Додаткові відомості

Освіта

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2000 р.

Спеціальність "Мистецтвознавство"

Кваліфікація "Мистецтвознавець"

Перелік місць роботи

2000–2001
рр. – молодший науковий співробітник фондового відділу фарфору й скла
Державного музею українського народного декоративного мистецтва,
одночасно редактор часопису «Ант»;


2001–2002
рр. – науковий співробітник фондового відділу фарфору й скла Державного
музею українського народного декоративного мистецтва, одночасно
редактор часопису «Ант»;


2002
– вчений секретар відділу образотворчого мистецтва Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима
Рильського;


2005
– мистецтвознавець відділу образотворчого мистецтва Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима
Рильського;


2007
– вчений секретар відділу образотворчого мистецтва Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України імені Максима
Рильського;


2008
– молодший науковий співробітник, вчений секретар відділу
образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології НАН України імені Максима Рильського;


2008–2009 – голова інвентаризаційної комісії львівського Центру іудаїки та єврейського мистецтва ім. Фаїни Петрякової;


2009 – проректор з наукової роботи Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука;


2009–2011
– докторант Львівської національної академії мистецтва (факультет
Історії та теорії мистецтва), спеціальність 17.00.06 – декоративне і
прикладне мистецтво;


2012–2013
– начальник відділу музейної справи управління музейної справи та
нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей
Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства
культури України;


2012–2014 – доцент кафедри мистецтвознавства та експертної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;


2015–2016
– професор ВПНЗ Київський університет культури; професор, завідувач
кафедри мистецтвознавства Київського національного університету культури
і мистецтв;


2015–2016
– професор кафедри мистецтвознавства та експертизи Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв; професор кафедри
культурології Київського національного університету культури і мистецтв;


2016–2017 рр. – професор кафедри мистецтв ВПНЗ Київський університет культури; професор кафедри графічного дизайну КНУКіМ;


З 2017 – завідувач кафедри образотворчого мистецтва, професор Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2019 р. – професор ДАК МОН України.

Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської
дисертації: "Творчість
і мистецько-педагогічна діяльність Михайла Жука в контексті становлення
української школи художників фарфору (перша половина ХХ століття)" на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 "Декоративне і
прикладне мистецтво", 2008 р.

Тема докторської дисертації: "Мистецтво фарфору-фаянсу України кінця ХІХ – початку ХХІ століття: типологія, художні особливості, стилістика" на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальностями 26.00.01 "Теорія та
історія культури" та 17.00.06 "Декоративне і
прикладне мистецтво", 2014 р.

Громадська активність
Член експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики з нематеріальної культурної спадщини

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
69 3 1 2021.09.15 12:38:47 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5733 Всеукраїнська науково-практична конференція "100 років сучасності: шдеї баугаузу та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті Бойчукізм у Межигірському мистецько-керамічному технікумі-інституті як явище авангардного порядку Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
25465 Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів ХVІІІ–ХІХ століть на теренах Східної Європи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
26290 Роль родини Радзивіллів у формуванні історичної, культурної та художньої панорами Європи у XVIII–XIX століттях
27525 Питання підготовки мистецтвознавців-експертів із супроводу культурних цінностей в умовах збройного конфлікту

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
37148 Half-timbered houses of the Tudor and Elizabethan periods in Britain
32628 Впровадження авангардних концепцій у дизайн побутових речей у галузі кераміки та фарфору
32632 Продукування високого фаянсу на Пациківській фаянсовій фабриці впродовж 1912–1939 рр.
31557 Розмальовані яйця в традиційній культурі Ірану
32617 Натюрморти «малих голландців» як першоджерела мотивів «Німецькі квіти» у фарфорі
30445 Натюрморти «малих голландців» як першоджерела «німецьких мотивів ”в порцеляновій посуді європейських країн
30458 Торгові знаки Києво-Межигірської фаянсової фабрики у сучасній мистецтвознавчій експертизі

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
32625 Художні особливості народної архітектури Англії доби Відродження
32629 Рекламні листівки Є. Гапчинської для МОЗ України проти коронавірусу в період карантину
32622 Візантійсько-Києворуські емальєрні традиції у дизайні сучасних ювелірних виробів України
32631 Києворуські зірчасті та дископодібні колти з чорнінням в українських і закордонних колекціях: джерела інспірацій
31508 Методологічні засади здійснення наукового дослідження за спеціальністю 023 — «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
32632 Продукування високого фаянсу на Пациківській фаянсовій фабриці впродовж 1912–1939 рр.
30386 Особливості становлення і розвитку українського фарфорового колекційного наперстку 2010-х рр.
30395 Діяльність Києво-Межигірської фаянсової фабрики періоду Барських за першоджерелами
30403 Дзеркальні інтер’єри архітектури Ірану ХVІІІ–ХХІ століть
30469 Зображення жінок у муралах ісламського соціуму в епоху глобалізаційних викликів (на прикладі образів стріт-арту Стамбула)
30405 Поняття "машрабія", "пишка", "шушабанді", "ма'ага", "шаббак" в архітектурі країн Азії, Близького Сходу та Північної Африки
30458 Торгові знаки Києво-Межигірської фаянсової фабрики у сучасній мистецтвознавчій експертизі
25920 Нові дані щодо діяльності Барашівського фарфоро-фаянсового заводу
25466 Дибинецька фаянсова фабрика графів Браницьких на Київщині в світлі даних першоджерел
25921 Переобладнання Києво-Межигірської фаянсової фабрики другої половини 1850-х і трансформації її художньо-виробничої частини
27525 Питання підготовки мистецтвознавців-експертів із супроводу культурних цінностей в умовах збройного конфлікту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
32635 Бойчукізм у Межигірському мистецько-керамічному технікумі-інституті як явище авангардного порядку
31292 Дзеркальні інтер'єри Ірану та Кавказу архитектура XVIII–XXІ ст
30393 Сучасне мистецтво тонкої кераміки Ірану
30404 Британський фарфор і фаянс в музейних колекціях Лондона
30468 Внутрішні дворики-міансари в традиційних іранських будинках закритого типу
30457 Дзеркальний інтер'єр іранських палаців і святих місць
30451 Марокканські ріад в контексті розвитку сучасного туризму України
25617 Атрибуція фарфоро-фаянсових предметів для напоїв у музейній експертизі та науковій реставрації
25506 Пошуки "іншої" реальності в творчості Жозефіни Діндо першої половини ХХ століття
25521 Поняття "культурні цінності" та "культурна спадщина" у вітчизняному і міжнародному науковому обігу
25616 Фарфор-фаянс як елемент сервірування столу в контексті української гостинності
27002 Інтегрування творів образотворчого мистецтва в дизайн середовища на прикладі творчості Євгенії Гапчинської
30453 Біле золото Межигір'я
26262 Скульптура Києво-Межигірської фаянсової фабрики в світлі архівних даних
30447 Фарфурні князів Радзивіллів ХVIII-ХІХ століть на теренах України

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
15 Роль семьи Радзивиллов в формировании исторической, культурной и художественной панорамы Европы в XVIII–XIX столетиях http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26290/ 2019

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
195 Інститут мистецтв Кафедра образотворчого мистецтва 8 1.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Shkolna

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
39 The role of the Radzivil family in the formation of the historical, cultural and artistic panorama of Europe in the XVIII–XIX centuries наукове службова 2018
190 Натюрморти «малих голландців» як першоджерела мотивів «Німецькі квіти» у фарфорі наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32617/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2345 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2015
2880 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3126 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4367 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.10.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26844 Основи гемології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
440 Основи геммології (3 курс, ДМ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6477 Інститут мистецтв Історія образотворчого мистецтва (1-2 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8474 Інститут мистецтв Історія декоративного мистецтва (3 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1544 Кафедра образотворчого мистецтва 3,67 22.05.2017
2388 Кафедра образотворчого мистецтва 3,64 28.12.2018
3294 Кафедра образотворчого мистецтва 3,51 28.12.2019
4168 Кафедра образотворчого мистецтва 3,69 28.12.2020