Додаткові відомості

Освіта

Донецький державний університет, філологічний факультет. 1994

Донецька державна академія управління, магістратура за спеціальністю "Адміністративний менеджмент". 1999

Донецький державний університет управління, аспірантура за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії". 2003

Перелік місць роботи

1994-1996 - Донецький державний медичний інститут. Ст.лаборант кафедри української та російської мов

1996-2002 - Донецька державна академія (університет) управління. Завідувач лабораторії профорієнтації, спеціаліст Центру "Абітурієнт"

2004-2018 - ГО "Українский культурологічний центр". Редактор жуналу "Схід".

2007-2014 - Директор ТОВ "Східний видавничий дім" (м.Донецьк) 

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
ГО "Український культурологічний центр"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2021.05.10 12:20:43 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4304 Київські філософські студії-2019 Мережне суспільство: як технічна архітектура змінює соціальні зв'язки Київ document.pdf
4303 Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях Основні тренди управління глобальними компаніями Маріуполь (Україна) – Київ (Україна) –­ Бельско-­Бяла (Польща) document.pdf
3386 Київськіф філософські студії-2018 Аксіологіка ідеологічної інверсії смислу: від розсудкової упередженості до прямої міфотворчості http://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_f/PDF/Kyiv_philos_studii_2018/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%A4%D0%A1-2018.pdf#page=217 document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
33429 Невизначеність як стійка риса сучасного українського суспільства
33952 Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
31497 Українські університети в рейтингах публікаційної активності 2019 року

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
27707 Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
73 Social Activity of Contemporary Ukrainian Society: Threat to Internal Stability or Possibility of Social Dialogue http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33952/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
146 57219378464 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219378464&eid=2-s2.0-85092522674

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
160 - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
431 Бібліотека 2 17.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Tymofieieva

Професійний розвиток

Викладацька діяльність