на матеріалі п'єси Людмили Коваленко 'Домаха'). Чернігівський обласний інститут післядипломної освіти імені М.В.Ушинського document
944 УІІ щорічна Міжнародна наукова конференція 'Літературний процес: становлення ідентичностей'. Дещо про читання постмодерних детективів. Рецепт від Умберто Еко. Київський університет імені Бориса Грінченка document
943 Міжнародна конференція Поетика дому Будинок як простір,що відкриває коди жіночого начала ( на матеріалі роману Джона Апдайка 'Іствікські відьми'). Київський Національний Лінгвістичний університет document
942 Всеукраїнський круглий літературознавчий стіл на тему 'Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва та літератури'. Деякі зауваження з приводу двох екранізацій роману Д. Остін «Гордість і упередження» (телесеріал ВВС 1995 року і екранізація режисера Джо Райта 2005 року). Київський університет імені Бориса Грінченка document
949 Українська мова як чинник національної державності.Міжрегіональна науково-практична конференція до Дня української писемності і мови. Міф вмер - хай живе міф. Про ротацію слов'янських міфів у романі Юрія Винничука 'Аптекар'. Чернігівський областний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського document
952 Історіографія науки про літературу. ХІІ Міжнародна літературознавча конференція. 'Сире і варене'. Про використання матеріалів спогадів і мемуарів при студіюванні біографії письменника. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
953 'Над берегами вічної ріки': темпоральний вимір літератури.Матеріали Міжнародної конференції. 'Я тільки розповім оту ідіотську історію, що трапилася зі мною на Різдво': час Різдва і простір Нью-Йорка у композиційній структурі роману Дж.Д.Селінджера 'Ловець у житі'.і Бердянський державний педагогічний університет document
951 Истинность и ложность утопии. Вопросы утопических дискурсов. История versus Утопия ( на материале пьесы Томаса Стоппарда 'Берег Утопии') Instytut Neofilologii i Badan Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach document
950 ІІІ Всеукраїнські Волошинські читання 'Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної'. Рівень викладання сучасної літератури як показник рівня професійного розвитку вчителя. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document
954 УІ щорічна Міжнародна наукова конференція 'Літературний процес: на перехресті глобалізаційний викликів. Літературні спільноти в Мережі: поєднання усного і письмового дискурсів. Київський університет імені Бориса Грінченка document
948 Дитяча література: традиції і перспективи. Про статтю Клайва Стейплза Льюїса 'Три шляхи писання для дітей' Київський університет імені Бориса Грінченка document
947 Всеукраїнська науково -практична конференція 'Міф і література' Актуалізація античних міфів у сучасній поезії. Київський університет імені Бориса Грінченка document
945 Біографія як текст.ХІ Міжнародна поетикологічна конференція. Создание биографии как вариативного текста. Вариант биографии Байрона - центральная проблема пьесы Тома Стоппарда 'Аркадия' (1993 г.) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
946 'У тридев'ятому царстві': феномен казки у літературі,фольклорі і медіа. Джоель Чандлер Гарріс 'Казки дядечка Римуса': імперативи дидактичного коду. Бердянський державний педагогічний університет document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
24272 Інтелектуальні детективи Євгенії Кононенко як зразки "жіночого письма"
7084 Імператив provincia
5065 Модель провинциального городка в политической сатире: роман Евгения Лукина „ Алая аура протопарторга" и роман-трагифарс Марины Гримич „Варфоломеева ночь"

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
36395 Між модернізмом і постмодернізмом: експериментальний театр Юрія Тарнавського.
12100 Божевільна місіс Рочестер або Романтична апологія піроманії

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
31642 Харківський театр у спогадах Юрія Шевельова. Коментарі та висновки. Про театр модерний і про театр немодерний
29154 «Жіноче письмо» у постмодерній драматургії (на матеріалі п’єси Ірени Коваль «Лев і Левиця»)
24095 Функціонування трикутника структурних одиниць « автор – виконавець – глядачі» у перформансі ( на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського «Чотири проєкти на український національний прапор»).
17460 Використання матеріалів спогадів і мемуарів підчас вивчення біографії письменника.
18301 Рецепти від Умберто Еко. Дещо про написання постмодерністських детективів
9060 Хроніка подій. "Дитяча література: традиції і перспективи".
5063 Мифологема большого синего быка как смыслообъединяющий элемент в структуре художественного текста романа Владимира Орлова „Альтист Данилов"
7088 "Формула шлюбу" від Джейн Остен.
7295 Місто як предмет і простір дискусії ( на матеріалі п’єси Іларіона Чолгана «Провулок Св. Духа»).
6991 Функціональна атрибутивність ознак постаті ангела в сучасному різдвяному оповіданні.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (26)

ID Назва Рік
34034 Бабусин дім.До проблеми національної ідентичності в творах авторів української зарубіжної літератури другої та третьої хвилі еміграції
29151 Бальзак утаємничений, або Серафітичний андрогін у постмодерному проекті
24626 Пост-фемінізм: надати жінці слово.
24902 Діалог про Одісея. До 60-річчя професора Юрія Ковбасенка
24079 Издательская деятельность украинской диаспоры и ее роль в дальнейшем развитии и подъеме уровня национальной литературы, искусства, науки
36791 Про «Лева і Левицю» або Про викриття вульгарного фемінізму.
17943 Развитие украинского гендерного мифа: изображение женщины в духе эссенциализма( На материале пьесы Людмилы Коваленко «Домаха»(1947)).
14828 Про одну виставу Мейєрхольда, оперу Верді та булгаковську Маргариту
12100 Божевільна місіс Рочестер або Романтична апологія піроманії
10698 «Сире» і «варене». Про використання матеріалів спогадів і мемуарів при студіюванні біографії письменника.
10697 «Я тільки розповім оту ідіотську історію,що сталася зі мною на Різдво»: час Різдва та простір Нью-Йорка у композиційній структурі роману Дж.Д.Селінджера «Ловець у житі».
9060 Хроніка подій. "Дитяча література: традиції і перспективи".
6927 Джоель Чандлер Гарріс: "Казки дядечка Римуса".Імперативи дидактичного коду.
7407 Щодо канонічності останнього портрета Т.Г.Шевченка в контексті моделей шевченкознавства радянської та пострадянської доби.
6893 Феномен "дитячих книжок для дорослих" і синдром Пітера Пена
7140 "Історія давньозаповідного Іони" у композиційній структурі роману Стівена Кінга "Мертва зона".
6857 Розгляд барокової стилізації трагедії Юрія Косача "Дійство про Юрія Переможця"(1947 р.)в межах стильової теорії Дмитра Чижевського.
6979 Невідомий світові ангел на ім’я Піквік. Перший роман Діккенса як підсумок і прообраз.
7476 Алхімія як спосіб створення світу. Про поетику "атмосферної прози" Ельчина Сафарлі.
7314 Чужа війна і заплакана Вітчизна. "Українська правда" про Велику Вітчизняну війну в комедії -сатирі Івана Багряного "Генерал" (1948 р.).
7395 Про містера Шерлока Холмса, джентельмена вікторіанської доби.
7298 Київський простір в інтелектуальних детективах Євгенії Кононенко
7405 Пошук автора або Хай живе читач. Дещо про читання постмодерних детективів.
7456 Пострадянська література в пошуках праведників
25444 Функціональна атрибутивність ознак постаті ангела в сучасному різдвяному оповіданні
25419 Место и функции фантастических элементов в композиционной структуре цикла повестей Н.В.Гоголя "Миргород".

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
29 Інститут філології Кафедра світової літератури 0 2.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Halina_Shovkoplias

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
95 «Жіноче письмо» у постмодерній драматургії (на матеріалі п’єси Ірени Коваль «Лев і Левиця») фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29154/ 2019

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
60 Організатор/виконавець, інформаційне супроводження сайту 01.09.2012 - по теперішній час 3
213 Організація екскурсій до відомих місць України упродовж семестру 2017 5

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
739 Фаховий модуль (стажування) - document 22.01.2015
803 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
832 Лідерський модуль - document 16.11.2016
1177 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2053 Інше Інший модуль document 01.06.2017
4500 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
4707 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
4916 ІКТ(енк) Інший модуль - 23.12.2020
5083 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
187 участь в організації фотовиставки волонтерської організації Бахмут Український «Генетичний код Бахмута» (фотознімки вишиваних ко фотовиставка м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 15.09.2015 10
980 Участь у вікітренінгу для педагогів із використанням та редагуванням Вікіпедії Трнінг Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 15.04.2017 5
981 Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл з міжнародною участю Круглий стіл Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 12.12.2016 10
982 Гостьова лекція закордонного фахівця Гостьова лекція Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 13.12.2016 5
983 Участь у підписанні угоди між кафедрою світової літератури і соціально-гуманітарним департаментом Оболонської райадміністрації п Підписання угоди Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 07.10.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
24735 Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Перша половина: доба романтизму

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
7434 Історія зарубіжної літератури другої половини ХХ століття : навч.-метод. посіб.,видання друге,перероблене і доповнене.
7136 Навігатор дослідника-початківця з зарубіжної літератури

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
862 Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Інститут філології Магістр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3719 Інститут філології Історія зарубіжної літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 28.12.2018
3919 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
7406 Інститут філології Історія світової художньої культури (5 курс, ЗЛСХК, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 10.12.2020
7895 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
213 Кафедра світової літератури 4.6 20.05.2016
1546 Кафедра світової літератури 4,47 12.01.2017
2391 Кафедра світової літератури 4,25 28.12.2018
3298 Кафедра світової літератури 4,16 28.12.2019
4171 Кафедра світової літератури 4,80 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
91 ФАб-2-14-4.0д III 3 5 2016