Додаткові відомості

Освіта

2009 р. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Переклад (англійська та німецька мови)» (магістр, диплом з відзнакою)

2020 р. Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі» (магістр, диплом з відзнакою)

Перелік місць роботи
  • Викладач англійської мови у корпоративному секторі (Denis’ School, Accord Language Center, Golden Staff, Business Teaching Center)
  • Перекладач («Профпереклад», ТОВ «Знання», «Британські обрії»), секретар-перекладач (ТОВ «ВСВ ЛТД»)
  • Менеджер-методист іноземних видавництв (Cornelsen, Cambridge University Press в ТОВ «Лінгвіст»)
  • Фахівець/Провідний фахівець з навчання та розвитку персоналу (група компаній «Автологістика»)
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
16 2 1 2021.09.15 12:46:08 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6375 XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education ICon-MaSTEd2020 Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of moodle LMS Кривий Ріг document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36299 Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
34242 Аналіз використання масових відкритих онлайн курсів в освітньому процесі університету на прикладі спеціальності «дошкільна освіта»
29872 Використання відео-матеріалів у електронних навчальних курсах
30029 Основні аспекти створення навчальних відеоматеріалів для використання в освітньому процесі закладів вищої освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
33742 Модернізація системи електронного навчання університету до потреб учасників освітнього процесу
34242 Аналіз використання масових відкритих онлайн курсів в освітньому процесі університету на прикладі спеціальності «дошкільна освіта»
29872 Використання відео-матеріалів у електронних навчальних курсах
30029 Основні аспекти створення навчальних відеоматеріалів для використання в освітньому процесі закладів вищої освіти

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
7 Ректорат НДЛ інформатизації освіти 2.28 9.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Terletska

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
411 Multimedia Educational Content Design Based on European Experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
481 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3434 ІКТ Інший модуль Сертифікат Терлецька .pdf 25.06.2019
4856 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5441 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
874 Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8459 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 10 5 10 31.12.2020
8463 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8883 Факультет інформаційних технологій та управління Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті (5 курс, ПО, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 31.12.2020
8885 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4094 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,91 30.12.2020