Додаткові відомості

Освіта

Криворізький державний педагогічний університет

2010-2015 рр.

Ступінь: спеціаліст

Спеціальність: українська філологія 

Спеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Кваліфікація: філолог, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури


Київський університет імені Бориса Грінченка

2016-2018 рр.

Ступінь: магістр

Спеціальність: Філологія 

Спеціалізація: Романські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма: Мова і література (іспанська)

Кваліфікація: Філолог, викладач іспанської мови і зарубіжної літератури, викладач німецької мови

Перелік місць роботи

Криворізька загальноосвітня школа №94

посада: вчитель української мови та літератури (2015-2016 рр.)


Видавництво "Дух і Літера"

посада: науковий співробітник (2017-по теперішній час)

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
29 3 1 2021.09.18 10:48:21 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6743 KRSS2021: KRYVYI RIH SPRING OF SUSTAINABILITY Hieroglyphic Semiotics of Emoji Signs in Digital Communication KRYVYI RIH, Ukraine document.pdf
6666 6th International Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk (COMPLEXIS 2021) Complex Framework of Digital Learning Quality Assessment in Covid-19 Context: Survey Study for European and Oriental Languages Programs Lisbon, Portugal document.pdf
6587 8th International Conference ICEduTech 2021 ICT TOOLS FOR FINAL QUALIFICATION ASSESSMENT SURVEY STUDY FOR EUROPEAN AND ORIENTAL LANGUAGES PROGRAMS IAISD, Нідерланди document.pdf
6473 Jornadas Internacionales de Hispanismo “La solidaridad de investigadores en el tiempo de la pandemia” Kyiv, Ukraine document.pdf
6329 VII International Conference: Information Technology and Interactions (Satellite) ICT Tools for Final Qualification Assessment Survey Study for European and Oriental Languages Programs Kyiv, Ukraine document.pdf
6336 Цифрова безпека та комунікація в онлайні Цифрова безпека та комунікація в онлайні ВУМ online document.pdf
6335 Академічна доброчесність в університеті Академічна доброчесність в університеті ВУМ online document.pdf
6337 Онлайн-курс Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Експерт з акредитації освітніх програм Prometheus document.pdf
6472 XV Curso Didáctico (virtual) “Aprender/ enseñar ELE en la situación del confinamiento” Kyiv, Ukraine document.pdf
5557 DLCC2020 (Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning ICT TOOLS AND PRACTICES FOR FINAL QUALIFICATION ASSESSMENT IN THE FRAMEWORK OF COVID-19 LOCKDOWN Польща, м. Цешин document
6338 Онлайн-курс від Universidad Nacional autónoma de Mèxico Pensamiento científico Coursera document.pdf
6339 Вебінар видавництва John Wiley & Sons Онлайн-ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам WILEY document
6334 Curso de formación de profesores de Español como Lengua Extranjera Enseñanza de la gramática y la cultura, evaluación del uso de la lengua Instituto Cervantes de Varsovia y la Embajada de España en Ucrania. Kyiv, Ukraine document
6340 Тренінг Особливості застосування інтерактивних технологій у навчанні філологів Київський університет імені Бориса Грінченка document
5084 State-international-public: European values and norms determining interdisciplinary university module (STIPENDIUM) учасник реалізації першої частини проєкту програми Еразмус+ Київський університет імені Бориса Грінченка document
4934 Освітній форум "Академія ігрових технологій: навчання літератури" Підвищення кваліфікації на серії майстер-класів із новітніх методик навчання літератури м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. маршала Тимошенка 13б) document
4412 Бізнес-раунд "Україна-Куба" Іспансько-український та українсько-іспанський переклад доповідей із кубинської фармацевтики, будівництва, IT-технологій, науки та ін. Торгово-промислова палата України document.pdf
4116 International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage Силогізм barocco в літературі іспанського феномену perola barroca: логіко-семантичний аспект North University Centre of Baia Mare Faculty of Letters document
3654 Літератури світу: поетика, духовність, ментальність La universalidad fonética de la poesía de Tarás Shevchenko en la traducción española: tempo, ritmo, métrica Кривий Ріг document.PDF

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
34182 ІКТ інструменти та практики підсумкової кваліфікаційної атестації в умовах карантинних обмежень COVID-19
34068 Особливості мотиваційного субстрату в романі «Фелікс Австрія» С. Андрухович: діалектичний матеріалізм психофізіологічного стану персонажа

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37077 Инструменты ИКТ для итогового квалификационного оценивания для европейских и восточных языков
31670 Технология презентации поэзии в платформе Emoji-maker: педагогическая функция графического мимесиса

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
36869 HATE EMOJI в лінгвокриміналістичних експертизах: проблеми декодифікації смислу
34157 Дослідження ІКТ інструментів для кваліфікаційного оцінювання програм європейських і східних мов
33480 Розвиток цифрових навичок та ІКТ інструменти для підсумкової кваліфіційної атестації: дослідження результатів опитування студентів та викладачів програм з європейської та східної філології
31331 Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
36869 HATE EMOJI в лінгвокриміналістичних експертизах: проблеми декодифікації смислу
33480 Розвиток цифрових навичок та ІКТ інструменти для підсумкової кваліфіційної атестації: дослідження результатів опитування студентів та викладачів програм з європейської та східної філології
31331 Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji
27333 Логіко-семантична реконструкція оповідання Хуана Хосе Арреоли «стрілочник»: оусія дихотомії «істина-хиба»
25499 Фонетична універсальність поезії Тараса Шевченка в іспанському перекладі: темп, ритм, метрика

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
34157 Дослідження ІКТ інструментів для кваліфікаційного оцінювання програм європейських і східних мов
29088 Силогізм Barocco в літературі іспанського феномену Perola Barroca: логіко-семантичний аспект

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
116 Учасник проекту Горизонт 2020 Європейська лексикографічна структура ELEXIS

Інститут Йозефа Стефана (Словенія)

Сайт проекту: https://elex.is/">https://elex.is/Сторінка Асоціойваних установ проекту: https://elex.is/observers/">https://elex.is/observers/

наказ № 848.pdf 21.02.2019-25.05.2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
172 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 57218562054 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218562054&eid=2-s2.0-85089589709

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
11 Інститут філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 0 2.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Anna_Bakhtina

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
68 Логіко-семантична реконструкція оповідання Хуана Хосе Арреоли «стрілочник»: оусія дихотомії «істина-хиба» фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27333/ 2019
69 Фонетична універсальність поезії Тараса Шевченка в іспанському перекладі: темп, ритм, метрика фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25499/ 2019
159 Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31331/ 2020

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
32477 Кібермова: багатомовний електронний лексикографічний проект

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3010 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
4050 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6254 Інститут філології Друга іноземна мова (іспанська) (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1803 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,51 26.12.2018
2773 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,49 28.12.2019
3432 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,53 28.12.2020