Додаткові відомості

Освіта

У 1981 році закінчила  Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка,  факультет кібернетики, спеціальність –
економічна кібернетика.

У 1993 році закінчила аспірантуру
при Інституті кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України за спеціальністю 05.13.11
- математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів,
систем і мереж .

 

 
Перелік місць роботи

1981 - 1995 Науковий співробітник відділу операційних систем інституту кібернетики імені В. М.Глушкова НАН України. 

1995-2003 доцент кафедри інформатики. Департамент комп'ютерних технологій. Національний університет «Києво-Могилянська академія». 

2003- 2018 доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки. Інститут захисту
інформації. Державний університет телекомунікацій. 


Теми дисертацій (захищених)

«Методи
та засоби розподілу ресурсів в обчислювальних системах з жорсткими часовими
обмеженнями»

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
12 2 0 2021.09.20 10:50:30 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6687 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці" Особливості застосування технологій захисту інформації в корпоративних освітніх мережах Київ. ун-т ім.. Б. Гринченка document.pdf
7023 CEUR Workshop Proceedingsthis Information security risk analysis SWOT Київ. ун-т ім.. Б. Гринченка document.pdf
3684 Сучасний рух науки Підготовка вчителів початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні м. Дніпро document
3440 Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Застосування комп’ютерних технологій у процесі організації самостійної роботи студентів Київ, Київ. ун-т ім. Б. Гринченка document
3439 Математика в сучасному технічному університеті Автоматизація процесу генерування завдань як інноваційний підхід організації самостійної роботи студентів м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37152 SWOT-анализ рисков информационной безопасности

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30510 Проблеми безпеки універсальних платформ управління даними
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30510 Проблеми безпеки універсальних платформ управління даними
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK
24157 Організація розробки безпечних .net прикладних програм у закладах вищої освіти
23096 Комплексний захист гетерогенних корпоративних сховищ даних

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
34860 Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки
31050 Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці
26599 Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій
25667 Перспективи розвитку додатків блокчейн в Україні
25437 Використання інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
217 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57226698311 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226698311

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
482 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 3.46 30.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Spasiteleva

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2521 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2703 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2704 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
2706 Інше Інший модуль document 15.10.2018
2761 Інше Інший модуль document 26.12.2014

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3693 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 28.12.2018
3701 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
5799 Факультет інформаційних технологій та управління Технології безпечного програмування (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
6315 Факультет інформаційних технологій та управління Захист баз та сховищ даних (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7970 Факультет інформаційних технологій та управління Технології безпечного програмування (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2284 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,00 27.12.2018
3056 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,73 28.12.2019
4064 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,71 28.12.2020