Додаткові відомості

Освіта

1999-2004 - Донецький національний університет імені Василя Стуса, магістр Історії.

2004-2007 - Донецький національний університет імені Василя Стуса, аспірантура при кафедрі всесвітньої історії. 


Перелік місць роботи

2008 - 2009 - асистент кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

2009-2018 - доцент кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету імені Василя Стуса (2014-2018 у місті Вінниця).

2014 - 2018 - заступник декана з навчальної роботи, Історичний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса (2014-2018 у місті Вінниця).

2018 - заступник декана Історико-філософського факультету з науково-методичної та навчальної роботи. 


Теми дисертацій (захищених)
Європейська інтеграція країн Балтії (1991-2004 рр.)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
40 4 1 2021.09.23 11:59:08 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6766 Київські філософські студії European integration of Baltic states: experience for Ukraine . м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
35564 Methodical tools for security level diagnostics of the modern university’s activity
33429 Неопределенность как устойчивая черта современного украинского общества
31624 Розширення ЄС у 2004 році: системний аналіз переваг та втрат

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
33678 Польський шлях до інформаційного суспільства
31067 Peace Education: Європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
33678 Польський шлях до інформаційного суспільства
31067 Peace Education: Європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
52 Розширення ЄС у 2004 році: системний аналіз переваг та втрат http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31624/ 2020
93 Uncertainty as a regular feature of modern Ukrainian society https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33429/ 2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
418 Історико-філософський факультет Кафедра всесвітньої історії 2.28 14.2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Vitaliy_Zavadskyi

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
224 Peace Education: європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31067/ 2020

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
219 Центри досконалості Жана Моне «Центр європейської інформації та інтеграції» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
350 Centre of Peace and reconciliation for European integration Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
508 The causes of conflicts and the situation of peace and peaceful coexistence in the Oromia National State Еразмус+ Коллективний - 2020
557 EuroMe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2826 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.12.2018
2827 Інше Інший модуль document 09.11.2018
3833 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) VІTALIIZAVADSKYI.pdf 09.02.2020
5092 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6467 Історико-філософський факультет Історико-політичні студії: Історія зарубіжних політичних вчень (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1962 Кафедра всесвітньої історії 4,82 26.12.2018
2840 Кафедра всесвітньої історії 4,88 28.12.2019
3703 Кафедра всесвітньої історії 4,87 28.12.2020