Додаткові відомості

Освіта

  

У 2002 році закінчила з відзнакою Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди за напрямом підготовки "Початкове навчання, англійська мова" та здобула кваліфікацію вчителя початкової школи та вчителя англійської  мови. У 2013 році закінчила Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія Сковороди за напрямом підготовки "Гуманітарні науки.Мова і література (англійська)" та здобула кваліфікацію філолога, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. У 2019 році закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 13.00.01 "загальна педагогіка та історія педагогіки"

Перелік місць роботи

З 2001 по 2003 роки працювала вчителем англійської мови у  Бузівській школі I-III ступенів Києво-Святошинського району. З 2009 по 2013 роки - вчитель англійської мови, голова методичного об'єднання вчителів іноземних мов СЗШ №174 м.Києва.З 2013 до 2019 року - навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2019 року - дотепер  старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)

"Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України(друга половина ХХ століття)"

Громадська активність
Член міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
13 2 0 2021.09.17 13:13:51 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6571 THE FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL INTERNET CONFERENCE «CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES: COMMON ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS» Features of translation as a form of intercultural communication Pereiaslav document
5939 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін онлайн-участь Київ document
5815 III Міжнародна наукова онлайн-конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі:андрагогічні засади сучасної вищої освіти" Встановлення міждисциплінарних зв'язків фахових дисциплін як складова професійної компетентності сучасного педагога Київ document
6140 Всеукраїнська науково-практична конференція"Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога" онлайн-участь Херсон document
5599 1st International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice Main Aspects Of Task-Based English Language Teaching Larissa (Greece) document
5887 Teach English Now! Teaching Language Online Arisona State University Arisona State University document
4529 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Педагогічні умови іншомовної підготовки студентів у закладах середньої та вищої педагогічної освіти: минуле і сучасність Київ document
4436 Людина та соціум:сучасні проблеми взаємодії(психологічні та педагогічні аспекти) Цілі іншомовної підготовки майбутніх педагогів в умовах євроінтеграції Львів document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
33006 Історичні та педагогічні аспекти навчання іноземних мов майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи в Україні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37178 Formation of linguistic competence of a foreign languahe teacher (on the example of language) in the system of lifelong learning
36711 Changes in the methodology of teaching foreign languages at higher educational institutions under current conditions

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
37176 Іншомовна підготовка майбутнього педагога як чинник підвищення його конкурентоспроможності
33005 Cучасні технології навчання англійської мови студентів педагогічних спеціальностей
33007 Використання ІКТ у навчання іноземної мови майбутніх учителів початкової школи
30625 Педагогічні умови викладання іноземних мов студентам у середніх і вищих педагогічних навчальних закладах: минуле і сьогодення
29210 Характерні особливості навчання іноземних мов у педагогічних училищах України в другій половині ХХ століття

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
190 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання - 2 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
400 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 1.37 10.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Liubov_Terletska

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
184 Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща) Наукове стажування 20.01-28.02.2020 др.габ. Аркадиуш Береза Учасник програми document

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
3 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
206 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 30

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
70

Марушкевич Алла Адамівна, доктор
педагогічних наук, професор , завідувач кафедри педагогіки факультету
психології Київського університету імені Тараса Шевченка

Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга половина ХХ століття) /13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки Інститут педагогіки НАПН України, з відривом від виробництва з 1.11.2013 по 15.04.2019 Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ document 2020

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4101 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
4147 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4316 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.02.2020
4570 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4776 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2020
4986 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5053 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) certificate-TERLETSKA.pdf 02.02.2021
5217 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5332 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
820 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
863 Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
864 Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6404 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
6408 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6410 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6433 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7725 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8318 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8447 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 31.12.2020
8452 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (7 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8470 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2020
8471 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3217 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 3,25 28.12.2019
4093 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,70 28.12.2020