Додаткові відомості

Освіта
Запорізький державний університет
Перелік місць роботи
Херсонський державний університет 1998-2018
Теми дисертацій (захищених)
Взаємини Запорожжя та Кримського ханства часів Нової Січі (1734-1775)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
14 2 0 2019.11.13 13:35:18 Перейти на сторінку link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6250 XIІІ Грінченківських читаннях – Всеукраїнській науковій конференції «ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» БОРИС ГРІНЧЕНКО ТА ДМИТРО ДОРОШЕНКО: ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ ДВОХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6253 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ХVІІІ-ХІХ СТ. Історія євреїв в Україні XVIII - початку XX ст. у науковому доробку Саула Борового Умань document.docx
6252 «ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС: (АВТО-)БІОГРАФІЯ, НАРАТИВ, ІДЕНТИЧНІСТЬ» Незавершена драма Бориса Грінченка (п’єса на п’ять дій) «Петро Дорошенко» (1906–1907 рр.): історичний контекст та художній наратив Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6254 КИЇВ І КИЯНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ МІСЬКОГО ПОВСЯКДЕННЯ Київські сюжети співпраці Бориса Грінченка та Дмитра Дорошенка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5016 Всеукраїнська наукова конференція ХІІ щорічні Грінченківські читання: Борис Грінченко людина на тлі епохи Історичні взаємини українського та кримськотатарського народів у рецепції Б. Грінченка (на прикладі художніх та народопросвітніх праць) м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
32765 Borys Hrinchenko and Dmytro Doroshenko: history of cooperation of Ukrainian intellectuals
33248 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.)

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
33340 Борис Грінченко в європейському соціокультурному просторі
33247 Громадсько-політична діяльність Бориса Грінченка напередодні виборів до І Державної думи Російської імперії (з неопублікованої публіцистичної спадщини письменника)
33248 Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – почато к ХХ ст.)

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
135 НДЛ грінченкознавства - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
432 Інститут філології НДЛ грінченкознавства 0 2.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Andreeva

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3403 Кафедра всесвітньої історії 4,54 28.12.2020