Додаткові відомості

Освіта

Львівська державна консерваторія імені Миколи Лисенка

1989

Перелік місць роботи

1989 – викладач Ніжинського державного педінституту імені Миколи Гоголя

1990 – викладач, 1994 – старший викладач, 2005 – доцент Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка 

2007 – доцент Львівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти 

2010 – докторант, 2013 – професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

2015 – професор Київського національного університету культури і мистецтв

2019 – професор Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)

«Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу» – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (2005; спеціалізація: 17.00.01 – Теорія та історія культури).«Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції» – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства (2015; спеціалізація: 26.00.01 – Теорія та історія культури). 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
52 3 1 2021.09.21 11:34:16 Перейти на сторінку link

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
103 Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті Етап дослідження 04.2021 https://drive.google.com/file/d/1inWhNtkmJwIIYn0VYGckywhptxwbnZso/view 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4948 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.03.2021

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2882 Кафедра музикознавства та музичної освіти 2,56 28.12.2019
3943 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,35 28.12.2020