Додаткові відомості

Освіта

Національний педагогічний університет імені
М.П.Драгоманова 
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Формування виконавської культури майбутніх учителів музики
засобами українського фортепіанного мистецтва.

Громадська активність
Соціальний проект "З Києвом і для Києва"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 1 1 2021.09.23 12:05:48 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7040 Вплив пандемії COVID-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості Інноваційний розвиток вищої освіти в Україні Дніпро, Україна document
6517 EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS Науковий дискурс поняття "професійна свідомість майбутнього викладача вищої школи" м. Рим, Італія document
5933 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Компонентна структура формування професійної культури майбутнього педагога Київський університет імені Бориса Грінченка document
5814 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів в умовах дистанційного навчання Київський університет імені Бориса Грінченка document
5371 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка document
5353 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. VІ Міжнародна науково-практична конференція Специфіка змістового наповнення виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва Київський університет імені Бориса Грінченка document
5288 INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION Роль українського фортепіанного мистецтва в інструментальній підготовці майбутніх педагогів-музикантів Греція, м. Афіни document
5192 Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути Педагогічні умови формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів у процесі вивчення фортепіанних творів українських композиторів Дніпро document
4597 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Українське фортепіанне мистецтво як культурно-історичне явище Київський університет умені Бориса Грінченка document
4759 Актуальні проблеми вищої освіти: теоретико-методологічні та прикладні аспекти Просторове середовище та акустика приміщення у формуванні професійної культури майбутнього викладача музичного мистецтва Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
31701 Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
37046 Модернізація інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
31701 Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів
31700 Концептуальні положення формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів засобами українського фортепіанного мистецтва
27602 Педагогічний вимір українського фортепіанного мистецтва як чинник формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів
30605 Методика формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
175 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 0 0.1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Alla_Mykhaliuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
174 Методика формування виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30605/ 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
63 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf 45

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3250 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3551 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
4320 інше Інший модуль document 29.05.2020
4413 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.11.2020
5073 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
34655 Формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
496 Педагогіка (5 курс, ПСО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6863 Педагогічний інститут Практика (3 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7851 Педагогічний інститут Психолого-педагогічна практика (3 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7852 Педагогічний інститут Психолого-педагогічні студії: Педагогіка (2 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7853 Педагогічний інститут Психолого-педагогічні студії: Педагогіка (2 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8590 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8591 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ММ, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8598 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8600 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
8643 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2641 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,72 28.12.2019
3895 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,63 28.12.2020