Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка (2010);
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2003);
Київський педагогічний коледж Головного управління освіти при університеті імені Тараса Шевченка (2000).
Перелік місць роботи
2015-до сьогодні - вчений секретар Університету, доцент кафедри світової літератури Інституту філології (за суміщенням);

2010-2015 - лаборант (за суміщенням викладач), викладач, старший викладач кафедри світової літератури Гуманітарного інституту;

2006-2010 - заступник директора з виховної роботи у СШ № 251 імені Хо Ши Міна м. Києва;

2003-2006 - вчитель англійської мови у СЗШ № 276 м. Києва

Теми дисертацій (захищених)
Теорія читацького відгуку в американському літературознавстві 60–80-х років ХХ століття (ґенеза, структура, функціонування)
Громадська активність
Голова Ради молодих вчених Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2013-2015); координатор з міжнародної роботи Гуманітарного інституту (2013-2015)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
2 1 0 2021.09.26 10:00:02 Перейти на сторінку link

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
22 «Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності» “(Нео)антропоцентризм” у літературознавстві США ХХ століття Київський національний лінгвістичний університет
21 Х Міжнародна конференція «Література у літературознавчому континуумі» «“Нова критика” й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект м. Чернівці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
34055 Культурне самовизначення Чингіза Айтматова в умовах білінгвізму
32038 Інтермедіальність сучасного літературного журналу: рецензія на монографію Галини Бітківської "Сучасний літературний журнал:інтермедіальний дискурс"
5810 Луїза М. Розенблатт. Транзакційна теорія: проти дуалізму (переклад з англійської Людмили Анісімової)
5808 Норман Н. Голланд. ЄДНІСТЬ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТЕКСТ Я-САМ (переклад з англійської та коментарі Людмили Анісімової)
5814 The Basic Principles of Empiricism in Literary Theory and Criticism: Sources and contemporary empirical researches
6134 Луїза М. Розенблатт. Есе 2. Літературний досвід (пер. з англ. Л.В. Анісімової)
5456 “(Нео)антропоцентризм" у літературознавстві США ХХ століття

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
32038 Інтермедіальність сучасного літературного журналу: рецензія на монографію Галини Бітківської "Сучасний літературний журнал:інтермедіальний дискурс"
13817 Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л.М. Розенблатт до «неопрагматизму» С. Фіша
6110 Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії «інтерпретаційних спільнот»
4071 "Нова критика" й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект
5471 Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку
5327 Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М.Розенблатт
5469 Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем
5470 Особливості становлення американської теорії читацького відгуку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
16931 Поняття "авторської інтенції" в літературній теорії Е.Д.Гірша
10872 Поняття "Campus/academic/college/varsity novel" в англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу
13818 Поняття «campus/academic/college/varsity novel» у сучасному англо-американському літературознавстві: проблеми розмежування та перекладу
5803 Д. Блейх и смена парадигм в литературоведении США 1960-1970-х годов
6044 Специфіка поняття “авторської інтенції” Е.Д. Гірша: контекст і метакритика
6050 Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера
5471 Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку
6107 Особливості психоаналітичної теорії Нормана Н. Голланда як складової американської теорії читацького відгуку
2119 Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку
6446 «“Нова критика” й теорія читацького відгуку: компаративний аспект
6048 Рецепция новелл Януша Леона Вишневского сквозь призму американской теории читательской реакции: эмпирическое исследование

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
16 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні

Світлана Калашнікова

01014, Україна, м. Київ,

вул. Бастіонна, 9

Тел. /факс: +044-286-68-04

e-mail: ihed@ukr.net

Sertyficat_Anisimova.pdf 1/01/2014 – 31/12/2017

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
285 Інститут філології Кафедра світової літератури 0 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Anisimova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
211 Інтермедіальність сучасного літературного журналу: рецензія на монографію Галини Бітківської "Сучасний літературний журнал:інтермедіальний дискурс" фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32038/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
9 Co-serve International Підвищення кваліфікації 05.03.-23.03.2016

Мвршал Крістенсен

Ворнер Пасифік Коледж (США)

Учасник проекту сертифікат_Анісімова.PDF

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
217 Сучасна американська література Study of the United States Institutes for Scholars Індивідуальний - 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
77 Фаховий модуль (стажування) - document 21.03.2016
528 Модуль з ІКТ - document 10.06.2014
1179 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2258 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3064 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
4501 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
5121 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.04.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
186 Реалізація співпраці між Київським університетом імені Бориса Грінченка, Warner Pacific College та організацією Co-Serve Interna програмаVisiting International Professor м.Портлендштат Орегон, США 22.03.2016 10

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
437 Інститут філології Сучасна дитяча література зарубіжних країн (5 курс, ПО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
3722 Інститут філології Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури (1 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 28.12.2018
3920 Інститут філології Світова література: Історія зарубіжної літератури (2 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
5260 Інститут філології Література Великої Британії та США (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6564 Інститут філології Література Великої Британії та США (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6565 Інститут філології Література Великої Британії та США (2 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
384 Кафедра світової літератури 4,78 29.12.2016
923 Кафедра світової літератури 4,61 12.01.2017
1789 Кафедра світової літератури 4,81 26.12.2018
2583 Кафедра світової літератури 4,90 28.12.2019
3404 Кафедра світової літератури 4,83 28.12.2020