Додаткові відомості

Освіта

1.Державний університет
інформаційно-комунікаційних технологій, 2004р.

Спеціальність: Телекомунікації

Кваліфікація: бакалавр телекомунікацій

2.Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2005р.

Спеціальність:  Інформаційні мережі
зв’язку

Кваліфікація: магістр телекомунікацій

3. Державний університет
телекомунікацій, 2017р.

Спеціальність: Безпека
інформаційних і комунікаційних систем

Кваліфікація: інженер із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах

Перелік місць роботи

1. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій:

- з вересня 2005 року асистент кафедри телекомунікаційних систем;

- з вересня 2007 року старший викладач кафедри інфокомунікацій.
2. Державний університет телекомунікацій:

- з вересня 2013 року старший викладач кафедри інфокомунікацій;
- з грудня 2013 року доцент кафедри телекомунікаційних систем та
мереж;

- з лютого 2014 року декан факультету телекомунікацій.

3. Київський університет імені Бориса Грінченка:
- з вересня 2019 року професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління.

Теми дисертацій (захищених)

17 січня 2014 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.12 - телекомунікаційні системи та мережі (диплом ДК№019188).

Тема дисертації: «Підвищення показників якості сучасної інфокомунікаційної мережі на базі теорії масового обслуговування".

5 березня 2019 року  рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (диплом ДД№008403).

Тема дисертації: «Методологія побудови наземного радіотехнічного комплексу управління супутниковим телекомунікаційним кластером».

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
19 3 0 2021.09.13 11:19:23 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6767 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ" Сучасні виклики та тренди кібербезпеки в Україні і світі м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
36997 Analysis of Features and Prospects of Application of Dynamic Iterative Assessment of Information Security Risks
37002 Methods of the Objects Identification and Recognition Research in the Networks with the IoT Concept Support
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
34065 Підхід до оцінювання ризиків інформаційної безпеки для автоматизованої системи класу «1»
34066 Спосіб оцінювання інтегрованих систем безпеки на об’єкті інформаційної діяльності
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
30480 Отримання та обробка геопросторових даних за допомогою MATLAB Mapping Toolbox

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
34065 Підхід до оцінювання ризиків інформаційної безпеки для автоматизованої системи класу «1»
34066 Спосіб оцінювання інтегрованих систем безпеки на об’єкті інформаційної діяльності
31898 Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»
31618 Technology for information and cyber security in higher education institutions of Ukraine
30480 Отримання та обробка геопросторових даних за допомогою MATLAB Mapping Toolbox

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
213 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 57226699554 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57226699554&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
128 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки - 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
573 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 2.9 16.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Korshun

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
183 Отримання та обробка геопросторових даних за допомогою MATLAB Mapping Toolbox фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30480/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3563 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3706 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.10.2015
3707 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.05.2018
4091 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4600 інше Інший модуль document 29.11.2020
4601 інше Інший модуль document 30.10.2020
4650 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4971 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5002 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5201 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6497 Факультет інформаційних технологій та управління Кібернетичне право (2 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6516 Факультет інформаційних технологій та управління Компонентна база та елементи схемотехніки в системах захисту інформації (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6756 Факультет інформаційних технологій та управління Основи безпеки телекомунікаційних технологій (3 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6772 Факультет інформаційних технологій та управління Основи ОС та сучасних Інтернет-технологій (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2702 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,62 28.12.2019
3788 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 4,70 28.12.2020