Додаткові відомості

Освіта

1. Юридичний
факультет Пракарпатського університету імені Василя Стефаника: закінчила у 2001
році, отримала базову
вищу освіту за напрямом підготовки "Право", здобула
кваліфікацію бакалавра права. Диплом з відзнакою
ВА № 17038122.

2. Юридичний
інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: закінчила у 2002
році, отримала повну вищу
освіту за спеціальністю "Правознавство", здобула
кваліфікацію юриста. Диплом з відзнакою
ВА № 21253639.3. Аспірантура
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: закінчила у 2005
році, рекомендовано до
захисту кандидатської дисертації.

Перелік місць роботи

1. Юрисконсульт - 2002 р.2. Аспірант Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника - 2002-2005 рр.3. Асистент кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника - 2005-2006 р.4. Доцент кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника - 2006-2008 рр.5. Доцент кафедри цивільного права Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника - 2008-2015 р.6. Керуючий партнер ТОВ "Ана-Лі" - 2015-2016 рр.7. Професор кафедри комерційного та трудового права
Хмельницького інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" - 2016 р.8. Професор кафедри публічного та приватного права Київського
університету імені Бориса Грінченка - з 2017 р.

9. Завідувач кафедри публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка - з 2018 р.


Теми дисертацій (захищених)

1. Кандидатська
дисертація "Система особистих немайнових прав у цивільному праві
України": 

захищена 2006 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Диплом ДК № 036952.

2. Докторська
дисертація "Особисті немайнові права юридичних осіб": 

захищена 2015 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Диплом ДД № 004567.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
69 4 2 2021.09.21 11:07:03 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6184 VI Круглий стіл «ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ» Право на банківську таємницю в сучасних реаліях Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6200 Всеукраїнська науково-практична конференція «Оновлення Цивільного кодексу України: концептуальні засади» Проблема вдосконалення особистих немайнових прав особи НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ document.pdf
6027 ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції "НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" Модернізація Книги 2 Цивільного кодексу України Кафедра публічного та приватного права ФПМВ, Google Meet document.pdf
4691 ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА" ЗАХІДНА НАУКА ПРО НЕМАЙНОВІ ПРАВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Київський університет імені Бориса Грінченка document.doc
3792 IV Круглий стіл \ Право на конкуренцію: приватноправовий аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3791 V Всеукраїнська науково-практична конференція \ Право на таємницю суб'єктів підприємницької діяльності Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України document.pdf
3314 Моніторинг прогресу реформи цивільного процесуального права Підсумки судової реформи та оновлення цивільного процесуального законодавства Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3313 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки і практики щодо судової реформи Факультет права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
4585 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: 2 Всеукраїнська науково-практична конференція. Західна наука про немайнові права юридичних осіб м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
33539 Моральні права юридичних осіб
24778 Демократизаційні права юридичних осіб : Монографія
24514 Індивідуалізаційні права юридичних осіб
24513 Інформаційні права юридичних осіб : Монографія

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
30504 Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів :

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37026 Legal aspects of the informed consent of the patient during physical therapy in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
37032 Personal non-property rights of legal persons
36641 Правовые аспекты информированного согласия пациента во время физиотерапии в Украине
31698 Реалізація права на життя за матеріалами практики європейського суду прав людини
34329 Сучасні методи навчання цивільного права та процесу

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
37032 Personal non-property rights of legal persons
37028 Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки та практики щодо судової реформи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
36631 Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції
33568 Модернізація книги 2 цивільного кодексу України
28791 Західна наука про немайнові права юридичних осіб
28798 Право на конкуренцію: приватно-правовий аспект
28799 Право на таємницю суб’єктів підприємницької діяльності

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
239 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного та приватного права 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liliya_Orel

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
200 Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері (ФРН) Наукове стажування 24.08-02.10.2020 Професор Юлія фон Блуменхайль Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
266 Rights Protection in Private Law in Ukraine National Endowment for Democracy Коллективний - 2019
295 Наукове стажування 2018 STUDY OF THE UNITED STATES INSTITUTE (SUSI) FOR SECONDARY EDUCATORS (TEACHERS) Індивідуальний - 2018
520 Забезпечення професійних видів таємниць у приватному житті та в умовах пандемії. Міжнародний фонд “Відродження” Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1731 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.06.2015
2121 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
2179 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2261 Інше Інший модуль document 13.05.2018
2393 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2401 Інше Інший модуль document 18.10.2018
2700 Інше Інший модуль document 18.10.2018
3815 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4251 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 02.10.2020
4592 інше Інший модуль document 23.11.2020

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
36629 Цивільне право та процес: навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
639 Цивільне та сімейне право: Цивільне право (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5925 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право: Цивільне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 27.12.2019
7355 Факультет права та міжнародних відносин Цивільне та сімейне право: Цивільне право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1499 Кафедра публічного та приватного права 3,41 12.01.2017
2158 Кафедра публічного та приватного права 4,26 27.12.2018
2886 Кафедра публічного та приватного права 4,43 28.12.2019
3945 Кафедра публічного та приватного права 4,65 28.12.2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
145 Чиж Дар'я Сергіївна III Право I 2020
154 Левицька Анастасія Андріївна II Право I 2021
155 Масляний Богдан Олександрович II Право I 2021