Додаткові відомості

Освіта
2009 р. - закінчила з відзнакою Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка (спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології»).
Перелік місць роботи
Під час навчання в університеті працювала на посаді вихователя в ДНЗ № 61(м. Києва) та ДНЗ № 601 (м. Києва).

Після навчання в університеті працювала на посаді практичного психолога в ДНЗ № 467 (м. Києва).

З 01 листопада 2009 –2011 рр. – методист навчального відділу Педагогічного інституту Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.

2011–2012рр. – керівник відділу педагогічної практики Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 01 вересня 2013 року – викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
«Організаційно-змістові засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах (20-30-ті роки XX століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2021.05.20 13:14:45 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5619 «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» Джерельна база дослідження організаційно-змістових засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України в 20 – 30-ті роки ХХ століття м.Київ document.pdf
5569 ICTERI-2020: 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN RESEARCH, EDUCATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS ICT as a tool for improving the quality of methodical work in the first link of the system of education (спільно з Бєлєнькою Г.В. та Коваленко О.В.) Харків (online) document
5484 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Особливості методичного супроводу реалізації Програми "Дитина 2020"в ЗДО Київ document
5337 VI Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" Методичний супровід дошкільної освіти. Запоріжжя document
5283 Вебінар "Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships" - Брюсель document
5229 Вебінар "Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам" - Київ document
4428 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Оптимізація методичного супроводу освітнього процесу в сучасних ЗДО Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
32271 Дослідження та розробка освітніх програм як способу ефективності морального виховання дітей дошкільного віку

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32832 ICT as a Tool for Improving the Quality of Methodical Work in the First Link of the System of Education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
35438 Методичне забезпечення фізичного виховання та здоров`язбереження в закладі дошкільної освіти
32657 Керівництво методичною роботою в дитячих садках України у 30-тих роках ХХ століття
32984 Методичний супровід здійснення трудового виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект
32647 Організація дошкільної освіти в Україні: методичний супровід
30238 Особливості змісту методичної роботи в системі дошкільного виховання України (20-ті – 30-ті роки ХХ століття)
13494 Методична робота в системі дошкільного виховання України в 20-30-ті роки ХХ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
35438 Методичне забезпечення фізичного виховання та здоров`язбереження в закладі дошкільної освіти
32651 Дефінітивний аналіз організаційно-змістових засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (20–30-ті роки хх століття)
32657 Керівництво методичною роботою в дитячих садках України у 30-тих роках ХХ століття
32650 Методична робота в закладах дошкільної освіти: нормативно-правові аспекти
32668 Якість дошкільної освіти в Україні та країнах ЄС: параметри виміру та методичний супровід
29475 Дошкільна освіта України в 30-ті роки ХХ століття: зразкова дошкільна установа як центр методичної роботи
13494 Методична робота в системі дошкільного виховання України в 20-30-ті роки ХХ століття

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
9697 Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття
4578 До питання вивчення проблеми розвитку методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст.
4725 Розвиток змісту та форм організації методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст
2772 Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку
2777 Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку
2791 Особливості творчого розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
153 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tana_Synkar

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
960 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
4228 інше Інший модуль Сертифікат Шинкар Тетяна.pdf 29.05.2020
5259 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
152 Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі (5 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2015 168 08.04.2015

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
75 Педагогічний інститут Вступ до спеціальності (1 курс) Бакалавр Денна 2 4 не враховується 25.11.2016
356 Педагогічний інститут Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі (5 курс, ДО, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
6040 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 27.12.2019
7523 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
7705 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7758 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7759 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8630 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8636 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8864 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2413 Кафедра дошкільної освіти 4,79 31.12.2018
3291 Кафедра дошкільної освіти 4,80 28.12.2019
4165 Кафедра дошкільної освіти 4,81 28.12.2020