Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Розвиток спеціальної витривалості борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки з використанням контрольно-тренажерних пристроїв, 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
201 7 6 2021.09.21 11:06:23 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3877 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини Аналіз змагальної діяльності борців Київ document.PDF
3876 Сталий розвиток і спадщина у спорті Performance analysis of nation free-style wrestling team Київ document.PDF

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37173 Improvement of the Technical and Tactical Preparation of Wrestlers with the Consideration of an Individual Combat Style
29773 The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
37174 Age distribution of wrestlers participating in the world championships
36442 Совершенствование технической и тактической подготовки борцов с учетом личного стиля
29773 The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
33173 Жіноча боротьба: аналіз результатів виступів збірної команди України
31266 Аналіз виступів спортсменів збірної команди України з греко-римської боротьби
32873 Аналіз результатів виступів збірної команди України з жіночої боротьби
31321 Аналіз результатів виступу збірної команди України з вільної боротьби напередодні Олімпійських ігор 2020
32884 Аналіз спортивних кар'єр олімпійських чемпіонів в греко-римській боротьбі.
32995 До питання удосконалення програмно-методичного забезпечення з вільної боротьби
32997 Модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості найсильніших борців світу
32996 Порівняльний аналіз результатів виступів національної збірної команди України зі спортивної боротьби.
29771 Аналіз виступів учасників чемпіонатів Європи серед кадетів з жіночої боротьби
29776 Прогнозування: методи, критерії та спортивний результат
29778 Аналіз результатів виступу збірних команд України з вільної боротьби

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
33199 Cadets and juniors success: how important is it for sports careers in free-style wrestling?
27209 Аналіз результатів виступів спортсменів-одноборців на різних етапах підготовки
27349 Аналіз результатів виступів спортсменів-одноборців на різних етапах підготовки

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
65 The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29773/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
201 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 57224454217 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224454217

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
129 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
489 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 3.42 2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Mykola_Latyshev

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
158 Університет фізичного виховання імені Юзефа Пілсудського (м.Варшава, Польща) Підвищення кавліфікації в рамках програми Еразмус+ КА107 27.05.-31.05.2019

Університет фізичного виховання імені Юзефа Пілсудського  (м.Варшава, Польща)

Учасник програми Latyshev Certificate Erasmus.PDF
174 Університет фізичного виховання імені Юзефа Пілсудського (м.Варшава, Польща) Еразмус+ 16-22.12.2019

Університет фізичного виховання імені Юзефа Пілсудського  (м.Варшава, Польща)

Учасник програми document

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
53 Advanced Olympic Research Grant Programme 2020/2021 The International Olympic Committee Подано Документ відсутній 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3081 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3175 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2019
4337 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
4896 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
758 Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2020 282 26.05.2020
845 Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6956 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 7 4 10 10.12.2020
7155 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні ІКТ та методи досліджень в галузі (4 курс, ФВ, заочна) Бакалавр Заочна 6 5 не враховується 10.12.2020
7928 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2061 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,65 26.12.2018
2916 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,81 28.12.2019
3825 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,75 28.12.2020