Додаткові відомості

Освіта

1996 - 2000 рр.
- Національну академію внутрішніх справ України м. Києва факультет підготовки
спеціальних підрозділів кримінальної міліції по боротьбі з організованою
злочинністю та економічно злочинністю, за спеціальністю “Правознавство” (диплом
з відзнакою) за спеціальністю "Правознавство" (кваліфікація юрист);

2000-2003 рр.
навчання в докторантурі та ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ
України, згідно теми дисертаційного дослідження: “Заперечні угоди та їх правові
наслідки”, за спеціальністю 12.00.03. 

Захист дисертаційного дослідження, на здобуття вченого ступеня
кандидата юридичних наук в інституті держави і права ім. В.М. Корецького;

         2015-2018 рр. навчання в докторантурі ПрАТ "Вищий навчальний
заклад Міжрегіональна академія управління персоналом" Навчально-науковий Інститут права імені князя Володимира Великого за темою дисертаційного дослідження «Система податкових правовідносин: терія та практика правового регулювання в Україні», згідно спеціальності 12.00.07. 

У липні 2019 року захист дисертаційного дослідження, на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук у ПрАТ «Вищий навчальний заклад  Міжрегіональна академія управління персоналом". 15 жовтня 2019 року диплом доктора юридичних наук.

          Підвищення кваліфікації:

- у рамках
освітньої програми спеціальної педагогічної підготовки знань європейських
інституцій у Німеччині, Австрії, Польщї, Італії та Франціі (Сертифікат за спеціалізацією "Європейське міжнародне економічне
право" від 01.10.2013, Сертифікат за спеціалізацією
"Європейське міжнародне економічне право" від 01.07.2014 років);

- у сфері
дистанційних технологій у Інституті дистанційного навчання ДВНЗ "КНЕУ ім.
В. Гетьмана" від 01.03.2017 року по 28.04.2017 року (Свідоцтво про
підвищення кваліфікації від 28 квітня 2017 року);

- курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка за Лідерським модулем
08-09 листопада 2018 року (Сертифікат про участь у Лідерському модулі, загальна кількість годин 30);

- курси навчання англійської мови (Свідоцтво про знання англійської мови за освітньо кваліфікаційним рівнем B2 від 1 жовтня 2019 року);

- курси підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Київський університет імені
Бориса Грінченка (за дослідницьким
модулем) (30 год/1кредит ЄКТС) (Сертифікат №1156 від 25 листопада 2019 року);

- курси підвищення
кваліфікації за Фаховим модулем участь
у навчальному тренінгу для студентів-консультантів Юридичних клінік Київщини в
межах реалізації проекту «Інноваційні методики викладання в правопросвітній
діяльності юридичних клінік для школярів середньої ланки загальноосвітніх шкіл» ) (Сертифікат від 19 листопада 2019 року, загальна кількість 30 годин);

- курси підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Київський університет імені
Бориса Грінченка за Лідерським модулем 16-20 квітня 2020 року. (Сертифікат
про участь у Лідерському модулі від 25 квітня 2020 року, загальна кількість 30 годин).

Науково-педагогічне стажування: в
Університеті Данубіус юридичний факультет Янко Єсенського "Інноваційні
освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес
підготовки юристів" м. Сладковічево, Словацька Республіка 26-28 грудня
2016 року. (Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування від
28 грудня 2016 року).


Перелік місць роботи

2003-2007 рр. перебувала на
посадах науково-педагогічного складу у Національній академії внутрішніх справ
України:- 2003-2006 рр. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Національній академії внутрішніх справ України;- 2006-2007 рр. старший викладач кафедри цивільного права
та процесу Національній академії внутрішніх справ України.2007-2017 рр. перебувала на
посадах науково-педагогічного складу Державного вищого навчального закладу
"Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана":

- з березня 2007
року - вересень 2007 року старший
викладач кафедри правового регулювання економіки;

- з вересня 2007
року - 2016 рік доцент кафедри правового
регулювання економіки;

- з 2016 року по
2017 рік доцент кафедри фінансового права.

2017 - по вересень 2018 року
перебувала на посадах науково-педагогічного складу Інституту права імені Володимира Великого ПрАТ "Вищий навчальний
заклад Міжрегіональна академія управління персоналом":

- з вересня 2017 року - по вересень 2018 професор кафедри цивільного, господарського та трудового права;

- з грудня 2017 року по травень 2018 рік вчений секретар Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю
12.00.04 - господарське право, господарське-процесуальне право (2017 - 2018
р.р.).

          З вересня 2018 року по вересень 2020 року перебувала на посадах науково-педагогічного складу Факультету права та міжнародних відносин Київський університет імені Бориса Грінченка:

- доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин (2018-2019р.р.);

- професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин (2019-2020р.р.).

З 2003 року за сумісництвом
перебувала на посадах науково-педагогічного складу у вищих навчальних закладах:

- доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Київського університету
ринкових відносин (2004-2007р.р.);

- доцент кафедри цивільного та трудового права Академії праці та
соціальних відносин Федерації профкомів України (2004-2007р.р.);

- доцент кафедри цивільного права та процесу Міжнародного університету
"Україна" (2004-2006 р.р.);

- доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Академії праці та
соціальних відносин Федерації профкомів України (2008-2010р.р.);

- доцент кафедри правознавства Національного лінгвістичного університету
(2010-2012р.р.);

- професор кафедри цивільного, господарського та трудового права Інституту права
імені князя Володимира Великого ПрАТ "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна
академія управління персоналом" (2015 - 2018 р.р.);

Теми дисертацій (захищених)

“Заперечні угоди та їх правові наслідки”, к.ю.н. за спеціальністю: 12.00.03 – цивільне право;
цивільний процес; сімейне право та міжнародне приватне право.

«Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні», д.ю.н. за спеціальністю: 12.00.07 - адміністративне право; інформаційна право та фінансове право.

Громадська активність
член громадської організації "Еліта держави" та член громадської організації "Львівське товариство"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
225 8 6 2021.09.21 11:07:45 Перейти на сторінку link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6917 XXVII Міжнародна науково-практична конференція «Multidisciplinary Academic Research and Innovation», 25-28 травня 2021 Особливості оподаткування інжинірингових послуг в Україні Амстердам, Нідерланди document
6916 XXIII Міжнародна науково-практична конференція “Theory, practice and science”, 27-30 квітня 2021 Правові засади сплати роялті від гастрольної діяльності Токіо, Японія document
6918 XXII Міжнародна науково-практична конференція “Interaction of society and science: prospects” 20-23 квітня 2021 Правове регулювання краудфандингу в Україні Лондон, Англія document
6915 XXI Міжнародній науково-практичній конференції «Interaction of society and science: prospects», 20-23 квітня 2021 Правові засади сплати роялті від гастрольної діяльності Лондон, Англія document
6919 XVI Міжнародна науково-практична конференція "Science and society, patterns and trends of development", 30 березня – 3 квітня 2021 Особливості оподаткування неприбуткових громадських об’єднань Відень, Австрія document
6477 I Міжнародна наукова конференція з міждисциплінарних досліджень «International science conference on multidisciplinary research», 19 – 21 січня 2021 р. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН Берлін, Німеччина document
6400 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. ТЯЖКІ УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ ЯК ПІДСТАВА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ Більбао, Іспанія document
6399 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ Більбао, Іспанія document
6398 XIV Міжнародна науково-практична конференція “Multidisciplinary research”, 21 – 24 грудня 2020 р. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ В УКРАЇНІ Більбао, Іспанія document
6241 XIII Міжнародна науково-практична конференція «Social function of sciene, teaching and learning», 14-17 грудня 2020 р. Правове регулювання та особливості договорів про оборонні закупівлі Бордо, Франція document
6179 XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing in research and education», 07-12 грудня 2020 р. Оборонна промисловість як вид господарської діяльності Ля-Рошель, Франція document
6035 XI Міжнародна науково-практична конференція «Academic research in multidisciplinary innovation», 30 листопада - 01 грудня 2020 р. Приватна психіатрія і наркологія як вид підприємницької діяльності Амстердам, Нідерланди document
6029 XI Міжнародна науково-практична конференція «Academic research in multidisciplinary innovation», 30 листопада - 01 грудня 2020 року Особливості правового забезпечення договорів про надання психотерапевтичних та психіатричних послуг Амстердам, Нідерланди document
6040 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Окремі питання застосування завдатку для забезпечення належного виконання господарських договорів Анкара, Турція document
5796 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Завдаток як спосіб забезпечення належного виконання господарських договорів Анкара, Турція document
5795 IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice of today», 16-19 листопада 2020 р. Правові засади застосування комерційної таємниці на підприємстві Анкара, Турція document
5671 VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of science and practice», 02-06 листопада 2020 р. Правові засади розуміння механізму адміністративно-правового регулювання Лондон, Великобританія document
5670 VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of science and practice», 02-06 листопада 2020 р. Обман як підстава визнання господарського договору недійсним Лондон, Великобританія document
5669 VI Міжнародна науково-практична конференція «About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them», 26-30 жовтня 2020 р. Правові засади: укладення, зміни та виконання господарських договорів в Україні Мілан, Італія document
5673 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems оf science and practice», 27-28 квітня 2020 р. Удавані та фіктивні умови господарського договору як підстава визнання його недійсним Стокгольм, Швеція document
5672 XIV Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems оf science and practice», 27-28 квітня 2020 р. Перспективний розвиток інституту медіації в українській державі Стокгольм, Швеція document
3731 Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспльства в Україні Нові засади реформування податкового законодавства у контексті підвищення надходжень до державного бюджету Факультет права та міжнародних відносин Киівського університету імені Бориса Грінченка document
3732 III Школа з кримінального процесуального права України Заходи кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства в Україні Киівський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
29408 Система податкових правовідносин: проблеми теорії та практики правового забезпечення

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
32941 Правові підстави визнання господарського зобов’язання недійсним як спосіб захисту прав та охоронюваних інтересів суб’єктів господарювання

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
33001 Правовые аспекты проблем в области денонсации международных договоров
32957 Особенности налогообложения акцизного налога топлива в Украине

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
32999 Особливості діяльності державних установ щодо пом’якшення космічного сміття
29358 Нові шляхи партнерської взаємодії між платниками податків і фіскальними органами: адміністративно-правових механізм

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
29409 Напрями удосконалення правового регулювання податкової системи як спосіб максимізації фіскальної результативності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
33522 Особливості правового забезпечення договорів про надання психотерапевтичних та психіатричних послуг
33498 Приватна психіатрія і наркологія як вид підприємницької діяльності
32918 Завдаток як спосіб забезпечення належного виконання господарських договорів
32921 Окремі питання застосування завдатку для забезпечення належного виконання господарських договорів
32919 Правові засади застосування комерційної таємниці на підприємстві
32924 Обман як підстава визнання господарського договору недійсним
32923 Правові засади розуміння механізму адміністративно-правового регулювання
32920 Правові засади: укладення, зміни та виконання господарських договорів в Україні
32917 Особливості укладення договору про сурогатне материнство
32926 Перспективний розвиток інституту медіації в українській державі
32936 Актуальні питання запровадження нових місцевих податків та зборів: правовий аспект
32938 Проблемні питання захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання в контексті міжнародної правової мережі
29350 Правовий аналіз податкової реформи у контексті покращення фіскальної сталості

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
124 Кафедра публічного та приватного права 57218281545 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218281545&eid=2-s2.0-85088570781

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
119 Кафедра публічного та приватного права - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
361 Факультет права та міжнародних відносин Кафедра публічного та приватного права 1 0.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Khatniuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
91 Система податкових правовідносин: проблеми теорії та практики правового забезпечення монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29408/ 2019

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
268 Rights Protection in Private Law in Ukraine National Endowment for Democracy Коллективний - 2019

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
21 Хатнюк Наталія Сергіївна "Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні"/ 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом", заочна форма навчання, 2015-2019 рр. ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" document 2019

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2303 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.04.2017
2607 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
3381 Інше Інший модуль document 02.10.2019
3510 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.10.2019
3579 Інше Інший модуль document 20.04.2019
3580 Інше Інший модуль document 19.11.2019
3697 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4156 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4428 інше Інший модуль document 26.02.2020
4429 інше Інший модуль document 28.10.2020
4430 інше Інший модуль document 23.11.2020
4859 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
910 Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Факультет права та міжнародних відносин Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7341 Факультет права та міжнародних відносин Фінансове та податкове право: Податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8338 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансове та податкове право (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2346 Кафедра публічного та приватного права 4,41 27.12.2018
3226 Кафедра публічного та приватного права 4,65 28.12.2019
4129 Кафедра публічного та приватного права 4,83 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
86 Гаргун Сергій Сергійович Факультет права та міжнародних відносин IV Право III - 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
147 Гаргун Сергій Сергійович IV Право I 2020