Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет ім.МюДрагоманова. 1996р


Перелік місць роботи

Київський Будинок Вчителя 1989-1994

Київський педагогічний коледж ім. К.Д.Ушинського 1995-2008

Київський університет імені Бориса Грінченка 2008 по теперешній час

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2021.09.21 11:40:18 Перейти на сторінку link

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
26765 До питання використання сучасних технологій для набуття професійних компетентностей на прикладі цифрових інструментов Virtual studio technology

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
25283 Використання програм секвенсортів та графічних редакторів у навчальному процесі
24447 Будущим воспитателям о влиянии музыкотерапии на проблемы устной речи детей дошкольного возраста

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
201 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності 0 0.4 2020 https://www.researchgate.net/profile/Kateryna_Tsymbal

Професійний розвиток

Підготовка музичних, хореографічних, театральних проєктів (1)

ID Підрозділ Кафедра Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
45 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Режисер новорічний відеоролик ансамблю "S-club" Київ 2020 document

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8437 Інститут мистецтв ІКТ в галузі музичного мистецтва (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3258 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,93 28.12.2019
4143 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,90 28.12.2020