Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.06.02 19:27:19 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6279 Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень Девіація як складова поетичної збірки Е.Е. Каммінгса Київ, Україна document.pdf
6278 XX Міжнародна науково-практична конференція «Perspective Directions for the Development of Science and Practice» Закономірності використання лінгвостилістичних прийомів у поетичних текстах Е.Е. Каммінгса Афіни, Греція document
6281 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "2. Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства" Foregrounding in E.E. Cummings’ [in Just-] Київський університет імені Бориса Грінченка document
6280 ІІІ Міжнародна наукова конференція "Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації" ELLIC 2016 Foregrounding in E.E. Cummings’ [in Just-] м. Івано-Франківськ, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
24395 Девіація як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса
23794 Паралелізм як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса

Фахові видання, що затверджені МОН (2)

ID Назва Рік
24395 Девіація як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса
23794 Паралелізм як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
21969 Літературний канон: Fata Morgana чи омріяний берег?

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
522 Інститут філології Кафедра лінгвістики та перекладу 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Morozova2

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3417 ІКТ Інший модуль Сертифікат Морозова .pdf 25.06.2019

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7435 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (2 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8491 Інститут філології Критичне й аналітичне читання англійською мовою (4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2128 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,79 27.12.2018
2676 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,95 28.12.2019
3905 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,84 28.12.2020