Додаткові відомості

Освіта

Ворошиловградський державний
педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1981р., спеціальність – математика,
кваліфікація – викладач математики;

Державний університет телекомунікацій, 2017р., освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність 7.17010101 – безпека інформаційних і комунікаційних систем, кваліфікація – інженер із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних
системах
Перелік місць роботи

Державний університет Телекомунікацій

Теми дисертацій (захищених)

«Випадкові блукання та випадкові еволюції на
скінченних розв’язуваних групах» (1992 р.)

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
6 1 0 2021.09.21 11:36:38 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6669 ІІІ ВНПК Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Особливості застосування технологій захисту інформації в корпоративних освітніх мережах Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6516 9-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
5209 8-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
5208 7-а МНПК "Математика в сучасному технічному університеті" Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» document.pdf
3803 ІІ ВНПК Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і компютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Застосування комп’ютерних технологій до процесу організації самостійної роботи студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
37152 SWOT-анализ рисков информационной безопасности

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30510 Проблеми безпеки універсальних платформ управління даними
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
35730 Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень
34064 Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека
31942 Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці
27842 Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки
28623 Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці
30510 Проблеми безпеки універсальних платформ управління даними
27092 Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
34860 Активні методи навчання у вивченні ризиків інформаційної безпеки
31050 Застосування фракталів в інформаційній та кібернетичній безпеці
26599 Формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека за допомогою віртуальних лабораторій

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
216 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57226693606 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226693606

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
501 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 3 22.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Zhdanova

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2766 Інше Інший модуль document 01.11.2018
2767 Інше Інший модуль document 26.12.2014
4092 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4999 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5314 Факультет інформаційних технологій та управління Методи оптимізації та дослідження операцій (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
6171 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика: Математичний аналіз та чисельні методи (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
6627 Факультет інформаційних технологій та управління Методи оптимізації та дослідження операцій (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6628 Факультет інформаційних технологій та управління Методи розв`язування оптимізаційних задач (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6948 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладна криптологія (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7793 Факультет інформаційних технологій та управління Прийняття рішень в інформаційній та кібербезпеці (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8402 Факультет інформаційних технологій та управління Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 31.12.2020
8421 Факультет інформаційних технологій та управління Дослідження операцій (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1954 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,60 26.12.2018
2805 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,36 28.12.2019
3695 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,58 28.12.2020