Додаткові відомості

Освіта

2005—2009
рр. —
Ужгородське державне музичне училище ім. Д. Є. Задора, спеціальність «Музичне
мистецтво» (викладач з класу фортепіано, концертмейстер, артист ансамблю); АК
37235557 (з відзнакою)

2006—2012
рр. —Ужгородський
національний універси­тет (спеціальність «Філологія», кваліфікація «Викладач ан­глійської
мови та літератури (англійська)», освітньо-кваліфікаційний рівень — спе­ціаліст);
АК 43644090

2009—2011рр.
– Мукачівський державний університет («Музичне мистецтво», кваліфікація
бакалавра музичного мистецтва, вчителя музичного мистецтва); АК 41715317 (з
відзнакою)

2012
рр. —
Мукачівський державний універ­ситет, (спеціальність «Музичне мистецтво»,
кваліфікація магістра музичного мистецтва, викладача фортепіано).

2012—2015
рр. —
аспірантура при НПУ ім.М.П.Драгоманова, спеціальність 13.00.02 – теорія та
методика музичного навчання.

28 грудня 2017 року дисертація захищена в
Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова на спеціалізованій
вченій раді Д 26.053.08 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.


Перелік місць роботи

 З вересня 2009 р. по листопад 2012 р. працювала викладачем фортепіано в Білківській ДШМ (Закарпатська обл.).

З 2013 р. по 2019 р –  вчителем музичного мистецтва та художньої культури в СЗШ ім. Є. Коновальця міста Києва. 

З 2019 року працює старшим викладачем кафедри початкової освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Стаж робогти у ЗВО ІІІ –
ІV рівнів акредитації – 2 роки.

Теми дисертацій (захищених)

Формування мистецьких знань учнів 7-8 класів на інтегрованих уроках музики

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
11 2 0 2021.09.21 11:17:16 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5984 Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" Діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Київський університет імені Бориса Грінченка document
5985 Всеукраїнська наукова конференція: "Перспективи та способи впровадження STEAM-освіти в навчальну діяльність" Способи впровадження STEAM-освіти в навчальну діяльність м.Київ document
6022 VI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики ХХІ століття Європейський досвід: мистецька освіта Німеччини Київський університет імені Бориса Грінченка document
6023 Міжнародна педагогічна інтернет-конференція розвитку інклюзивної освіти "Art for hearts" Розвиток інклюзивної мистецької освіти в Україні м.Київ document
6024 Annual Conference Webinar 3 Making a difference through partnerships Making a difference through partnerships м.Київ document
4806 Професійно-компетентнісна самореалізація музиканта у виконавській та педагогічній діяльності Арт-інструментарій розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів на уроках музичного мистецтва Мелітополь document
4804 Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи Ретроспектива феномену "ліворукості учня" як наукова проблема Ніжин document
4404 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Формування мистецьких компетентностей майбутніх учителів початкових класів у процесі творчої співдії Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4758 Актуальні проблеми теорії і практики художньої освіти та музичного виконавства Використання логоритміки на музичних заняттях з дітьми дошкільного віку в умовах впровадження інклюзивної освіти Мелітополь document
4757 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Етапи формування мистецьких знань учнів 7-8 класів на інтегрованих уроках музики м.Київ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33810 Вплив організації музичної освіти в початковій школі німеччини на організацію е-навчання у закладах вищої педагогічної освіти в україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36636 ICT as a means of implementing thematic FIN-modeling in the organization of training in institutions of higher pedagogical and adult education
35562 The role of interactive methods in building professional identity of future music art teachers in the context of online learning
28182 Хмарні технології в мистецтві навчальне підприємство

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
31294 Формування ІКТ-компетентності майбутніх вчителів початкової школи за допомогою веб-квестів
31293 Формування мистецьких знань підлітка відповідно до їх вікових особливостей та потреб

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
31293 Формування мистецьких знань підлітка відповідно до їх вікових особливостей та потреб

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
31 Хмарні технології в мистецтві навчальне підприємство http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28182/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
102 Кафедра початкової освіти 57214314133 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214314133&eid=2-s2.0-85078620447

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
173 Кафедра початкової освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
403 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Roksolana_Shpitsa

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
184 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 30

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3448 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3552 Лідерський Інший модуль document 13.11.2019
3709 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.03.2018
3710 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.03.2019
4027 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4575 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5085 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5088 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5450 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
828 Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
914 Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” (2 курс, КО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6649 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі ”Мистецтво” (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
6655 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
6671 Педагогічний інститут Мистецька освіта: методика навчання освітньої галузі "Мистецька освіта" (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8220 Педагогічний інститут Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання: Основи суспільствознавства ... Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3142 Кафедра початкової освіти 4,95 28.12.2019
4174 Кафедра початкової освіти 4,78 28.12.2020