Додаткові відомості

Освіта

Закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка у 2018 році за спеціальністю «Філологія» та спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад включно)». Захистила магістерську роботу за темою: «Характеризація персонажів у мультсеріалі «The Simpsons»: корпусний аналіз».

Перелік місць роботи

Школа № 246 м. Києва

Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2019.01.05 13:30:12 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6992 Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі Siblinghood: Contrastive Roles in Family Discourse м. Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського document.pdf
6712 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу» Fathers’ Discourse in American Animated Series м. Київ document.pdf
6531 The 11th Annual Alabama Languages Conference 'Embracing Language in a Changing World' AN ADULT BABY: A CORPUS-BASED ANALYSIS OF AGE STEREOTYPE IN FAMILY GUY The University of Alabama (Tuscaloosa, Alabama, USA) document.pdf
6309 Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя Mother-Daughter Discourse in Family Guy: a Corpus-Based Analysis Київський національний університет імені Тараса Шевченка document
5639 V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА МОВОЗНАВСТВА» Fathers' Portrayals in American Animated Series: Leaders and Outsiders м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5615 ОСОБИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ, ЛІТЕРАТУРІ ТА МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ A Disgraced Breadwinner: the Reimaging of Father's Personality in American Animated Sitcoms м. Івано-Франківськ document.pdf
5534 Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти Egocentrism in Husband-Wife Communication: a Corpus Analysis of Family Guy Чернігів, НУЧК імені Т.Г. Шевченка document.pdf

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
36586 An Adult-Minded Baby: An Evil Prodigy in Family Guy?
31632 Дискурс батько-дитина в анімаційному серіалі "Family Guy": корпусний аналіз

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
36347 Fathers’ Discourse in American Animated Series
36890 Siblinghood: Contrastive Roles in Family Discourse
31633 Egocentrism in husband-wife communication: a corpus analysis of Family Guy
32985 A Disgraced Breadwinner: the Reimaging of Father's Personality in American Animated Sitcoms
34209 Mother-Daughter Discourse in Family Guy: A Corpus-Based Analysis

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
547 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 0 0.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Anhelina_Sliepushova

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4586 інше Інший модуль document 16.11.2020
4788 інше Інший модуль document 17.11.2020
5305 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5340 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7459 Інститут філології Література англомовних країн (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7506 Інститут філології Методи лінгво-емпіричних досліджень (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 8 3 не враховується 10.12.2020
8510 Інститут філології Література англомовних країн (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2268 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,63 27.12.2018
2952 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,80 28.12.2019
4048 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,62 28.12.2020