Додаткові відомості

Освіта

Харківський державний університет ім, М.Горького, спеціальність - "Математика", 1987.

Державний університет телекомунікацій, спеціальність - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", 2017

Перелік місць роботи

Державний університет телекомунікацій:

2004-2005 -  асистент кафедри вищої математики;

2005-2014 - старший викладач кафедри вищої математики;

2014-2017 - доцент кафедри вищої математики;

2017-2018 - доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.

Київський університет імені Б.Грінченка: 

2018 - доцент кафедри  комп'ютерних наук і математики;

з 2019 - доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки

Теми дисертацій (захищених)

Розвиток аналітичного мислення студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення математичних дисциплін

13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
31 3 0 2021.09.15 12:12:46 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4416 International Scientific and Practical Conference "Problems of Infocommunication. Science and Technology" (PIC S&T'2019) Models of information processing in IoT net-works on the basis of fundamental trigonometric splines Borys Grinchenko Kyiv University document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
37152 SWOT-анализ рисков информационной безопасности
37112 Способность и предпочтения умственного вращения в профессиональном образовании
33060 ИКТ для изучения и оценки солнечного влияния на авиационную безопасность
31209 Кибербезопасность в образовательных сетях
31941 Моделі обробки інформації в IoT мережі на основі фундаментальних тригонометричних сплайнів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27777 Аналіз та дослідження характеристик антивірусного програмного забезпечення, стандартизованого в Україні
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30507 Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK
26735 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
36741 Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27777 Аналіз та дослідження характеристик антивірусного програмного забезпечення, стандартизованого в Україні
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30507 Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
34860 Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки
31050 Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці
30025 Емпіричні розвідки у педагогіці за допомогою кластерного аналізу як засіб формування науково-дослідних умінь студентів
26599 Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
62 Моделі обробки інформації в IoT мережі на основі фундаментальних тригонометричних сплайнів http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31941/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
107 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57215770841 4 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215770841&eid=2-s2.0-85081922230

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
177 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки - 1 1 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
278 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4.34 40.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Shevchenko2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
89 Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26735/ 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2793 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2794 Інше Інший модуль document 15.11.2018
2795 Інше Інший модуль document 26.12.2014
2796 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.04.2014
2797 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.11.2018
2798 Інше Інший модуль document 21.07.2018
3379 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Шевченко_1.pdf 11.07.2019
4989 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5017 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6123 Факультет інформаційних технологій та управління Викладання у вищій школі: Методика викладання математичних дисциплін (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6168 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7209 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7210 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7219 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7913 Факультет інформаційних технологій та управління Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2377 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,15 28.12.2018
3285 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,37 28.12.2019
4161 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,66 28.12.2020